Informace o úřadu Statutární město Opava

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.01.1980
IČO 00300535
Datová schránka 53vark6, 5eabx4t, 88zarmj, eu6army, h2aarnb, khbarke, pnfarmt, vakarka, yfqarmp
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Statutární města 
Stavební úřady RUIAN 
Editoři rejstříku OVM a SPUÚ 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady městských částí 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 13.1.2021
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Statutární město Opava v celém Hlídači
Hlídat změny i v 28 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Statutární město Opava
od 2016
7278 smluv za celkem 25 mld. Kč
13,4 % smluv se skrytou cenou
3,4 % smluv se skrytou smluvní stranou
8,0 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (28)
od 2016
10466 smluv za celkem 42 mld. Kč
16,6 % smluv se skrytou cenou
2,7 % smluv se skrytou smluvní stranou
8,5 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 31 6,62 % 40 mil. Kč 15,99 %
2017 120 9,53 % 594 mil. Kč 15,87 %
2018 124 7,96 % 89 mil. Kč 0,96 %
2019 163 9,66 % 200 mil. Kč 5,25 %
2020 140 6,16 % 276 mil. Kč 3,64 %
2021 4 12,12 % 312 132 Kč 5,41 %
Celkem 582 8,00 % 1 mld. Kč 4,87 %
Veřejné zakázky

Statutární město Opava se vyskytuje v 461 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Statutární město Opava jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Statutární město Opava dostal 674 dotací v celkové hodnotě 2 994 267 766 Kč.

29 podřízených organizací (z celkem 28) úřadu Statutární město Opava dostalo dalších 492 dotací v hodnotě 866 581 612 Kč.

Úřad Statutární město Opava včetně podřízených organizací dostal celkem 1166 dotací v celkové hodnotě 3 860 849 378 Kč.

Insolvenční rejstřík

Statutární město Opava se vyskytuje v 12 insolvencích jako věřitel.

Statutární město Opava není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Statutární město Opava není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Statutární město Opava jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
235
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
FOKUS - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Tělovýchovná jednota Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Elim Opava, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Basketbalový klub Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
COPSERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
"Občanské sdružení mažoretky AMA Opava" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
GRIGAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Holos, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Myslivecký spolek Opavice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
DATA-INTER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Sportovní klub HIT Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FENBAU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ing. Jan Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ing.arch. MLÝNEK PETR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Vila Vančurova o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Junák - český skaut, okres Opava, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
FIT Sports Club, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Vodárenská věž Opava o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tělovýchovná jednota Palhanec, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Kánoe klub Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Psychiatrická nemocnice v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
RH money s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sportovní klub Podvihov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Tělovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Svatováclavský hudební festival, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Amatérský fotbalový klub Medvědi Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Bludný kámen, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Suché Lazce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tělocvičná jednota Sokol Vávrovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BěhOpava - spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
LUIGINO.cz, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
profiPOTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jana Žižlavská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Kikstart, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing.arch. Chvátal Jaroslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Agentura API s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
KR OSTRAVA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PROPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Střelecký klub polní kuše Suché Lazce, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tělovýchovná jednota Milostovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
H Z Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sportovní klub Komárov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Myslivecký spolek Hošťata detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Fotbalový klub NOVA Vávrovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
WINRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Happy Sport Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Fotbalový klub Kylešovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Klub vojenské historie Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Novák Zbyněk, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Regionální sdružení České unie sportu v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
KONEKO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sázíme stromy, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Handicapoviny z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MTB CROSS.cz, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Slezský FC Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SORTSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VZS RYCHTÁŘ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
FIN-servis, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Spolu pro rodinu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
UNIMETAL - engineering, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
System4u a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SK JC Sport Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
24IT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Technoprojekt, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SEVEROTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ReTISK - signmaking s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bekus art style, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Spolek rodičů a přátel při Základní umělecké škole v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Rosis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Římskokatolická farnost Velké Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Ostroj Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Junák - český skaut, přístav Poseidon Opava, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Orel jednota Opava - Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
RENESA - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PREEDUK z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Milostovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Církevní konzervatoř Německého řádu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
BIKE SPORT CLUB detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Klub rodičů při Mateřské škole - Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Advokátní kancelář Mgr. Andrej Gundel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
AVZO TSČ ČR SKÁLA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mgr. Markéta Johnová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Stěbořice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Michaela Štěpáníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Český svaz bojovníků za svobodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Matice slezská, pobočný spolek v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
JINAK, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sintaka Direct s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Taneční a sportovní klub Opava z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Zahrada Morava AM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Silesia Art, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Klub deskových her Pajdulák z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lubomír Hluchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Eva Ulmanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Thai box Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Volejbalový klub Karlovec Vodárenská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TJ LOS Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SAPLER a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Kateřinská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Rotary club Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
"Sportovní kurzy.cz, s.k." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Rybářská parta hic z Vávrovic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Janáčkův máj, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vesalius spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SLEZSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezský spolek stomiků Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
www.scio.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ATLAS servis CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BYSTROŇ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
OUTDOOR FILMS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
STUDIO 58 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AUTO Červený s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ReSpol s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Studentská unie Slezské univerzity, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Škola Taekwon-Do ITF Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Orel jednota Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Podvihov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Martin Figura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GISOFT, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Miroslav Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezská diakonie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Myslivecký spolek SOSEŇ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Volejbalový klub Kylešovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Komárovské Chaloupky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Myslivecký spolek "Angelika" CHLEBIČOV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Street Hockey Club Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
HEAD BIKE Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s. základní organizace-ONKO ISIS-OPAVA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SDRUŽENÍ PŘÁTEL MENDELOVA GYMNÁZIA, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tenisový klub Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Opavský filmový klub detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Palhanec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malé Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Tomáš Ryž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jiří Ballok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Martin Seidl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Konfederace politických vězňů České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Městské lesy Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Štěch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AG motorsportklub detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lucia Zaliborová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MS Modřinka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Enuma Elis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hana Princová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PODLAHY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vendula Herberová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
jk grant s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Spolek Hrdinové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SK Sportino z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Spolek přátel kultury a umění Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Divadlo GAFA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Roman Laci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KLUB SEBEOBRANY - KRAV MAGA, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hokejový spolek Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Včelaři údolí Raduňky z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jsme Yggdrasil, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Miroslav Spáčil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Roman Běčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Marie Marsenić detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Robert Petzuch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Milan Sztojka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Růžena Kelnarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mld. Kč
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
517 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
400 mil. Kč
KR OSTRAVA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
315 mil. Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
306 mil. Kč
MORYS s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 mil. Kč
HOCHTIEF CZ a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 mil. Kč
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
190 mil. Kč
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159 mil. Kč
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 mil. Kč
EVČ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 mil. Kč
MVV Energie CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 mil. Kč
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 mil. Kč
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 mil. Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 mil. Kč
Hroší stavby Morava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 mil. Kč
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 mil. Kč
FENBAU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 mil. Kč
Basketbalový klub Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
GRIGAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
BYSTROŇ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 mil. Kč
MH - STAVBY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
IČO:04048954,04937139 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
BDSTAV MORAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Opava Development Company, a.s. v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
POHL cz, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
INTAR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
UNIPETROL RPA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
SILNICE.CZ s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
RI OKNA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Allianz pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
PROSTAVBY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
ReSpol s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
TOKAMA stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
VZS RYCHTÁŘ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
STAVPRESS SMART s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Technoprojekt, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
WINRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Rosis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Regionální sdružení České unie sportu v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
SHB, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Židovská obec v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
H & B delta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Vila Vančurova o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Komunální technika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Ing.arch. MLÝNEK PETR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
AF Stav Krnov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
DUO STAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
FOKUS - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
InQool, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
KONEKO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
COPSERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Elim Opava, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
FROS ZPS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Advokátní kancelář Mgr. Andrej Gundel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
H R U Š K A , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
RENESA - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
UNIMETAL - engineering, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
SEVEROTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Z-Group bus a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Petr Palyza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HV Výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
OSEVA PRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TAXLES, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
BeePartner a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ivan Kaspřák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vesalius spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. HORÁK JIŘÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
monom works s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Luděk Obrdlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jiří Ballok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ARBOTYL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Josef Pelant detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AUTO Červený s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mgr. Jiří Konečný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ATLAS servis CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Koordinátor ODIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BREDA & WEINSTEIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RENOVA OPAVA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TZB- Plus, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tomáš Grohmann detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
STUDIO 58 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mátl & Bula, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SORTSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. Chvátal Jaroslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
City Work s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TEMPO, obchodní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VISITECH a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DATA-INTER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DJUSU Company, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Novák Zbyněk, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
nextbike Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Lidl Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Milan Lichý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Projekce Guňka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
LazNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VÝTAHY SILESIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DOPRAPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
EMPEMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
COME vending s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Lukáš Láryš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing.arch. CHLUP JAN detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MVDr. Jana Dudová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Josef Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
re:architekti studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
EMBEFOR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Jan Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Rudolf Havlický detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
S - Invest CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Kánoe klub Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PROGRES SERVIS SIBŘINA,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
STUDIO - D Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Miroslav Terber detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Novák Lubomír, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
H Z Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DERIVA Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
JINAK, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Taťána Kubná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Slezský FC Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Enuma Elis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TECHSPORT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
24IT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
COMFOR STORES a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Agentura API s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ELYAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TEMEX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
992 705 Kč
Autogas Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
968 000 Kč
Spolu pro rodinu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
953 209 Kč
Sportovní klub Komárov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
949 900 Kč
SKO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
918 092 Kč
ADEA projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
914 760 Kč
profiPOTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
903 404 Kč
AMOENÉ FLOW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
890 910 Kč
DERATEX, spol.s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
881 139 Kč
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
872 410 Kč
Happy Sport Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
863 600 Kč
Vodárenská věž Opava o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
854 600 Kč
TESTSTAV, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
851 840 Kč
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
847 000 Kč
PV - AUTO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
846 621 Kč
Ing. Tomáš Ryž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
833 932 Kč
ALVAO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
817 674 Kč
AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
815 299 Kč
Netfox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
814 294 Kč
PRO CEDOP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
811 910 Kč
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
797 789 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
796 670 Kč
Ing. Jaromír Tatara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
780 606 Kč
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
769 942 Kč
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
765 325 Kč
SK JC Sport Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
762 243 Kč
HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
760 000 Kč
PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
753 763 Kč
Oracle Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
752 031 Kč
Ateliér Emmet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
740 520 Kč
Tělovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
737 200 Kč
Sintaka Direct s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
720 358 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
720 100 Kč
Petr Prchal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
719 752 Kč
Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
719 200 Kč
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
713 900 Kč
ITTEC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
701 679 Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
695 000 Kč
FT Technologies a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
689 700 Kč
System4u a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
688 820 Kč
ČSOB Leasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
688 725 Kč
Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
680 700 Kč
Základní škola a Mateřská škola Opava - Suché Lazce - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
677 925 Kč
Roman Laci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
675 000 Kč
Mgr. Markéta Johnová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
669 300 Kč
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
664 252 Kč
TAYLORTEAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
663 080 Kč
LUIGINO.cz, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
663 006 Kč
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
650 899 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
643 720 Kč
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
638 125 Kč
Rozvoj, stavební bytové družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
637 525 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
614 500 Kč
RH money s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
612 200 Kč
Konfederace politických vězňů České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 000 Kč
Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
602 979 Kč
BRT.V-polyservis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
596 500 Kč
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
594 600 Kč
TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
587 150 Kč
Klub vojenské historie Kateřinky z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
582 415 Kč
T-MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
578 380 Kč
HKS stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
573 786 Kč
Bc. Zuzana Stanjurová Mateiciucová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
571 120 Kč
Svatováclavský hudební festival, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
571 000 Kč
KB projekt Aqua s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
568 300 Kč
MPR stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
564 915 Kč
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
555 960 Kč
Psychiatrická nemocnice v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
555 700 Kč
Česká distribuční k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
551 839 Kč
qdq services, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
543 290 Kč
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
543 056 Kč
ProFaktum, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
531 190 Kč
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
528 600 Kč
PREEDUK z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
521 000 Kč
ITALMEC, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
518 671 Kč
HAJMA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
514 410 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Suché Lazce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
510 300 Kč
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
509 725 Kč
EwoluZone, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
506 410 Kč
RVR-agro a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
503 873 Kč
Ing. Daniel Šenk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
502 498 Kč
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
501 200 Kč
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 000 Kč
Sadové úpravy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
495 805 Kč
QCM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
490 050 Kč

Statutární město Opava jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
212
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
WINETAKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Moravskoslezské cukrovary s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Petr Janků detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Martin Figura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ivana Žídková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Pavla Drastíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Zahrada Morava AM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Monika Pawłocka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DJUSU Company, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Milena Rektorysová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Gabriela Renzová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Lenka Franková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Pavel Valko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Lubomír Hluchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jan Hořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Vojtěch Židek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
COME vending s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Žaneta Demelová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Petr Baier detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Michaela Štěpáníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bc. Petra Bilíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DUY ANH FASHION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Pavel Orlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PRIMA LINGUA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Fadil Jonuzi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Teva Czech Industries s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
JOP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Chachar catering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Rozvoj, stavební bytové družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká strana sociálně demokratická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KDU-ČSL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Štěch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hana Princová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vendula Herberová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pavel Měrka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Dominik Hašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Bottomsup s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Stoneheart Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Roman Běčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Eva Ulmanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Občanská demokratická strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Oldřich Matějek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Růžena Kelnarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Rodinný pivovar BERNARD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Silesian Court s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FROS ZPS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
RAPA TRADING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GASTRO TYLŠAR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SedláčkováZu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mars Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VITAMINÁTOR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Eva Dudová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Model Obaly a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Pfleger detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Iva Gebauerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jaroslav Vavříček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VESTAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
RBP, zdravotní pojišťovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
HOUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
David Bačina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Prestar, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Věra Hončová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Anna Harrerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kateřina Kludská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Michal Kočař detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jan Weiss detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Školní statek, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Obec Slavkov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Strana zelených detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sázíme stromy, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kristýna Šťastná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KLINICKÁ LOGOPEDIE Odstrčilová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Tuljaj Murat detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KP REAL SOLICITATION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Společenství vlastníků domu Palackého 10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Svoboda a přímá demokracie (SPD) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kikstart, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Venkato Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Rousey´s Café s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Alexandra Flašarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BASE GROUND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Michal Štencel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Melanie Břenková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Daniel Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Josef Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Rousek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pavel Mik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Škrobánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Vlček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Jana Pavlůsková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Grygarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Podešva detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KUPSON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Eva Golíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
H R U Š K A , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Věrka s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dobrá rodina o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
JC Market s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STROJÍRNA Vehovský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
POHL cz, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KOSMAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TECHNICO Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HOROr SPORT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Rotary club Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Společenství vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KSR Industrial, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Živnostenská projekční s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KVP servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bonett EUROGAS CNG City, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vlasta Truparová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pionýr, z. s. - 12. pionýrská skupina Mladých ochránců přírody detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ARAKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kamil Hendrych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kateřina Wellartová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hansen Electric, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jiřina Buliščaková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jan Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Witzenmann Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Květoslava Erbenová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Zezulová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Alice Ratajová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Naděžda Stupalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Boris Peterek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Filgasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Vilášek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Stoklasa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará silnice Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Přemysl Zíka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Jana Pernická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Olga Gondková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká pirátská strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TOP 09 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada "U Jaktarky" Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Alena Gašperáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bedřich Pola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Renáta Herczová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bc. Petra Kološová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
René Fryš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zbyněk Maiwald detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Jaromír Tatara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kowalski Marek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TEMPO, obchodní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Háj ve Slezsku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Pustá Polom detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Raduň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Komunistická strana Čech a Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Potápěčský klub REJNOK Opava, pobočný spolek SPMS detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Kružberk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Vršovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městské lesy Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Chvalíkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Erdinç Safa Şenlug detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Grovaro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AMOENÉ FLOW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VIKPAP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Na Nábřeží 11, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BONTEVIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Pavel Paul detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marie Müllerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PETRA HELP s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřina Máchová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HORTILIA - GS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mawina, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LS dent, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REAL MOVEMENT OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vendula Kučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vřes Caffé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Hopp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu Opava, Nákladní 3002/2 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Business Brothers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Danuše Sajdlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
URBUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Kerekes detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OMAP ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:049472106 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu 17. listopadu 20, 22, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Klub kreslířů a humoristů, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAGE - 4 - RENT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JOB Options s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PREFFEPA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ivana Čermáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KEANT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Maminčino koření s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TDT food s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PLATAN Prestigio, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Blanka Schovajsová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JAM Enterprise s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Michal Otýpka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Jaroslava Pexová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marian Hepnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Baby club KAČKA z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gabriela Sulyanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Walley & company s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BNET Business, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Občané městských částí Opavy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zmrzka&Rolka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BREDA & WEINSTEIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Markéta Svobodová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tereza Vápeníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REZIDENCE WOLKEROVA A s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.741/1 na Lidické ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Karin Krettková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REZIDENCE TRIANGL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Helena Michalíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jednotní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radim Hlobil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Opavskem bez bariér, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Milan Sika detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Areál u komína s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslava Macková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Robenek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Stará silnice 2176/10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Bučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Spolek architektury města detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Vladimír Smolka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CZECHWOOD TRADING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Miroslav Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BETINA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Quittková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TJ LOS Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ema Wernerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
České Radiokomunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ha-vel internet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ID - KARTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ESKON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
"BULY s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Protech Oxyplast CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MOTOHAUS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřinská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PKV PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CASINO KARTÁČ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lékárna U Divadla s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Eurooptik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SYNOT REAL ESTATE, k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CS ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ECOBAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PS - Reality, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 616, or.č. 23 na ulici Na Rybníčku v Opavě, PSČ 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OUTDOOR MEDIA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 83/2, Hany Kvapilové 86/4, Krnovská 77/33, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2295 a č.p.2296/or.č.29 a,b na Mírové ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu Veleslavínova 19/27 a 20/29, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2427, or.č. 11 na Jaselské ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 13, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Solná 45/19, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HCP CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HAGEMANN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mystická Mydlárna s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Myslbekova č.p. 2282/1 v Opavě-Předměstí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
1. opavská realitka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VE-ŽA TRUCK autodíly spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Masařská 17, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Atelier club s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pablos & Pedros, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KIBOT GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřinská odbyt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LAXUS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROMET REAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OCCAM PR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
m2 INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CHANCE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BREDA & WEINSTEIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bidfood Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LAMA energy a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
INGE nemovitosti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SACON invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JTA exclusive, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GeoPráce Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOMIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Plaček Pet Products s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Telco Pro Services, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pohřební služba Alfa, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REFIHOS REALITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Christkindlmarkt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Léčíme přírodou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JIWE studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Solertus, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:36783455 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radomír Hájek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
F E S T I N G , s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TOVOPLYN spol. s r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GIENGER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Malík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OSTROJ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPEX APE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Holoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Knappe detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Renáta Brzezinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mlýnek, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FEMONT OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MIROSLAV ŠEVČÍK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Vladan Hamr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ABEL-Computer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ISOTRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HON a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tělovýchovná jednota Palhanec, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Orel jednota Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslava Fojtíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DOS - TRADING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nadace rozvoje občanské společnosti detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sahadža jóga z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Jakubíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ZELENINA Malé Hoštice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marie Páclová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Jašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STATOM spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HV Výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RKL Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FRAPOLI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
René Puczok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaromír Havlíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PhDr. Lenka Libosvárská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Štrohalm detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DELIKOMAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Z-Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
A T N A F spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Zalibor detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELYAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REMA Systém, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LUNA - OVO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Halamíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Biskupství ostravsko-opavské detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Světla Uhráková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Palyza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo pro místní rozvoj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bludný kámen, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Držkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Kateřinky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslava Sommerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Street Hockey Club Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rostislav Šmíd detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Petra Gallusová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Euroregion Silesia - CZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lenka Elfmarková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jindřich Obšívač detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Hříbek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Barbora Blahutová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Klub vojenské historie Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svobodní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ANO 2011 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
politické hnutí Změna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Radovan Fron detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
David Hanzlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Božena Gubancová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libuše Řiháková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Iveta Studníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Patrícia Stoklasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Daniela Buzinisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Taťána Kubná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jana Šestáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Pojmonová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michaela Nedělová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Krčmárik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Seidl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Šoltys detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mamuka Murgulia detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:SK-65518161 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 mil. Kč
JTA exclusive, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 mil. Kč
KP REAL SOLICITATION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
DUY ANH FASHION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
H R U Š K A , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
GASTRO TYLŠAR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Chachar catering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Rozvoj, stavební bytové družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Baby club KAČKA z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KOSMAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Pavel Orlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MOTOHAUS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Věrka s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HOROr SPORT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Josef Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KIBOT GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Lékárna U Divadla s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VESTAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Daniel Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mgr. Renáta Herczová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
JC Market s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Boris Peterek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Olga Gondková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Naděžda Stupalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Společenství vlastníků jednotek Myslbekova č.p. 2282/1 v Opavě-Předměstí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Bc. Petra Bilíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Stoneheart Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CZECHWOOD TRADING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Martin Stoklasa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KEANT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
887 400 Kč
Obec Slavkov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
873 163 Kč
REFIHOS REALITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
867 300 Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
831 859 Kč
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
829 945 Kč
Silesian Court s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
804 303 Kč
FROS ZPS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
763 843 Kč
CHANCE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
717 552 Kč
Biskupství ostravsko-opavské detail o subj
smlouvy mezi subjekty
708 730 Kč
MIROSLAV ŠEVČÍK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
671 550 Kč
Kateřinská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
664 660 Kč
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
600 000 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2427, or.č. 11 na Jaselské ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
560 914 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada "U Jaktarky" Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
549 820 Kč
WINETAKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
539 427 Kč
COME vending s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
539 195 Kč
Teva Czech Industries s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
504 207 Kč
Obec Raduň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
488 299 Kč
Městské lesy Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 000 Kč
Bc. Petra Kološová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
477 634 Kč
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
475 570 Kč
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
462 900 Kč
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
451 000 Kč
Areál u komína s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
450 000 Kč
Petr Janků detail o subj
smlouvy mezi subjekty
437 560 Kč
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
437 304 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.741/1 na Lidické ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
433 221 Kč
Kikstart, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
417 181 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město detail o subj
smlouvy mezi subjekty
396 498 Kč
Bedřich Pola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
389 681 Kč
Společenství vlastníků domu Veleslavínova 19/27 a 20/29, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
389 267 Kč
PROPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
362 879 Kč
Pohřební služba Alfa, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
338 800 Kč
Oldřich Matějek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
332 686 Kč
Obec Chvalíkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
329 360 Kč
FRAPOLI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
309 560 Kč
Jana Grygarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 422 Kč
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
301 800 Kč
REAL MOVEMENT OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
300 722 Kč
KLINICKÁ LOGOPEDIE Odstrčilová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
298 832 Kč
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
297 314 Kč
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
287 478 Kč
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 729 Kč
Společenství vlastníků Masařská 17, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 600 Kč
Fadil Jonuzi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
274 335 Kč
SYNOT REAL ESTATE, k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 073 Kč
VE-ŽA TRUCK autodíly spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 175 Kč
Společenství vlastníků jednotek Solná 45/19, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
254 631 Kč
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 000 Kč
PREFFEPA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 000 Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 077 Kč
Christkindlmarkt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
228 085 Kč
Obec Vršovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 946 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
224 365 Kč
DJUSU Company, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 594 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 428 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 616, or.č. 23 na ulici Na Rybníčku v Opavě, PSČ 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 800 Kč
Petr Palyza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
209 450 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2295 a č.p.2296/or.č.29 a,b na Mírové ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
206 714 Kč
Martin Figura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
204 828 Kč
Společenství vlastníků jednotek Stará silnice 2176/10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
203 094 Kč
Petr Škrobánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 632 Kč
Ing. Miroslav Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
191 664 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 920 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará silnice Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 308 Kč
LUNA - OVO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184 746 Kč
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 569 Kč
ha-vel internet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
Jan Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 508 Kč
Společenství vlastníků Na Nábřeží 11, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 540 Kč
Bidfood Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
163 350 Kč
Mars Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 056 Kč
INGE nemovitosti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
152 000 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
151 245 Kč
Atelier club s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 394 Kč
Společenství vlastníků domu Opava, Nákladní 3002/2 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
146 846 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 829 Kč
KUPSON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
144 706 Kč
Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 737 Kč
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 644 Kč
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 83/2, Hany Kvapilové 86/4, Krnovská 77/33, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 158 Kč
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
133 403 Kč
Dobrá rodina o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 686 Kč
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 071 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 560 Kč
TEMPO, obchodní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 000 Kč
Michal Kočař detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 197 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 455 Kč
RAPA TRADING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102 000 Kč
OPEX APE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101 640 Kč
A T N A F spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 356 Kč
m2 INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 992 Kč
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Opavskem bez bariér, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
88 500 Kč
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 760 Kč
Pionýr, z. s. - 12. pionýrská skupina Mladých ochránců přírody detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 416 Kč
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 865 Kč
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 578 Kč
Moravskoslezské cukrovary s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 707 Kč
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 13, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 677 Kč
Lubomír Hluchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 401 Kč
PS - Reality, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 627 Kč
DOS - TRADING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 245 Kč
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 381 Kč
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 800 Kč
Josef Pfleger detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 401 Kč
Model Obaly a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 232 Kč
RBP, zdravotní pojišťovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 550 Kč
Zdeněk Šoltys detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 440 Kč
Kateřinská odbyt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 340 Kč
ELYAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Roman Běčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 499 Kč
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 618 Kč
Kateřina Kludská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 801 Kč
ABEL-Computer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
BONTEVIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Alena Gašperáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 001 Kč
Martin Zalibor detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52 635 Kč
PRIMA LINGUA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 425 Kč
IČO:36783455 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 820 Kč
BREDA & WEINSTEIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 400 Kč
OUTDOOR MEDIA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 050 Kč
Sázíme stromy, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 875 Kč
Vendula Herberová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 750 Kč
Potápěčský klub REJNOK Opava, pobočný spolek SPMS detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 560 Kč
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 489 Kč
TECHNICO Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 222 Kč
Společenství vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 228 Kč
HAGEMANN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 000 Kč
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 000 Kč
Jiří Malík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 200 Kč
STATOM spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 115 Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 000 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 972 Kč
Ing. Jaromír Tatara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 832 Kč
Školní statek, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 382 Kč
AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 300 Kč
Hansen Electric, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 300 Kč
Martin Seidl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 631 Kč
Rotary club Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 950 Kč
Michaela Štěpáníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 501 Kč
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 396 Kč
URBUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 396 Kč
Společenství vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 088 Kč
Pablos & Pedros, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 250 Kč
Tělovýchovná jednota Palhanec, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 000 Kč
REZIDENCE TRIANGL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 855 Kč
PETRA HELP s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 710 Kč
HCP CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 700 Kč
"BULY s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 328 Kč
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 170 Kč
HON a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 051 Kč
Prestar, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 000 Kč
Grovaro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 608 Kč
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 126 Kč
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 000 Kč
David Hanzlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 000 Kč
Pavel Valko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 800 Kč
MUDr. Alice Ratajová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 501 Kč
Hana Quittková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 440 Kč
Martin Rousek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 150 Kč
KSR Industrial, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 150 Kč
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 150 Kč
HOUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 951 Kč
HV Výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 620 Kč
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 501 Kč
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 411 Kč
Tereza Vápeníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 100 Kč
Marie Páclová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 744 Kč
Společenství vlastníků domu Palackého 10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 591 Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 168 Kč
ARAKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 000 Kč
VIKPAP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
Ing. Pavel Paul detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
Daniela Buzinisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 201 Kč
Ivana Žídková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 901 Kč
KVP servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 202 Kč
Zahrada Morava AM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 600 Kč
Eva Ulmanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 538 Kč
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 490 Kč
Monika Pawłocka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 100 Kč
SACON invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 743 Kč
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 418 Kč
Rousey´s Café s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 103 Kč
POHL cz, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 000 Kč
GeoPráce Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 965 Kč
REZIDENCE WOLKEROVA A s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 602 Kč
Gabriela Renzová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 155 Kč
CASINO KARTÁČ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 058 Kč
Žaneta Demelová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 001 Kč
Lukáš Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 000 Kč
Protech Oxyplast CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
ISOTRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
TDT food s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 545 Kč
STAGE - 4 - RENT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 500 Kč
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 424 Kč
GIENGER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 376 Kč
Živnostenská projekční s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 243 Kč
Rodinný pivovar BERNARD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 195 Kč
JAM Enterprise s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 800 Kč
Eurooptik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 598 Kč
Obec Pustá Polom detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 000 Kč
ECOBAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Držkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 000 Kč
Miroslav Hříbek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 520 Kč
Marie Müllerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 501 Kč
AMOENÉ FLOW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 054 Kč
CS ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 036 Kč
Mlýnek, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 872 Kč
Jaroslav Vavříček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 750 Kč
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 360 Kč
České Radiokomunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 068 Kč
Anna Harrerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 000 Kč
Witzenmann Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 816 Kč
Iva Gebauerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 750 Kč
BREDA & WEINSTEIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 100 Kč
AUTOMIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 100 Kč
OMAP ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 088 Kč
ESKON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 000 Kč
Tomáš Halamíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 000 Kč
Kamil Hendrych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 893 Kč
Michaela Nedělová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 546 Kč
Patrícia Stoklasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 500 Kč
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 275 Kč
Obec Háj ve Slezsku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 000 Kč
Business Brothers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 000 Kč
Pavla Drastíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 671 Kč
Plaček Pet Products s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 400 Kč
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 939 Kč
1. opavská realitka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 831 Kč
JOP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 022 Kč
STROJÍRNA Vehovský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 000 Kč
LAMA energy a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 000 Kč
Taťána Kubná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 935 Kč
Vojtěch Židek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 904 Kč
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 750 Kč
Martin Knappe detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 740 Kč
Hana Princová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 630 Kč
Mystická Mydlárna s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 623 Kč
Česká strana sociálně demokratická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
KDU-ČSL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
Občanská demokratická strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
Blanka Schovajsová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 250 Kč
Radomír Hájek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 098 Kč
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 840 Kč
BASE GROUND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 453 Kč
Ema Wernerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 396 Kč
Pavel Měrka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 320 Kč
Jiří Štrohalm detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 760 Kč
BNET Business, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 760 Kč
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 680 Kč
Růžena Kelnarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 102 Kč
Klub kreslířů a humoristů, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
RKL Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
Jaromír Havlíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
Z-Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 997 Kč
Strana zelených detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
Svoboda a přímá demokracie (SPD) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
Česká pirátská strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
TOP 09 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
FEMONT OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 356 Kč
Bottomsup s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 235 Kč
Bc. Jaroslava Pexová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 200 Kč
Iveta Studníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 200 Kč
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 000 Kč
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 872 Kč
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 630 Kč
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 501 Kč
Tuljaj Murat detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 273 Kč
Pavel Jašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 025 Kč
Radim Hlobil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 000 Kč
Komunistická strana Čech a Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Občané městských částí Opavy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Jednotní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
OCCAM PR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Svobodní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
ANO 2011 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
politické hnutí Změna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Jindřich Obšívač detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 401 Kč
Josef Štěch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 101 Kč
Světla Uhráková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 101 Kč
Jana Zezulová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 000 Kč
Bludný kámen, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 000 Kč
Společenství vlastníků domu 17. listopadu 20, 22, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 925 Kč
LS dent, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
ID - KARTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
PKV PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
PROMET REAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
OSTROJ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
ZELENINA Malé Hoštice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
Rostislav Šmíd detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
Klub vojenské historie Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
Milena Rektorysová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 800 Kč
Kateřina Wellartová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 600 Kč
Eva Dudová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 500 Kč
Lenka Franková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 400 Kč
Ing. Vladan Hamr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 355 Kč
Ing. Vladimír Smolka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 295 Kč
Spolek architektury města detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 Kč
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 Kč
VITAMINÁTOR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
900 Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
852 Kč
Miroslava Macková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
765 Kč
Mgr. Michal Otýpka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
674 Kč
Erdinç Safa Şenlug detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Vendula Kučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Zmrzka&Rolka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Petr Baier detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Milan Sika detail o subj
smlouvy mezi subjekty
496 Kč
Hana Pojmonová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
300 Kč
Sahadža jóga z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
264 Kč
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 Kč
DELIKOMAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Obec Kružberk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kateřina Máchová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kristýna Šťastná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
HORTILIA - GS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mawina, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vřes Caffé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Michal Hopp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Bc. Danuše Sajdlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tomáš Kerekes detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Venkato Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
IČO:049472106 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
JOB Options s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ivana Čermáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Maminčino koření s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PLATAN Prestigio, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Dominik Hašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Alexandra Flašarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Marian Hepnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Gabriela Sulyanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Walley & company s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Markéta Svobodová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Michal Štencel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Melanie Břenková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Karin Krettková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Helena Michalíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tomáš Robenek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Hana Bučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Pavel Mik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Miroslav Vlček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Jana Pavlůsková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Petr Podešva detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Eva Golíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
BETINA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
TJ LOS Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
LAXUS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SedláčkováZu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Bonett EUROGAS CNG City, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Telco Pro Services, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Léčíme přírodou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
JIWE studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Solertus, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vlasta Truparová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
F E S T I N G , s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
TOVOPLYN spol. s r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jan Hořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tomáš Holoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ing. Renáta Brzezinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Orel jednota Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jaroslava Fojtíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jiřina Buliščaková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
David Bačina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Hana Jakubíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Květoslava Erbenová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
René Puczok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PhDr. Lenka Libosvárská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
REMA Systém, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Věra Hončová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Kateřinky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Miroslava Sommerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jana Filgasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Street Hockey Club Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Petr Vilášek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ing. Petra Gallusová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Euroregion Silesia - CZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Lenka Elfmarková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Přemysl Zíka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Jana Pernická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Barbora Blahutová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Bc. Radovan Fron detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
René Fryš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Božena Gubancová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Libuše Řiháková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zbyněk Maiwald detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jana Šestáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Martin Krčmárik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jan Weiss detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mamuka Murgulia detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kowalski Marek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
IČO:SK-65518161 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Statutární město Opava s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Statutární město Opava uzavřel 395 smluv takových smluv, což je 5,43 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Statutární město Opava uzavřel takových smlouv za 629 mil. Kč, což je 2,6 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. MORYS s. r. o. - 1 smlouva za celkem 192 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jiří Sup (*1960)
   
 2. Slezský fotbalový club Opava a.s. - 15 smluv za celkem 92 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Milan Němec (*1980), Martin Víteček (*1980), Ing. Michal Kokošek (*1981), Libor Witassek (*1969), Daniel Benna (*1962), Milan Kolář (*1980), Ing. Josef Vícha (*1981), Jiří Černohorský (*1971), Petra Hlaváčová (*1972)
   
 3. SWIETELSKY stavební s.r.o. - 6 smluv za celkem 75 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 250 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 30 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - 55 smluv za celkem 49 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Radim Křupala (*1980), Ladislav Šincl (*1965), Václav Klučka (*1953), Eva Richtrová (*1948), Lukáš Ženatý (*1962), Mgr. Věra Palková (*1949), Petr Rys (*1973), Miroslav Šrámek (*1942)
   
 5. BYSTROŇ Group a.s. - 4 smlouvy za celkem 45 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ANO 2011 v 2014, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   
 6. Generali Česká pojišťovna a.s. - 14 smluv za celkem 42 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 7. UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 25 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivan Kočárník (*1944)
   
 8. SILNICE.CZ s. r. o. - 3 smlouvy za celkem 22 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Dalibor Tesař (*1972)
   
 9. AUTOCONT a.s. - 31 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 10. VZS RYCHTÁŘ s.r.o. - 5 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Václav Rychtář (*1960)
   
 11. Technoprojekt, a.s. - 5 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Martin Zuštík, Ph.D. (*1956)
   
 12. Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky - 11 smluv za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 500 Kč ( zdroj)
   
 13. NOVUS BIKE s.r.o. - 4 smlouvy za celkem 6 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Zdeněk Kalužík (*1956)
   
 14. KONEKO, spol. s r.o. - 5 smluv za celkem 5 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 15 000 Kč ( zdroj)
   
 15. RENESA - stavební firma s.r.o. - 5 smluv za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 10 000 Kč ( zdroj)
   
 16. ANIMA VIVA z. s. - 15 smluv za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Hana Brňáková (*1972)
   
 17. CETIN a.s. - 18 smluv za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 18. BeePartner a.s. - 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. David Sventek, MBA (*1975)
   
 19. BREDA & WEINSTEIN a.s. - 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Radim Bajgar (*1973)
   
 20. STUDIO 58 s.r.o. - 4 smlouvy za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 10 000 Kč ( zdroj)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 16241/2013
Magnety, s.r.o. IČ:25854666
IDIZ CZ s.r.o. IČ:01459287
Stamag, a.s. IČ:26844575
a dalších 90 věřitelů
10.06.2013 5.01.2021 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 24035/2015
Golden Tower s.r.o. IČ:29033390
W&J STAV s.r.o. IČ:27856291
a dalších 48 věřitelů
24.09.2015 21.12.2020 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 13491/2013
a dalších 8 věřitelů
14.05.2013 12.11.2020 Odškrtnutá Krajský soud v Ostravě
 INS 10850/2017
ELYAT s.r.o. IČ:64087816
DMAMD s.r.o. IČ:06843476
a dalších 9 věřitelů
25.05.2017 11.08.2020 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 30447/2013
a dalších 16 věřitelů
30.10.2013 8.11.2018 Odškrtnutá Krajský soud v Ostravě

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2021-000062 5. 1. 2021 neuvedena Statutární město Opava ARBOTYL s.r.o.
Opatření omezující nadměrné šíření jmelí - město 2 mil. Kč
 Z2020-042952 7. 12. 2020 4. 1. 2021 Statutární město Opava Komárov a Suché Lazce splašková kanalizace odhad.cena 292 mil. Kč
 P20V00000043 26. 11. 2020 neuvedena Statutární město Opava „Dukelská kasárna – Lokalita A“ odhad.cena 0 Kč
 P20V00000041 26. 11. 2020 neuvedena Statutární město Opava Technický dozor investora a výkon činností odhad.cena 0 Kč
 Z2020-035246 12. 10. 2020 neuvedena Statutární město Opava Opava - telematika odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2015-Z-3114 Ministerstvo kultury ČR
05.06.2015 22.06.2015 10.06.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
200 000 Kč
2018-Z-4474 Ministerstvo kultury ČR
17.07.2018 31.07.2018 20.07.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
200 000 Kč
2018-Z-4474 Ministerstvo kultury ČR
17.07.2018 31.07.2018 20.07.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
200 000 Kč
2012-Z-4120 Ministerstvo kultury ČR
11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
233 000 Kč
2012-Z-3234 Ministerstvo kultury ČR
03.09.2012 17.09.2012 07.09.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
300 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000295730 Statutární město Opava 115D242003524 2 287 989 Kč / 84 092 EUR 29.09.2015
1000172841 Statutární město Opava Příprava energetických projektů řešených metodou EPC 100 000 Kč / 3 902 EUR 26.08.2013
1000122771 Statutární město Opava podpora projektu "55. Bezručova Opava 2012" 350 000 Kč / 13 786 EUR 16.07.2012
1000414168 Statutární město Opava Podporované byty 2018 - 117D064000102 9 600 000 Kč / 370 313 EUR 13.07.2018
1000170326 Statutární město Opava podpora projektu "56.Bezručova Opava 2013" 350 000 Kč / 13 473 EUR 07.08.2013

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S183/2014/VZ-89 I. 19.01.2015 Statutární město Opava
T-Mobile Czech Republic a. s.
Vodafone Czech Republic a. s.
Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava Veřejná zakázka
ÚOHS-S0169/2019/VZ-1 I. statutární město Opava
Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S039/04 I. 16.06.2004 Statutární město Opava
Rekonstrukce Dolního náměstí v Opavě Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S021/03 I. Statutární město Opava
VZ Výsadba keřového patra - Smetanovy sady v Opavě; VZ Výsadba keřového patra v Sadech U muzea v Opavě; Výsadba keřového patra - Sady Svobody a Dvořákovy sady v Opavě; VZ Výsadba v Janáčkových sadech Veřejná zakázka
ÚOHS-2R32/04 II. 16.06.2004 Statutární město Opava
Rekonstrukce Dolního náměstí v Opavě Veřejná zakázka
Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz statutární město Opava 00300535 Opava 2011/20
Odkaz statutární město Opava (pův. město Opava) 00300535 Opava 1998/27

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail Mg. Petr Orieščík Statutární město Opava, MČ Suché Lazce místostarosta / zástupce starosty, starosta
Detail Miroslav Kořistka Městská část Vávrovice, Statutární město Opava starosta, člen Rady
Detail Ing. arch. Jana Grodová Obec Branka u Opavy člen Rady
Detail Dagmar Šteyerová Obec Otice člen Rady
Detail Mgr. Tomáš Kubný Obec Kobeřice, Magistrát města Opavy člen Rady, vedoucí úředník územního samosprávného celku

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Město Datum jednání Délka
4. zasedání Zastupitelstva města Opavy 18. 3. 2019 Statutární město Opava 18.03.2019 06:14:07 Přepis audiozáznamu dostupný
10. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 11. 5. 2020 Statutární město Opava 11.05.2020 06:51:08 Přepis audiozáznamu dostupný
11. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 22. 5. 2020 Statutární město Opava 22.05.2020 05:58:25 Přepis audiozáznamu dostupný
7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 9.9. 2019 Statutární město Opava 9.09.2019 06:21:43 Přepis audiozáznamu dostupný
1. zasedání zastupitelstva dne 5. 11. 2018 Statutární město Opava 5.11.2018 02:16:34 Přepis audiozáznamu dostupný

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 837 977 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy