Report - Smlouvy s utajenými informacemi

Smlouvy bez uvedené ceny

Přehledný souhrn největších odběratelů skrývajících nebo neuvádějícíxh hodnotu smlouvy

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'issues.issueTypeId:100'

našli jsme 427 887 výsledků na výraz issues.issueTypeId:100
  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
28. 6. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Jiří Kučera Provozní potřeby LS Neuvedena
28. 6. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Jiří Vejtasa Provozní potřeby LS Neuvedena
16. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY INDUS PRAHA, spol. s r.o. Předmětem Dodatku č. 1 je úprava místa plnění a úprava otevírací doby KLIPR Neuvedena
5. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola Husova, příspěvková organizace Mateřská škola Husova, příspěvková organizace Rámcová kupní smlouva Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Městská policie hlavního města Prahy Správa služeb hlavního města Prahy Smlouva o výpůjčce nebytových prostor, dodatek číslo 3 Neuvedena
19. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Univerzita Pardubice PLEAS a.s. Smlouva o smluvním výzkumu Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Liberecký kraj UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Smlouva o běžném účtu v CZK Neuvedena
9. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Kongresové centrum Praha, a.s. exTerra Services s.r.o. Zálohovací řešení Nakivo licence Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 10 AG-REAL s.r.o. Oplocení ZŠ Švehlova - (oplocení + 2x brána/branka) Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Úřad vlády České republiky BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s. DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO „Odstranění vlhkosti v suterénních prostorech pod terasou Kramářovy vily“ Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR KB IBS - 1925031894 - Depo/loan - MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ID:3169031) Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Olomoucký kraj Jihomoravský kraj Licenční smlouva mezi Jihomoravským krajem a Olomouckým krajem Neuvedena
16. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Tělocvičná jednota Sokol Český Brod Město Český Brod umístěni mytologického gryfa Neuvedena
23. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Nové Město na Moravě - smlouvy (Město Nové Město na Moravě) NOVOMĚSTSKÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY Smlouva o výpůjčce Neuvedena
25. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy České vysoké učení technické v Praze Politechnika Gdanska Gdańsk University of Technology Erasmus - Gdaňsk Neuvedena
14. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Základní škola, Praha 8, Burešova 14 NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. smlouva o dodání vybraného sortimentu dle jednotlivých objednávek Neuvedena
28. 6. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Josef Železný Provozní potřeby LS Neuvedena
7. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Poruba Ostravské vodárny a kanalizace a.s. Smlouva - dodávka vody a odvádění odpadních vod - zveřejnění v ISRS Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Sodexo Pass Česká republika a.s. Nákup stravenek - rámcová smlouva Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Masarykova základní škola Plzeň Agimon s.r.o. Posun termínu dokončení díla z důvodu nedostupnosti betonových prefabrikátů, dodatek číslo 1 Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. OTE, A.S. KB IBS - 1931048454 - FX.Fwd - OTE, A.S. (ID:3168973) Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky a Balík Na poštu Neuvedena
3. 4. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Město Zbiroh T-Mobile Czech Republic a.s. Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti č. 107292-000-00 Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dohoda o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Česká spořitelna, a.s. Rámcová smlouva_7051211 Neuvedena
16. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce AbbVie s.r.o. Objednávka P 20065 HVLP - léky Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE Jihomoravský kraj Dodatek č. 1 ke smlouvě o umístění produktu v pořadech a televizním vysílání Neuvedena
12. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Karlovarská krajská nemocnice a.s. Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Smlouva o obratovém bonusu při dlouhodobých dodávkách výrobků Neuvedena
22. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy ČESKÁ TELEVIZE VLTAVA LABE MEDIA a.s. Rámcová smlouva pro umístění produktu v pořadech v televizním vysílání České televize Neuvedena
28. 6. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Petr Tulej Provozní potřeby LS Neuvedena
13. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy SmP - Odpady a.s. IVO SOLNAR dohoda Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Státní fond životního prostředí České republiky Český svaz ochránců přírody Rejštejn Smlouva č. 00341931 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Univerzita Palackého v Olomouci DOCEO - Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Smlouva o spolupráci pro zajištění realizace programů celoživotního vzdělávání v oblasti jazykového vzdělávání Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Masarykova univerzita Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 Jiráskovo gymnázium, Náchod - smlouva o poskytnutí služeb informačního systému Neuvedena
28. 6. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Rudolf Tullia Provozní potřeby LS Neuvedena
14. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zdravotnictví Fakultní nemocnice v Motole změna spoluřešitele u projektu č. NV18-05-00379 Neuvedena
7. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy FADIS OSIVA s.r.o. Česká republika - Ministerstvo obrany Dohoda o narovnání č. 6440-MPS6-2019-014, Fadis Osiva s. r. o. Neuvedena
12. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Pražská vodohospodářská společnost a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy dod. č. 1 prodl.od 31.8. do 31.122019 rekonstrukce kanalizace Neuvedena
31. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. KRATIMO s.r.o. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o podmínkách provozování pošty Partner+ Praha 600 Neuvedena
31. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy FCC Česká republika, s.r.o. SmP - Odpady a.s. převzetí odpadu Neuvedena
15. 8. 2017 21. 8. 2019 Detail smlouvy FCC Česká republika, s.r.o. SmP - Odpady a.s. převzetí odpadu Neuvedena
28. 6. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Správa Národního parku Podyjí Bartoloměj Tulej Provozní potřeby LS Neuvedena
11. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo zdravotnictví Revmatologický ústav změna struktury uznaných nákladů u projektu č. NV18-05-00394 panelu č. P05 Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká správa sociálního zabezpečení OC - Company s.r.o. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23.5.2019 - prodloužení termínu k dokončení díla Neuvedena
13. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hlavní město Praha zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1943, 3124/15, 3124/24, 3125/1 a 3125/2, k.ú. Braník - stavba trakčních napájecích a zpětných kabelů Neuvedena
25. 11. 2016 21. 8. 2019 Detail smlouvy LOM PRAHA TRADE a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Poskytnutí rámce ve formě bankovních záruk a dokumentárních akreditivů Neuvedena
31. 5. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce Johnson & Johnson, s.r.o. Objednávka OBMI190560 - BTK skříň sušící Neuvedena
19. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Ministerstvo vnitra Česká republika - Česká správa soc. zabezpečení Smlouva o centralizovaném zadávání Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Klatovy (Úřad práce České republiky) Město Horažďovice Dohoda o ukončení dohody Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Eva Osičková Vašková, nar. 1982 Město Mohelnice Změna čl. IV - změna textu Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. MINISTERSTVO FINANCÍ ČR KB IBS - 1925031874 - Depo/loan - MINISTERSTVO FINANCÍ ČR (ID:3168857) Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Městské divadlo Mladá Boleslav Severočeské divadlo s.r.o. Smlouva o divadelním představení - 9.11.2019 - Prodaná nevěsta Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Město Kostelec nad Orlicí SCOLAREST - zařízení školního stravování, s. r. o. dodatek ke smlouvě o stravování ze dne 28.6.2012 Neuvedena
19. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Nemocnice Na Homolce Johnson & Johnson, s.r.o. Objednávka NOSZM19009313 - zdravotnický materiál Neuvedena
26. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Státní zemědělský intervenční fond Ministerstvo zemědělství 4200011895_SML - Smlouva o zprac.os.údajů Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Domov sociálních služeb Meziboří, příspěvková organizace Smlouva o vypořádání závazků - zajištění přepravy Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Technické služby města Liberce a.s. Komerční banka, a.s. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí bankovní záruky Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Autobusy KAVKA, a.s. Smlouva o vypořádání závazků - parkování busů Neuvedena
1. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy VOP CZ, s.p. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka 12190402 Neuvedena
24. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy VOP CZ, s.p. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka 12190403 Neuvedena
5. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy VOP CZ, s.p. Údaj není veřejný na základě § 5 odst. 6 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Objednávka č. 11691190 Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Úřad práce ČR - krajská pobočka v Plzni - kontaktní pracoviště Klatovy (Úřad práce České republiky) Město Klatovy Dohoda o ukončení dohody Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. Autobusy KAVKA, a.s. Smlouva o vypořádání závazků - servis a opravy busů Neuvedena
9. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Jiřina Pařízková SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
11. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Kolektory Praha, a.s. Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy 17.listopadu,Křížovnická, Břehová, nám.J. Palacha, Platnéřská, Veleslavínova, Kaprova optva kolektorových vstupů Neuvedena
29. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy OK BAU s.r.o. SmP - Odpady a.s. Svoz a likvidace odpadu Neuvedena
25. 11. 2016 21. 8. 2019 Detail smlouvy LOM PRAHA TRADE a.s. UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. Poskytnutí rámce ve formě bankovních záruk a dokumentárních akreditivů Neuvedena
30. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Van Duy Cao SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
9. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy LOM PRAHA TRADE a.s. Obchodní tajemství Smlouva o úvěru Neuvedena
2. 7. 2018 21. 8. 2019 Detail smlouvy Základní škola Židlochovice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace DISTR služba škole Lavice a židle Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Městský dům kultury Sokolov, příspěvková organizace Borovka Event s. r. o. Grafické a technické zajištění videomappingu Neuvedena
19. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Mateřská škola Pastelka Pardubice-Polabiny, Rosická 157 SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
25. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Psychiatrická nemocnice Bohnice L I N E T spol. s r.o. Dodatek č. 7 k servisní smlouvě Neuvedena
5. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Ostrava, městský obvod Hošťálkovice VAE THERM, spol. s r.o. Dodatek č.5_Smlouva o nájmu tepelných zařízení_059_2019_NS Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Ředitelství silnic a dálnic ČR Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace Okres Jihlava - Třebíč vysprávky výtluků BESIP Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace Prodej termotiskových kotoučů Neuvedena
9. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Bokr building s.r.o. SmP - Odpady a.s. svoz a likvidace odpadu Neuvedena
19. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. E.P.S. Exkluziv Real s.r.o. úprava ceny - dodatek č. 1 Neuvedena
9. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy MZ Hutní materiály s. r. o. SmP - Odpady a.s. zajištění služeb souvisejících se svozem odpadu Neuvedena
13. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Hlavní město Praha zřízení služebnosti k tíži pozemku parc. č. 1324/2, k.ú. Vokovice - stavba trakčních napájecích a zpětných kabelů Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. VINAŘSKÝ FOND KB IBS - 1999196774 - TVIS - VINAŘSKÝ FOND (ID:3168785) Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Univerzita Karlova Česká spořitelna, a.s. Smlouva o účtu_7051197 Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Komerční banka, a.s. VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, KB IBS - 1988255844 - FX.Spot - VÝZKUMNÝ ÚSTAV VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ, (ID:3168781) Neuvedena
15. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Teplárna Písek, a.s. Československá obchodní banka, a. s. Konfirmace úrokový swap Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Citibank Europe plc, organizační složka Ministerstvo financí SMLOUVA O OBCHODU Neuvedena
13. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Komerční banka, a.s. Dohoda o stanovení individuálních cen Neuvedena
12. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. Komerční banka, a.s. Smlouva o běžném účtu VÚVeL - INPOMED Neuvedena
19. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Alice Kodetová Smlouva o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. Neuvedena
16. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Big - Print s.r.o. výroba materiálů do výstavy Neuvedena
14. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Česká pošta, s.p. Obchodní tajemství Dodatek č. 7_Dohoda o podmínkách podávání poštovních zásilek Balík Do ruky, Balík Na poštu, Balík Do balíkovny Neuvedena
16. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Big - Print s.r.o. tapetování a lepení výstavních prostor Neuvedena
22. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Základní škola Jindřicha Matiegky Mělník, příspěvková organizace EUROMEDIA GROUP, a.s. Koupě pracovních sešitů Neuvedena
1. 12. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Městská část Praha 13 Hlavní město Praha zastoupené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy kulturní akce - Okamžiky sametové revoluce, Seydlerova - pěší zóna, Praha 13, Stodůlky Neuvedena
16. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Muzeum města Ústí nad Labem, příspěvková organizace Big - Print s.r.o. zhotovení tisků pro účely propagace výstav Neuvedena
5. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Město Nymburk Komerční banka, a.s. Dodatek č.1 Smlouvy o termínovaném vkladu s individuální pevnou úrokovou sazbou č. 94-4967610667/0100 (Komerční banka, a.s. a Město Nymburk). Neuvedena
21. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace Tomáš Ruta Fotografické práce v sezoně 2019-2020 Neuvedena
20. 8. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Probační a mediační služba Ban-servis CZ, s.r.o. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění úklidových služeb-Přerov Neuvedena
11. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Statutární město Havířov CENTROPOL ENERGY, a.s. 629-OÚR-19 - Multigenerační sportovně-relaxační areál ul. Lázeňská Neuvedena
17. 7. 2019 21. 8. 2019 Detail smlouvy Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.
  1. Národní památkový ústav
  2. České vysoké učení technické v Praze
+1 dodavatel
řešení projektu „Identifikace a prezentace památkového potenciálu historické kulturní krajiny České republiky“ s identifikačním kódem DG16P02M034 Neuvedena

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 282 lidí darovalo 729 428 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy