Generální ředitelství cel - Informace z registrů

Úřad - orgán veřejné moci. Organizační složka státu. Řídí jednu podřízenou organizaci. Je součástí 20 kategorií orgánu veřejné moci.


generální ředitel

brig. gen. Mgr. Marek Šimandl, MPA

od 15.07.2022

Založeno 01.05.2004
IČO 71214011
Datová schránka 64anzhu, 7g2ny62, 7puaa4c, 8rtnz5p, dpvnz2s, edynz54, fvjnzin, fyyab92, gabny7s, hi4nz6h, jz5nz4j, k8dny3x, mhqnzh6, ng6nz2n, utenz4d, vznny3t, xafnz2g
Odkazy

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Generální ředitelství cel
Změny i v jedné podřízené organizaci

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Kategorie OVM (orgánů veřejné moci)

Všechny kategorie, ve kterých je úřad veden v RPP (Registr práv a povinností).

Celní ředitelství, Celní úřady, Finanční ředitelství, Finanční úřady, Katastrální úřady, Krajská vojenská velitelství, Krajské hygienické stanice, Státní oblastní archivy, Obvodní báňské úřady, Újezdní úřady, Zeměměřické a katastrální inspektoráty 
Celní úřady 
Organizační složky státu 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Celní ředitelství 
Editoři detailních popisů 
Editoři rejstříku OVM a SPUÚ 
MV,MO,MZV,Národní archiv,Archiv bezpečnostních složek,Oblastní archivy,ČÚZK,ČNB,PČR,HZS,BIS,Vězeňská služba,Celní správa,Národní bezp.úřad,Úřad pro zahr.styky a informace,Vojenské zpravodajství,Kancelář Poslanecké sněmovny a prezidenta republiky 
Ostatní OVM s působností dle zákona č. 309/2000 Sb. 
OVM pro evidenci skutečných majitelů 
OVM pro evidenci svěřenských fondů 
Policejní orgán 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Správci AIS podřízení vládě 
Správní úřady na úseku archivnictví 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Všechny státní orgány