Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem.


Založeno 20.05.2005
IČO 00090638
Datová schránka 4srk6jw

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skutečný majitel

Lukáš Velev (zapsán 08.01.2019 )
Znepřístupněno
 


Chci hlídat

Všechny změny o Nemocnice Jihlava, příspěvková

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Zásadní nedostatky u 33 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 175 smluv bez uvedené ceny. Tj. 3,90 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 33 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,74 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 33 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,74 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 75 smluv.

V registru smluv evidujeme 22878 smluv za celkem 9 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 1 718 smluv za 635 mil. Kč (pokles o -71,46 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 3 smluv, což je celkem 0,17 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Leciva (440 mil. Kč), Zdravotnictví (60 mil. Kč), Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (9 mil. Kč), Zdravotnický materiál (9 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace se vyskytuje


U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Nemocnice Jihlava, příspěvková dostala 257 dotací v celkové hodnotě 2 745 180 400 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace uzavřel 425 smluv smluv (tj. 1,86 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 13 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace