Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:00300535

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:00300535'

Nalezené veřejné zakázky 506 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
  60045720 6. 4. 2012 neuvedena Statutární město Opava Kulturní dům Na Rybníčku- dodatek č. 3 148 243 282 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Jedná se o uzavření dodatku č.3, jejímž předmětem je provedení: zastínění oken, podlahy z PVC, nouzové osvětlení, kamenné dlažby, sprchových koutů
  234238 9. 10. 2012 neuvedena Statutární město OPAVA SILNICE I/11 OPAVA, SEVERNÍ OBCHVAT - ZÁPADNÍ ČÁST 8 000 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci – Přípravné a projekční služby „ Silnice I/11 Opava ,Severní obchvat – Západní část – DÚR“ Předmětem služeb je vypracování předběžného geodetického průzkumu, polohopisného a výškopisného zaměření, vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí pro stavbu silnice „ Silnice I/11 Opava , Severní obchvat – Západní část - DÚR “
  102075 30. 11. 2011 neuvedena Statutární město Opava Zpevněné plochy městských parků
Neznámý Předmětem je rekontrukce stávajících chodníků včetně směrových a výškových úprav, rekonstrukce veřejného osvětlení včetně nasvětlení stromů, keřů, významných prvků drobné architektury a zahradního průčelí budovy Slezského muzea. Součástí je i dodávka a montáž mobiliáře a vybudování zavlažovacího systému pro Ptačí vrh včetně vrtů.
  P18V00000023 5. 9. 2019 neuvedena Statutární město Opava LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 2 768 480 Kč
  P14V00000051 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Opava Koupě pozemku odhad.cena 0 Kč
  P13V00000047 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Opava Dodávka židlových křesel do Obřadní síně KPBO odhad.cena 0 Kč
  P16V00000018 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Opava Opava – Zefektivnění a rozšíření MKDS II. etapa odhad.cena 0 Kč
  P15V00000053 9. 10. 2015 neuvedena Statutární město Opava ADIV, spol. s r.o.
Dodávka automobilu pro Statutární město Opava - 267 900 Kč
  P16V00000015 27. 6. 2016 neuvedena Statutární město Opava OPRAVA ZASTŘEŠENÍ A PODLAHY KRNOVSKÁ 71 D, OPAVA - odhad.cena 0 Kč
  P12V00000004 12. 2. 2013 neuvedena Statutární město Opava MVV Energie CZ a.s.
Realizace energetických úspor na vybraných 43 487 698 Kč
  P14V00000091 24. 8. 2015 neuvedena Statutární město Opava Výměna koberců Krnovská 71 B, Opava odhad.cena 0 Kč
  P15V00000003 9. 2. 2015 neuvedena Statutární město Opava Otevírání turistické sezóny v Opavském Slezsku odhad.cena 0 Kč
  P19V00000024 24. 5. 2019 neuvedena Statutární město Opava LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 12 940 851 Kč
  P15V00000055 22. 10. 2015 neuvedena Statutární město Opava FRANKOSPOL OFFICE s.r.o.
Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb 375 209 Kč
  P17V00000013 10. 5. 2017 neuvedena Statutární město Opava „Dodávka osobních automobilů pro statutární město odhad.cena 0 Kč
  P19V00000027 24. 10. 2019 neuvedena Statutární město Opava TZB- Plus, spol. s r.o.
Zřízení klimatizace I. a II. NP v budově Krnovská 1 562 541 Kč
  P19V00000029 12. 7. 2019 neuvedena Statutární město Opava Rosis s.r.o.
„Suché Lazce – přepojení kanalizace“ 328 579 Kč
  P19V00000038 15. 8. 2019 neuvedena Statutární město Opava AUTOCONT a.s.
„Nákup licencí SCCM“ 651 750 Kč
  P20V00000026 13. 8. 2020 neuvedena Statutární město Opava Opatření omezující nadměrné šíření jmelí – město odhad.cena 0 Kč
  507356 18. 5. 2015 neuvedena Statutární město Opava FEMONT OPAVA s.r.o.
SFC – víceúčelová hala a hřiště 29 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  496397 5. 9. 2014 neuvedena Statutární město Opava Zakázky
DODATEK č.1 - "Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 4 943 718 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  346233 24. 4. 2013 neuvedena Statutární město Opava Zvýšení bezpečnosti silničního provozu odhad.cena 0 Kč
Neznámý
  P21V00000015 7. 4. 2021 neuvedena Statutární město Opava Národní památkový ústav
Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace – 775 650 Kč
  241557 21. 12. 2012 neuvedena Statutární město Opava Realizace energetických úspor na vybraných
Předběžné oznámení Zakázka se týká vybraných objektů v majetku statutárního města Opavy. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb dopracován návrh energeticky úsporných opatření, opatření budou zrealizována a financována a z uspořených provozních nákladů budou investice spláceny po dobu 10 let. Opatření se budou týkat rekonstrukce energetických technologických zařízení.
  P14V00000020 12. 4. 2020 neuvedena Statutární město Opava Stavební úpravy budovy 71D - Krnovská ul. odhad.cena 0 Kč
  P15V00000021 21. 4. 2015 neuvedena Statutární město Opava Rekonstrukce ul. Žižkovy (II. etapa) odhad.cena 0 Kč
  P15V00000007 27. 2. 2015 neuvedena Statutární město Opava "ZŠ Edvarda Beneše"(zateplení + výměna oken) odhad.cena 0 Kč
  P14V00000058 5. 6. 2014 neuvedena Statutární město Opava Rekonstrukce hromadného válečného hrobu v Opavě - odhad.cena 0 Kč
  P15V00000002 16. 1. 2015 neuvedena Statutární město Opava VZS RYCHTÁŘ s.r.o.
Parter Olomoucká - Sokolovská - Vančurova 1 624 644 Kč
  P18V00000022 12. 4. 2018 neuvedena Statutární město Opava Ozvučení fotbalového stadionu Opava odhad.cena 0 Kč
  P17V00000037 23. 10. 2017 neuvedena Statutární město Opava Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních odhad.cena 0 Kč
  P16V00000038 19. 12. 2016 neuvedena Statutární město Opava INTAR a.s.
Sportoviště – bazén – projektová dokumentace 6 657 173 Kč
  P19V00000009 31. 1. 2019 neuvedena Statutární město Opava DERATEX, spol.s r. o.
"Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím 728 214 Kč
  P19V00000043 26. 9. 2019 neuvedena Statutární město Opava Ing. arch. Chvátal Jaroslav
„Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, 549 000 Kč
  508864 30. 4. 2015 neuvedena Statutární město Opava OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
ZŠ Komárov - tělocvična 20 415 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  376958 19. 12. 2013 neuvedena Statutární město Opava Československá obchodní banka, a. s.
Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu 516 140 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  488904 2. 6. 2014 neuvedena Statutární město Opava LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 5 272 745 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  496663 10. 9. 2014 neuvedena Statutární město Opava Zakázky
DODATEK č. 1 - Přírodní zahrady opavských MŠ 2 302 422 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P19V00000011 17. 4. 2019 neuvedena Statutární město Opava WebActive s.r.o.
Vytvoření webových stránek statutárního města 552 800 Kč
  Z2020-013246 21. 4. 2020 neuvedena Statutární město Opava H & B delta, s.r.o.
„Kostel sv. Václava - střecha“ 6 236 671 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu
  Z2021-018732 27. 5. 2021 neuvedena Statutární město Opava CENTROPOL ENERGY, a.s.
CENTROPOL ENERGY, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb 9 691 566 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2019-016981 23. 5. 2019 neuvedena Statutární město Opava LAMA energy a.s.
Dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb 12 940 851 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  Z2017-035900 22. 3. 2018 neuvedena Statutární město Opava Sportoviště – bazén – zhotovitel stavby odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
  P21V00000026 3. 6. 2021 neuvedena Statutární město Opava Miroslav Špálek
UNIMETAL - engineering, s.r.o.
Rekonstrukce kotelen – U Cukrovaru 1 a Jateční 7 1 215 060 Kč
  207816 17. 7. 2012 neuvedena Statutární město Opava ZŠ Englišova (zateplení + výměna oken) 16 963 547 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem uzavření dodatku č.1 je nahrazení plastových oken s dvojsklem plastovými okny s trojskem
  Z2017-030207 30. 10. 2017 neuvedena Statutární město Opava CENTROPOL ENERGY, a. s.
Nákup zemního plynu pro město Opava jako 9 950 018 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu v režimu maloodběr (odběr do 630 MWh) a velkoodběr (odběr nad 630 MWh) v předpokládaném souhrnném množství 21 882 MWh pro rok 2018.
  P13V00000006 5. 2. 2013 neuvedena Statutární město Opava Česká spořitelna, a.s.
Poskytnutí dlouhodobého úvěru do výše 400 mil. Kč 154 093 226 Kč
  P19V00000049 6. 2. 2020 neuvedena Statutární město Opava „Hrnčířská 13, 15, 15a“ (výměna oken, zateplení) odhad.cena 0 Kč
  104500 4. 5. 2012 neuvedena Statutární město Opava Revitalizace dětského hřiště Holasická 6 a 683 850 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení revitalizace dětského hřiště v Opavě na ulici Holasická
  241465 21. 12. 2012 neuvedena Statutární město Opava Komunikační infrastruktura Statutárního města
Předběžné oznámení Předmětem veřejné zakázky je vytvoření komunikační infrastruktury SMO na území Statutárního města Opavy jako klíčového integračního prvku pro rozvoj dalších souběžných projektů nebo projektů vyžadujících komunikaci mezi více lokalitami.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 275 728 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy