Informace o firmě Pragolab s.r.o.

soukromá firma

Založena
16.11.1992
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 23 let po založení firmy.
IČO 48029289
Datová schránka gxs7cba
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 14.7.2016
Poslední smlouva v RS uveřejněna 25.9.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Pragolab s.r.o. v celém Hlídači
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Pragolab s.r.o.
od 2016
770 smluv za celkem 995 mil. Kč
2,9 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Veřejné zakázky

Pragolab s.r.o. se vyskytuje v 283 veřejných zakázkach jako dodavatel.

Pragolab s.r.o. jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Dotace

Firma Pragolab s.r.o. dostala 3 dotace v celkové hodnotě 756 922 Kč.

Insolvenční rejstřík

Pragolab s.r.o. se vyskytuje v jedné insolvenci jako věřitel.

Pragolab s.r.o. není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Pragolab s.r.o. není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.


Pragolab s.r.o. jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
VODÁRNA PLZEŇ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Státní zemědělská a potravinářská inspekce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Státní veterinární ústav Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Státní veterinární ústav Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Povodí Ohře, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Fakultní nemocnice v Motole detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CHEVAK Cheb, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fakultní nemocnice Plzeň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Revmatologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Thomayerova nemocnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 mil. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Státní zemědělská a potravinářská inspekce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Generální ředitelství cel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Geologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Střední průmyslová škola chemická Brno, Vranovská, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Státní veterinární ústav Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Veterinární a farmaceutická univerzita Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Fakultní nemocnice Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Povodí Vltavy, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Fakultní nemocnice Plzeň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
926 082 Kč
Nemocnice České Budějovice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
916 264 Kč
Státní veterinární ústav Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
912 365 Kč
Povodí Ohře, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
894 530 Kč
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
850 001 Kč
Ústecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
827 628 Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
827 541 Kč
Fakultní nemocnice v Motole detail o subj
smlouvy mezi subjekty
823 063 Kč
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
821 432 Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
774 976 Kč
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
768 713 Kč
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
714 918 Kč
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
694 669 Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
574 750 Kč
VODÁRNA PLZEŇ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
470 270 Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
404 720 Kč
Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
377 312 Kč
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
358 085 Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
356 720 Kč
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
343 635 Kč
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
313 556 Kč
Thomayerova nemocnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
299 995 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 584 Kč
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 866 Kč
CHEVAK Cheb, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
209 629 Kč
Ústav analytické chemie AV ČR,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
194 425 Kč
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
179 995 Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 960 Kč
Revmatologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 437 Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 629 Kč
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
77 292 Kč
Nemocnice Pardubického kraje, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 074 Kč
Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Pragolab s.r.o. jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Povodí Moravy, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
872 289 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
348 072 Kč


Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 16348/2016
Velvana, a. s. IČ:25079450
a dalších 72 věřitelů
12.07.2016 27.08.2020 Konkurs Krajský soud v Praze

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P20V00177854 13. 7. 2020 neuvedena Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta Pragolab s.r.o.
Iontová mobilita k MS Orbitrap Fusion 2 mil. Kč
 Z2020-022115 27. 8. 2020 neuvedena Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pragolab s.r.o.
Dodávka fluorescenčního mikroskopu pro PřF JU 3 mil. Kč
 Z2020-021647 24. 6. 2020 neuvedena Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Pragolab s.r.o.
PaC-NG Hmotový spektrometr 3 mil. Kč
 Z2020-021283 10. 8. 2020 neuvedena Univerzita Palackého v Olomouci Pragolab s.r.o.
PřF UP v Olomouci – Elektrochemický detektor pro 415 600 Kč
 P20V00000097 19. 6. 2020 neuvedena Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Pragolab s.r.o.
Optical microscope system for the project SOLID 21 999 114 Kč
Detail ICO Obchodní firma/Název dodavatele Vztahy se státem Země Datum nabytí právní moci
Detail 48029289 Pragolab s.r.o. 770 smluv za celkem 995 mil. Kč Česká republika 03.06.2009

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
1600124226600 Ministerstvo obrany ČR
22.04.2016 neuvedeno neuvedeno PRAGOLAB, S. R. O.
31 097 Kč
1305805 Ministerstvo vnitra
20.10.2014 neuvedeno neuvedeno PRAGOLAB, S. R. O.
4 066 Kč
183200332 Ministerstvo obrany ČR
11.09.2018 neuvedeno neuvedeno PRAGOLAB, S. R. O.
77 440 Kč
1305240 Ministerstvo vnitra
26.09.2014 neuvedeno neuvedeno PRAGOLAB, S. R. O.
59 387 Kč
1700064684820 Ministerstvo obrany ČR
22.03.2017 neuvedeno neuvedeno PRAGOLAB, S. R. O.
13 788 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 521 lidí darovalo 1 450 873 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy