Report - Smlouvy s utajenými informacemi

Smlouvy bez uvedené ceny

Smlouvy bez uvedené ceny

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících nebo neuvádějícíxh hodnotu smlouvy

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy

našli jsme 325 665 výsledků na výraz issues.issueTypeId:100
  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. Ščuglík Ondřej smlouva o podpoře Neuvedena
4. 3. 2014 20. 11. 2018 Detail smlouvy Masarykova univerzita CEU Cardenal Herrera University Journalism and Communication Sciences Inter-institucionální smlouva Erasmus+ ID 3196 Neuvedena
20. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Státní pozemkový úřad Lesy Horňácko, s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0047-D1-18-206 uzavřené dne 30.7.2018 o provedení udržovacích prací na stavbách HOZ "Sečení Královehradecko, Pardubicko, Část 3 - Jičínsko" Neuvedena
23. 3. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy SERVISO, o. p. s. Gold Media s.r.o. Příprava, kompletace a tisk publikace Neuvedena
29. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Správa Pražského hradu HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí Neuvedena
26. 11. 2012 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká geologická služba Edenred CZ s.r.o. Dodávka poukázek na stravování Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s. FARMA HEROT s.r.o. smlouva o podpoře Neuvedena
13. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Základní škola Brno,Antonínská 3,příspěvková organizace RIP Estate, s.r.o. Ubytování LVK - Hraběšice Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Geprostav projekce s.r.o. Dodatek č. 2 Neuvedena
9. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Domov pro seniory Krnov Up Česká republika s.r.o. Objednávka Unišeků+FKSP Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká průmyslová zdravotní pojišťovna Copytechnik servis KT s.r.o. Dodatek č.2 Servisní smlouvy Neuvedena
12. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Muzeum umění Olomouc Museum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových SMLOUVA O VÝPŮJČCE Neuvedena
5. 4. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Královéhradecký kraj Misericordia, o.p.s. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění sociální služby Neuvedena
26. 6. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Olomouc MAQUET Czech Republic s.r.o. Smlouva o poskyntutí obratového bonusu, který se vztahuje na odebrané a vyfakturované zboží z konsignačního skladu na Kardiochirurgické klinice (KS 7607) Neuvedena
5. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Muzeum umění Olomouc Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace SMLOUVA O VÝPŮJČCE Neuvedena
1. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Kladno Jana LINKOVÁ koncert - J.Nohavica Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace Pražská plynárenská a.s. Dodávka elektřiny ze sítí nízkého napětí Neuvedena
31. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Územní pracoviště Hradec Králové (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových) Správa Krkonošského národního parku Smlouva o předání majetku státu a o změně příslušnosti hospodařit Horní Štěpanice Neuvedena
5. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Lesy České republiky, s.p. Smlouva o právu provést stavbu Neuvedena
14. 2. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace MUDr. Václav Kohoutek Smlouva o zajišťování pracovně lékařských služeb Neuvedena
2. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Mark Sixsmith, B.Sc. Výuka anglického jazyka Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Středočeský kraj SVP Orlíček Přední Chlum, o.p.s. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na šk. r. 2019/2020 - SVP Orlíček Přední Chlum, o. p. s., Přední Chlum 23 Neuvedena
1. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce Mark Sixsmith, B.Sc. Výuka anglického jazyka Neuvedena
20. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Žatec, o.p.s. Sociální centrum pro rodinu, z.ú. Smlouva o podnájmu nebytových prostor + Dodatek č.1 ke smlouvě Neuvedena
19. 12. 2017 20. 11. 2018 Detail smlouvy Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace Pražská plynárenská, a.s. Smlouva o sdružených službách dodávky plynu Neuvedena
20. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Kultura, z.s. Liberec Divadlo F.X.Šaldy Liberec,příspěvková organizace Smlouva o spolupráci Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách přepravy zásilek Balík Nadrozměr Neuvedena
7. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. Dočasné užívání tramvajového tělesa Neuvedena
20. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
9. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29, příspěvková organizace Luděk Habel Obměna restauračního a pokladního systému Neuvedena
12. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Poliklinika Prosek a.s. PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. dodávka léčiv Neuvedena
11. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Smlouva o vypůjčce MZSV 181725 Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Siling s.r.o. Zajištění běžných, hlavních, mimořádných a ostatních prohlídek na silnicích I. třídy v ÚK Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
29. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Nemocnice Žatec, o.p.s. Work Service Czech s.r.o. Smlouva o podnájmu nebytových prostor + Dodatek č.1 ke smlouvě Neuvedena
11. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Smlouva o vypůjčce MZSV 181726 Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice, příspěvková organizace MULTIP Moravia s.r.o. Kupní smlouva Neuvedena
1. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost KARIR CZ s.r.o. Prodej PHM Neuvedena
28. 12. 2016 20. 11. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace ing. Ivan Rajtr vedení mzdové agendy účetní jednotky Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR SHP TS s.r.o. Záruční prohl. a nav. činnosti na objektech – sil. I. tř. na území Zlínského kraje Neuvedena
27. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Ústecký kraj Gama For Trade s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouva o poskytnutí dotace z PZP 2018 projekt "Dubldom Coffee Club" Neuvedena
22. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. A.C.in s.r.o. objednávka - zajištění cateringu při Závěrečném dostihovém dni 27.10.2018 do VIP lóže D301 Neuvedena
29. 12. 2017 20. 11. 2018 Detail smlouvy Školní jídelna Šternberk, příspěvková organizace Lumius, spol. s r.o. Smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny Neuvedena
26. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Dr. Falk Pharma GmbH Fakultní nemocnice Plzeň Klinické studie: Klin.studie NUC-5/PSC Neuvedena
5. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Hlavní město Praha Ing. Josef Vítek smlouva o dílo § 2586 a násl. NOZ: - dodatkem se mění zhotovitel Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Městská část Praha 1 GREBNER - projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o. Změna fakturačních podmínek, dodatek číslo 2016/1393/D2 Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy DIAMO, státní podnik Vendys & V s.r.o. Objednávka - extra lehký topný olej nízkosirnatý Neuvedena
10. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Dostihový spolek a.s. A.C.in s.r.o. objednávka - zapůjčení inventáře a zajištění cateringu do lóží při 128. Velké pardubické s Českou pojišťovnou Neuvedena
27. 9. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Příbrami - kontaktní pracoviště Rakovník Domov Domino, poskytovatel sociálních služeb Dodatek č.1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku Neuvedena
16. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 Vyšší odborná škola oděvního návrhářství a Střední průmyslová škola oděvní, Praha 7, Jablonského 3 dodání a montáž klimatizační jednotky Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Exportní garanční a pojišťovací společnost, a.s. Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. Konfirmace depozitní operace Neuvedena
15. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Národní hřebčín Kladruby nad Labem Adaru v.o.s. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo Neuvedena
7. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy KH TEBIS s.r.o. KH TEBIS s.r.o. Smlouva o dodávce elektřiny (výkup elektřiny) Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Univerzita Karlova COMPUTER HELP,spol. s r.o. 3. LF UK – Dohoda o vypořádání vzájemných závazků Neuvedena
6. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy KH TEBIS s.r.o. KH TEBIS s.r.o. Smlouva o dodávce elektřiny (výkup elektřiny) Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje Geprostav projekce s.r.o. Dodatek č. 2 Neuvedena
19. 8. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy STARNET, s.r.o. Město Třeboň Dodatek č. 1 k smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti v k.ú. Třeboň. Neuvedena
10. 9. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Městský obvod Ústí nad Labem-Střekov T-Mobile Czech Republic a.s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti pro "Síť elektronických komunikací T - Mobile Ústí nad Labem - Střekov" Neuvedena
26. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Ústav pro péči o matku a dítě MEDITRADE spol. s r. o. Objednávka SZM Neuvedena
6. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje Exeltis Czech s.r.o. Smlouva o spolupráci Neuvedena
30. 8. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Brno, městská část Brno-střed Veselý Martin Veveří 24, Brno, NP č. 101 a č. 102 - Dodatek č. 2 ke smlouvě o právu provést stavbu/práce Neuvedena
5. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o. objednávka - NL Neuvedena
6. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
6. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
7. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
8. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
9. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
9. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
12. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o. objednávka - NL Neuvedena
12. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
13. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
13. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
14. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHARMOS, a.s. objednávka - NL Neuvedena
14. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové Alliance Healthcare s.r.o. objednávka - NL Neuvedena
14. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
14. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
15. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
16. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Fakultní nemocnice Hradec Králové PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s. objednávka - NL Neuvedena
24. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Ústav pro péči o matku a dítě MEDISTA spol.s r.o. Objednávka SZM Neuvedena
8. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky MAXIMA pojišťovna, a.s. Rámcová pijistná smlouva pro skupinové pojištění MaxDoctors č. 9002000002 Neuvedena
24. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy FCC Znojmo, s.r.o. Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Dodatek č. 1 - FCC Neuvedena
24. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy FK dřevěné lišty, spol. s r.o. Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Dodatek č. 1 - FK dřevěné lišty Neuvedena
24. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Městské lesy Znojmo, příspěvková organizace Znojmo - věznice (Vězeňská služba České republiky) Dodatek č. 1 - Městské lesy Znojmo Neuvedena
29. 10. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Statutární město Přerov PRINTES - ATELIER s.r.o. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - Sjezd na pozemku par. č. 37 v k.ú. Přerov, ul. Palackého“, vypracování projektové dokumentace ve stupni DÚR vč. inženýrské činnosti a DSP/DPS vč. inženýrské činnosti Neuvedena
19. 11. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Mateřská škola, základní škola a praktická škola Znojmo, příspěvková organizace Ing.Aleš Čeleda ,AC-projekt Smlouva o dílo Neuvedena
1. 1. 2018 20. 11. 2018 Detail smlouvy Pražská strojírna a.s. NH Car s.r.o. Smlouva o údržbě - zákaznický servis a opravy Neuvedena
12. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Provedení zatěžovací zkoušky Neuvedena
12. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Ministerstvo kultury Dodatek č. 3 k dotační smlouvě (sml. o poskytnutí podpory) na projekt PERO (Pokročilá extrakce a rozpoznávání obsahu tištěných a rukou psaných digitalizátorů pro zvýšení jejich přístupnosti a využitelnosti) Neuvedena
22. 10. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva založená z objednávky č.3581207111 Neuvedena
10. 1. 2017 19. 11. 2018 Detail smlouvy Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace PEMIC BOOKS a.s. Objednávka - celoroční odběr knih dle vlastního výběru Neuvedena
10. 1. 2017 19. 11. 2018 Detail smlouvy Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace Ludmila Loukotová Objednávka - celoroční odběr knih dle vlastního výběru Neuvedena
28. 8. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Městská knihovna v Chebu, příspěvková organizace KOSMAS s.r.o. Smlouva - Dodávka knih podle požadavků odběratele Neuvedena
2. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Město Vysoké Mýto Daniel Stach Objednávka na ošetření dřevin zařazených do projektu Regenerace významných dřevin - Vysokém Mýtě Neuvedena
5. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR VIAPONT, s.r.o. Příprava menších INV akcí - I/23 hranice okresu Třebíč - Vysoké Popovice - Rosice - Kývalka, úsek V Neuvedena
2. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Město Neratovice Komerční banka, a.s. Smlouva o termínovaném účtu, dodatek číslo 1 Termínovaný vklad - změna frekvence výpisů Neuvedena
19. 11. 2018 19. 11. 2018 Detail smlouvy Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. ČD - Telematika a.s. Smlouva o partnerství - dodatek č. 1 Neuvedena