Smlouvy bez uvedené ceny

Smlouvy bez uvedené ceny

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících nebo neuvádějícíxh hodnotu smlouvy

Máme pro vás sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a každý den vás na ně upozornit emailem ? Ano, nastavte pro mě hlídače nových smluv

Nalezeno 299334 výsledků

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
22. 6. 2018 22. 9. 2018 Detail smlouvy Národní památkový ústav Esterházy Privatstiftung (FN 105515 w) Smlouva o výpůjčce č. 3005H1180065 Neuvedena
11. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha Colsys s.r.o Stavební práce Neuvedena
22. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Základní škola, Uherské Hradiště, Za Alejí 1072, příspěvková organizace Integra, výrobní družstvo , Zlín, ve zkratce Integra VD Zlín Rámcová smlouva Neuvedena
12. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ igloonet, s.r.o. Smlouva o zajištění marketingových kampaní 6/2018 Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Alcon Pharmaceuticals (Czech Republic) s.r.o. Fakultní nemocnice Ostrava Mikroskop LuxOR LX3, v.č. 1801384302X a 3D zobrazovací systémy NGENUITY, v.č. 004-0680136 pro Oční kliniku Neuvedena
10. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism OFFICE-CENTRUM s.r.o. Servisní smlouva Easy to care na kopírovací stroj do TIC Letiště Václava Havla Terminál 1 Neuvedena
10. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism OFFICE-CENTRUM s.r.o. Servisní smlouva Easy to care na kopírovací stroj do TIC Letiště Václava Havla Terminál 2 Neuvedena
3. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism OFFICE-CENTRUM s.r.o. Servisní smlouva Easy to care na kopírovací stroj do TIC Letiště Václava Havla Terminál 1 Neuvedena
10. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism OFFICE-CENTRUM s.r.o. Servisní smlouva Easy to care na kopírovací stroj do TIC Na Můstku Neuvedena
10. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Pražská informační služba - Prague City Tourism OFFICE-CENTRUM s.r.o. Servisní smlouva Easy to care na kopírovací stroj do TIC Staroměstské náměstí Neuvedena
10. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Senior Care sociální služby o.p.s. Nadace ČEZ Pečovatelská služba - nadační příspěvek ve výši 70000 Kč Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Úřad vlády České republiky Kancelář prezidenta republiky Užívání bytových prostor Neuvedena
22. 6. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Národní zemědělské muzeum, s.p.o. nájem prostor pro akci národní myslivecké slavnosti 2018 - dodatek č.1 Neuvedena
17. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Zentiva, k.s. Dodatek č.2 - Poskytnutí obratového bonusu - příloha č. 3 Neuvedena
10. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Hipp Czech s.r.o. Smlouva o spolupráci Neuvedena
24. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Geocart CZ a.s. Dodatek_č_4_k_SoD_JPÚ_v_kú_Vílanec_vč_přílohy_replika2_opakované_zveřejnění_dodatku_z důvodu_nadbytečné_anonymizace__původní zveřejnění_24_08_2018 Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, S.P. KB IBS - 1830240364 - FX.Spot - STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, S.P. (ID:2601998) Neuvedena
6. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad AGROPOZ CB s.r.o. SoD na vypracování KoPÚ Záborná - Dodatek č. 4 - GDPR Neuvedena
7. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Biogen (Czech Republic) s.r.o.
  1. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
  2. BIOGEN IDEC LIMITED
SMLOUVA O LIMITACI NÁKLADŮ SPOJENÝCH S HRAZENÍM LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Neuvedena
6. 8. 2108 21. 9. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad AGROPOZ CB s.r.o. Dodatek_č_4_k_SoD_KoPÚ_v_kú_Záborná_replika2_opakované_zveřejnění_dodatku_z důvodu_nadbytečné_anonymizace__původní zveřejnění_06_08_2018 Neuvedena
31. 5. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. xxx Limitní pojistná smlouva č. 202001693 Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 baby CLUB elma S.R.O. Smlouva o zajištění plaveckého výcviku MŠ Neuvedena
13. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Základní škola a Mateřská škola Kladno, Zd. Petříka 1756 Jurikol a.s. Smlouva o obytování LVK Neuvedena
5. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace Technické služby Opava s. r. o. Smlouva o zabezpečení plaveckého výcviku žáků základních a mateřských škol ve školním roce 2018/2019 Neuvedena
19. 1. 2017 21. 9. 2018 Detail smlouvy Lipka - školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace Masarykova univerzita výuka a pronájem prostor Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY ROCHE REGISTRATION GMBH Závazek smluvních stran, kterým je dohodnuta cena pro konečného spotřebitele, která je zároveň maximální možnou výší úhrady léčivého přípravku. Neuvedena
10. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Statutární město Chomutov Ing. Michal Hamr Dodatek č. 1 - TDI - Modernizace pobytových zařízení ve správě Sociálních služeb Chomutov Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajské ředitelství policie Středočeského kraje NYKOS a.s. Odvoz bio. rozložitel. opadu Kutná H. Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik CRDR spol. s r.o. Smlouva o poskytování e-learningu Neuvedena
17. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Národní technické muzeum Hogg Robinson, s.r.o. Smlouva o krátkodobém nájmu prostor č. 20/2018 Neuvedena
6. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Základní škola Uničov, U Stadionu 849 Michal Spurný Dodatek č. 1 ke Smlouvě - Vybudování specializovaných učeben ZŠ Uničov – stavební práce Neuvedena
18. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj MUDr. Zdenka Sekyrová s.r.o. dodatek č.1 zubní - MUDr. Sekyrová s.r.o. Zdenka Neuvedena
18. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Zubní praxe MŽ s.r.o. dodatek č.1 zubní - Zubní praxe MŽ s.r.o. Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Stomaperfect s.r.o. dodatek č.1 zubní - STOMAPERFECT s.r.o. Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj MDDr. Monika Pospíšilová dodatek č.1 zubní - MDDr. Pospíšilová Monika Neuvedena
11. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Vysoká škola chemicko-technologická v Praze Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. Dílčí dohoda o spolupráci při uskutečňování DSP Neuvedena
13. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Olomoucký kraj Aludentia s.r.o. dodatek č.1 zubní - Aludentia s.r.o. Neuvedena
11. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy OTE, a.s. CGI IT Czech Republic s.r.o. Zajištění kvalifikovaného certifikátu pro elektronickou pečeť Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Úřad vlády České republiky Nejvyšší kontrolní úřad Užívání nebytových prostor Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy IKEM AUDIOSCAN, spol. s r.o. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. UZ-044/2011 Neuvedena
11. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy EDUHA, s.r.o. Základní umělecká škola Uherské Hradiště Výpůjčka nábytku Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Dial Telecom, a.s. Brněnské komunikace a.s. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu Neuvedena
22. 11. 2010 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. obchodní tajemství Dohoda o pod pod.poš. zás.Obchodní Balík Do zahraničí č. 982807-2567/2017 Neuvedena
24. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009538095 Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola Top Priority, s.r.o. Administrace projektu Šablony II. Neuvedena
24. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009538097 Neuvedena
18. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy TESPRA Hodonín, s.r.o. Alena Hříbková Objednávka výkupu PET Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Policejní prezidium České republiky SEZNAM.cz a.s. Internetová propagace Neuvedena
13. 4. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000005932210 Neuvedena
18. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
  1. Komerční banka,a.s.
  2. Cataps, s.r.o.
Smlouva o přijímání platebních karet - platební terminál KB SmartPay Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy GasNet, s.r.o. Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s. Smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících č.sml. 4000217508 Neuvedena
19. 12. 2017 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009224327 Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Poliklinika Prosek a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. dodávka léčiv Neuvedena
19. 12. 2017 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009224326 Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Poliklinika Prosek a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. dodávka léčiv Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Č. 2018/13691 Neuvedena
8. 7. 2013 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982607-1201/2013 Neuvedena
12. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
30. 4. 2016 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Číslo 982607-0558/2016 Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
14. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Smlouva o Roznášce informačních_propagačních materiálů Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
5. 2. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Kanalizace a voda Křivoklátsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_U005575584 Neuvedena
5. 2. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Kanalizace a voda Křivoklátsko Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009492071 Neuvedena
5. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Střední škola stavební Jihlava Dům zahraniční spolupráce Udělení grantu na projekt Next Collaborative Steps into Employment v rámci programu Erasmus+ Klíčová akce 2: Strategická partnerství, jak je popsáno v příloze II. Neuvedena
17. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Vězeňská služba ČR PROFOLIO s.r.o. Dodávky úklidových, čistících a dezinfekčních prostředků do kuchyňského provozu. Neuvedena
29. 12. 2017 21. 9. 2018 Detail smlouvy Jilemnicko - svazek obcí Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009515583 Neuvedena
17. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy OTE, a.s. Euroenergy, spol. s r.o. Smlouva o dílo Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. ŠKOLNÍ STATEK KLATOVY - ČINOV, S.R.O. KB IBS - 1898332604 - FX.Spot - ŠKOLNÍ STATEK KLATOVY - ČINOV, S.R.O. (ID:2601355) Neuvedena
21. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Školní jídelna Pacov Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000011162544 Neuvedena
29. 12. 2017 21. 9. 2018 Detail smlouvy Jilemnicko - svazek obcí Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000009515582 Neuvedena
13. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. ING Bank N.V. (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Confirmation for FX Spot Transaction Ident 27810448 Neuvedena
3. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Sberbank CZ, a.s. (Akciová společnost) Klientská konfirmace FX Spot obchodu číslo reference: 349843 Neuvedena
6. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 2229082323 Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Technická univerzita v Liberci Waikato Institute of Technology Meziinstitucionální smlouva_Waikato Institute of Technology_výměny studentů a zaměstnanců Neuvedena
12. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 2234351924 Neuvedena
31. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. ING Bank N.V. (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Confirmation for FX Spot Transaction Ident 27473681 Neuvedena
29. 8. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. ING Bank N.V. (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Deposit transaction reference n.: 27428826 Neuvedena
12. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 2234351914 Neuvedena
10. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 2234351519 Neuvedena
10. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 22234351517 Neuvedena
3. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 2229083982 Neuvedena
16. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000008935733 Neuvedena
3. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy ČEPRO, a.s. Deutsche Bank Aktiengesellschaft Filiale Prag, organizační složka (Odštěpný závod zahraniční právnické osoby) Konfirmace uzavřeného spotového obchodu trade ID: 2229084061 Neuvedena
19. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce
  1. Corvia Medical, Inc.
  2. MedPass Limited
Smlouva o klinickém hodnocení systému IASD Neuvedena
27. 3. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Zahrada, poskytovatel sociálních služeb Komerční banka, a.s. Dodatek ke smlouvě Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Ústav hematologie a krevní transfuze Praha A.M.I. - Analytical Medical Instruments, s.r.o. Smlouva o výpůjčce - ventilátor plicní 2ks /C2,C6/ Neuvedena
16. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Jihomoravské muzeum ve Znojmě, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000008935734 Neuvedena
23. 7. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Základní škola Máj I, M. Chlajna 21, České Budějovice K + V Interier s.r.o. Dodávka nábytku Neuvedena
28. 2. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Jihomoravské lázně Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_4047149 Neuvedena
3. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000004323213 Neuvedena
3. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000004323212 Neuvedena
3. 1. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Integrovaná střední škola technická a ekonomická Sokolov, příspěvková organizace Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_CS00000004323212 Neuvedena
20. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Teplárny Brno, a.s. IMOS development otevřený podílový fond SouBs - příprava nové investice, HV přípojky a PS pro Polyfunkční dům Křídlovická, Brno Neuvedena
14. 9. 2018 21. 9. 2018 Detail smlouvy Krajská nemocnice Liberec, a.s. TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. Smlouva o výpůjčce Neuvedena