Městská část Praha-Zbraslav - Informace z registrů

Úřad - orgán veřejné moci. Obec. Řídí 7 podřízených organizací. Je součástí 18 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Kateřina Pavlíková

změna 31.10.2022

Založeno 01.01.1981
IČO 00241857
Datová schránka zcmap6w

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Chci hlídat

Všechny změny o Městská část Praha-Zbraslav
Změny i v 7 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Kategorie OVM (orgánů veřejné moci)

Všechny kategorie, ve kterých je úřad veden v RPP (Registr práv a povinností).

Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Úřady (krajské úřady, v hlavním městě Praze úřady městských částí určených Statutem hlavního města Prahy, magistráty měst Brna, Ostray a Plzně, Úřad městského obvodu Plzeň 3) 
Editoři údajů DTM 
KMVS dle zákona o ověřování 
Kontaktní místa veřejné správy 
Městské části hlavního města Prahy 
Obce pro ochranu oznamovatelů 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecní úřad (s alespoň dvěma odbory) ve smyslu § 13 zákona č. 491/2001 Sb. 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Příjemci datových zpráv z AISP 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol