Generální ředitelství cel

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.


generální ředitel

brig. gen. Mgr. Marek Šimandl, MPA

od 15.07.2022

Založeno 01.05.2004
IČO 71214011
Datová schránka 64anzhu, 7g2ny62, 7puaa4c, 8rtnz5p, dpvnz2s, edynz54, fvjnzin, fyyab92, gabny7s, hi4nz6h, jz5nz4j, k8dny3x, mhqnzh6, ng6nz2n, utenz4d, vznny3t, xafnz2g
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Generální ředitelství cel
Změny i v jedné podřízené organizaci

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Dobrovolně zveřejňuje velké množství smluv pod 50 000 Kč.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 124 smluv bez uvedené ceny. Tj. 8,21 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 41 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,71 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 27 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,79 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V registru smluv evidujeme 7680 smluv za celkem 10 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 1 296 smluv za 1 mld. Kč (pokles o -53,36 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 70 smluv, což je celkem 5,40 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Kancelář (198 mil. Kč), Stavebnictví (165 mil. Kč), IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory) (162 mil. Kč), Řemesla (127 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Generální ředitelství cel se vyskytuje

U subjektu registrujeme 4 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Generální ředitelství cel dostal 432 dotací v celkové hodnotě 681 044 177 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Generální ředitelství cel nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Generální ředitelství cel se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 1 420 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace