Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Státní příspěvková organizace.


Založeno 01.04.1994
IČO 61383082
Datová schránka b8mtp8k

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Najít v Evidenci skutečných majitelů
 

Průměrná měsíční mzda včetně odměn

za rok 2022
Ředitel / ředitelka 224 726 Kč
Rozsah 5 platů vedoucích pozic 99 230 - 142 208 Kč
za rok 2021
Ředitel / ředitelka 265 925 Kč
Rozsah 9 platů vedoucích pozic 101 707 - 171 199 Kč

Informace o platech z platyuredniku.cz


Chci hlídat

Všechny změny o Ústřední vojenská nemocnice -

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 142 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,88 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 24 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,32 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,04 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 24 smluv.

V registru smluv evidujeme 36052 smluv za celkem 14 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 3 182 smluv za 1 mld. Kč (pokles o -61,25 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u jedné smlouvy, což je celkem 0,03 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Zdravotnictví (495 mil. Kč), Leciva (301 mil. Kč), Pojišťovací služby (251 mil. Kč), Smlouvy o spolupráci (34 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha se vyskytuje


U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Ústřední vojenská nemocnice - dostala 176 dotací v celkové hodnotě 8 558 002 807 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha uzavřel 1254 smluv smluv (tj. 3,48 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 265 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace