Správa lesů města Tábora s.r.o.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Společnost s ručením omezeným.


Založeno 01.01.1995
IČO 62502646
Datová schránka er73vcz

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skutečný majitel

Vladimír Sedlák (zapsán 07.03.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Správa lesů města Tábora

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 136 smluv z 143 smluv.

Neobchází limity zákona o veřejných zakázkách.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 136 smluv bez uvedené ceny. Tj. 95,10 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 1,40 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 984 smluv za celkem 128 mil. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 161 smluv za 9 mil. Kč (pokles o -72,16 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 147 smluv, což je celkem 91,30 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Doprava a poštovní služby (3 mil. Kč), Zemědělství (3 mil. Kč), Dary a dotace (2 mil. Kč), Pojišťovací služby (70 259 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Správa lesů města Tábora s.r.o. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Správa lesů města Tábora s.r.o. dostala 156 dotací v celkové hodnotě 25 005 073 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Správa lesů města Tábora s.r.o. uzavřel 43 smluv smluv (tj. 4,37 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 13 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace