Informace o úřadu Statutární město Opava

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.01.1980
IČO 00300535
Datová schránka 53vark6, 5eabx4t, 88zarmj, eu6army, h2aarnb, khbarke, pnfarmt, vakarka, yfqarmp
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Statutární města 
Stavební úřady RUIAN 
Editoři rejstříku OVM a SPUÚ 
Kontaktní místa veřejné správy 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady městských částí 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 25.11.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Statutární město Opava v celém Hlídači
Hlídat změny i v 28 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Statutární město Opava
od 2016
7085 smluv za celkem 23 mld. Kč
13,2 % smluv se skrytou cenou
3,5 % smluv se skrytou smluvní stranou
7,9 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (28)
od 2016
10194 smluv za celkem 39 mld. Kč
16,2 % smluv se skrytou cenou
2,7 % smluv se skrytou smluvní stranou
8,4 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 30 6,41 % 40 mil. Kč 15,93 %
2017 119 9,45 % 593 mil. Kč 15,85 %
2018 124 7,96 % 89 mil. Kč 0,96 %
2019 163 9,67 % 200 mil. Kč 5,25 %
2020 127 6,00 % 272 mil. Kč 4,57 %
Celkem 563 5,18 % 1 mld. Kč 5,18 %
Veřejné zakázky

Statutární město Opava se vyskytuje v 457 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Statutární město Opava jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Statutární město Opava dostal 673 dotací v celkové hodnotě 2 994 012 766 Kč.

29 podřízených organizací (z celkem 28) úřadu Statutární město Opava dostalo dalších 490 dotací v hodnotě 865 817 238 Kč.

Úřad Statutární město Opava včetně podřízených organizací dostal celkem 1163 dotací v celkové hodnotě 3 859 830 004 Kč.

Insolvenční rejstřík

Statutární město Opava se vyskytuje v 12 insolvencích jako věřitel.

Statutární město Opava není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Statutární město Opava není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Statutární město Opava jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
233
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
FOKUS - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Elim Opava, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Basketbalový klub Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Tělovýchovná jednota Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
"Mažoretky AMA Opava, z. s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
COPSERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Holos, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Myslivecký spolek Opavice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
DATA-INTER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
GRIGAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
FENBAU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Sportovní klub HIT Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ing. Jan Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Vila Vančurova o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ing.arch. MLÝNEK PETR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
FIT Sports Club, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Vodárenská věž Opava o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tělovýchovná jednota Palhanec, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Junák - český skaut, okres Opava, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Kánoe klub Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Střední zdravotnická škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Psychiatrická nemocnice v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
RH money s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sportovní klub Podvihov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Tělovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Svatováclavský hudební festival, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Amatérský fotbalový klub Medvědi Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Bludný kámen, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Suché Lazce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tělocvičná jednota Sokol Vávrovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BěhOpava - spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
LUIGINO.cz, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
profiPOTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jana Žižlavská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Kikstart, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ing.arch. Chvátal Jaroslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Agentura API s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
KR OSTRAVA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
PROPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Střelecký klub polní kuše Suché Lazce, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Pěvecký sbor Křížkovský v Opavě, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tělovýchovná jednota Milostovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
H Z Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sportovní klub Komárov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Myslivecký spolek Hošťata detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Fotbalový klub NOVA Vávrovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
WINRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Happy Sport Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Fotbalový klub Kylešovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vávrovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Zlatníky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Klub vojenské historie Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Novák Zbyněk, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Asociace TOM ČR, TOM 4207 KADAO detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
KONEKO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sázíme stromy, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Handicapoviny z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
MTB CROSS.cz, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Slezský FC Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
VZS RYCHTÁŘ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Spolu pro rodinu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
UNIMETAL - engineering, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
System4u a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SK JC Sport Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sdružení rodičů při ZŠ Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
24IT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Technoprojekt, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SEVEROTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ReTISK - signmaking s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bekus art style, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Spolek rodičů a přátel při Základní umělecké škole v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Rosis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Římskokatolická farnost Velké Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Ostroj Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Junák - český skaut, přístav Poseidon Opava, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Junák - český skaut, středisko Ostrá Hůrka Háj ve Slezsku, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní škola, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Orel jednota Opava - Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
RENESA - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Milostovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Církevní konzervatoř Německého řádu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
BIKE SPORT CLUB detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Klub rodičů při Mateřské škole - Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Advokátní kancelář Mgr. Andrej Gundel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
AVZO TSČ ČR SKÁLA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Mgr. Markéta Johnová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Český svaz včelařů, z.s., základní organizace Stěbořice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Michaela Štěpáníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Československá obchodní banka, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Český svaz bojovníků za svobodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Matice slezská, pobočný spolek v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
JINAK, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sintaka Direct s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Taneční a sportovní klub Opava z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Zahrada Morava AM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Silesia Art, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum pro seniory Trojlístek, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Klub deskových her Pajdulák z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Lubomír Hluchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Eva Ulmanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Sportovní klub ZŠ Vrchní Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Klub rodičů a přátel školy ve Vávrovicích, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Thai box Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Volejbalový klub Karlovec Vodárenská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
TJ LOS Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SORTSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SAPLER a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Kateřinská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FIN-servis, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Rotary club Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Pěvecké sdružení slezských učitelek Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzitní sportovní klub Slezské univerzity v Opavě, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
"Sportovní kurzy.cz, s.k." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Rybářská parta hic z Vávrovic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vesalius spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SLEZSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezský spolek stomiků Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
www.scio.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ATLAS servis CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BYSTROŇ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
OUTDOOR FILMS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
STUDIO 58 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AUTO Červený s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ReSpol s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Studentská unie Slezské univerzity, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola a Praktická škola, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Škola Taekwon-Do ITF Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. okresní organizace Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Orel jednota Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Podvihov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Martin Figura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GISOFT, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Miroslav Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezská diakonie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Myslivecký spolek SOSEŇ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PREEDUK z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Volejbalový klub Kylešovice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Komárovské Chaloupky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Myslivecký spolek "Angelika" CHLEBIČOV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Street Hockey Club Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
HEAD BIKE Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SDRUŽENÍ PŘÁTEL MENDELOVA GYMNÁZIA, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tenisový klub Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Opavský filmový klub detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Palhanec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní škola a Mateřská škola Raduň, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Společnost pro ranou péči, pobočka Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Malé Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jiří Ballok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Martin Seidl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Konfederace politických vězňů České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Městské lesy Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Štěch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AG motorsportklub detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Horolezecký klub Atlas Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lucia Zaliborová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MS Modřinka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Enuma Elis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kováři Moravskoslezského kraje, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hana Princová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PODLAHY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vendula Herberová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
jk grant s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Spolek Hrdinové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SK Sportino z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Spolek přátel kultury a umění Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Divadlo GAFA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Roman Laci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KLUB SEBEOBRANY - KRAV MAGA, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hokejový spolek Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Včelaři údolí Raduňky z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jsme Yggdrasil, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Roman Běčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Marie Marsenić detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Robert Petzuch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Milan Sztojka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Střední odborné učiliště stavební, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Růžena Kelnarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Triatlon Team Opava z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Okresní fotbalový svaz Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
INFOHOME s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ID - KARTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
DUO STAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mld. Kč
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
517 mil. Kč
Česká spořitelna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
400 mil. Kč
KR OSTRAVA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
315 mil. Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
306 mil. Kč
MORYS s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 mil. Kč
HOCHTIEF CZ a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 mil. Kč
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
190 mil. Kč
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159 mil. Kč
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 mil. Kč
EVČ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 mil. Kč
MVV Energie CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 mil. Kč
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 mil. Kč
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 mil. Kč
SWIETELSKY stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 mil. Kč
Hroší stavby Morava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 mil. Kč
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 mil. Kč
FENBAU s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 mil. Kč
Basketbalový klub Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
GRIGAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
BYSTROŇ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
MH - STAVBY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
IČO:04048954,04937139 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
BDSTAV MORAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Slavia Malé Hoštice, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Opava Development Company, a.s. v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
POHL cz, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
INTAR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
UNIPETROL RPA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
SILNICE.CZ s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
RI OKNA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
PROSTAVBY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
ReSpol s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
CONE - STAVITELSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
TOKAMA stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
VZS RYCHTÁŘ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
STAVPRESS SMART s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Technoprojekt, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
WINRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
POLAR televize Ostrava, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Rosis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Základní škola Opava, Vrchní 19-příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
SHB, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Židovská obec v Ostravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
H & B delta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Vila Vančurova o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Komunální technika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
AF Stav Krnov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
DUO STAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
J&J STUDIO INŽENÝRSKÉ SÍTĚ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
FOKUS - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
InQool, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
KONEKO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Elim Opava, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
COPSERVIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
FROS ZPS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Ing.arch. MLÝNEK PETR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Advokátní kancelář Mgr. Andrej Gundel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
H R U Š K A , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
RENESA - stavební firma s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
UNIMETAL - engineering, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Urbanistické středisko Ostrava, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
SEVEROTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
S.K. P.E.M.A. OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ČSAD Vsetín a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Lesnická projekce Frýdek - Místek a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Petr Palyza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HV Výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
CCS Česká společnost pro platební karty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
OSEVA PRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TAXLES, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
BeePartner a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Ivan Kaspřák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vesalius spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. HORÁK JIŘÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
monom works s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Luděk Obrdlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jiří Ballok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Josef Pelant detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AUTO Červený s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mgr. Jiří Konečný detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ATLAS servis CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VERA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Koordinátor ODIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BREDA & WEINSTEIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RENOVA OPAVA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TZB- Plus, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tomáš Grohmann detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
STUDIO 58 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SAMAB PRESS GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mátl & Bula, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
QARTA ARCHITEKTURA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SORTSTAV s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing.arch. Chvátal Jaroslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
City Work s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TEMPO, obchodní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VISITECH a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DATA-INTER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DJUSU Company, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Novák Zbyněk, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
nextbike Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Lidl Česká republika v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Milan Lichý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Římskokatolická farnost Panny Marie Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Projekce Guňka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
LazNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VÝTAHY SILESIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DOPRAPLAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
EMPEMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
COME vending s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Lukáš Láryš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing.arch. CHLUP JAN detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MVDr. Jana Dudová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Josef Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
re:architekti studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Jan Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Rudolf Havlický detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
S - Invest CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Kánoe klub Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PROGRES SERVIS SIBŘINA,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
STUDIO - D Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Miroslav Terber detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Novák Lubomír, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
H Z Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
DERIVA Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Domov Bílá Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
JINAK, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Taťána Kubná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Slezský FC Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Enuma Elis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jezdecký klub Opava - Kateřinky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Stráský, Hustý a partneři s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TECHSPORT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
24IT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
COMFOR STORES a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Agentura API s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ELYAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TEMEX, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
992 705 Kč
Autogas Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
968 000 Kč
Spolu pro rodinu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
953 209 Kč
Sportovní klub Komárov, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
949 900 Kč
profiPOTISK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
903 404 Kč
AMOENÉ FLOW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
890 910 Kč
DERATEX, spol.s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
881 139 Kč
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
872 410 Kč
Happy Sport Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
863 600 Kč
Vodárenská věž Opava o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
854 600 Kč
TESTSTAV, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
851 840 Kč
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
847 000 Kč
PV - AUTO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
846 621 Kč
ALVAO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
817 674 Kč
AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
815 299 Kč
Netfox s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
814 294 Kč
PRO CEDOP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
811 910 Kč
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
797 789 Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
796 670 Kč
Ing. Jaromír Tatara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
780 606 Kč
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
765 325 Kč
SK JC Sport Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
762 243 Kč
HULVA & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
760 000 Kč
PRVNÍ HORNOSLEZSKÁ STAVEBNÍ spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
753 763 Kč
Oracle Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
752 031 Kč
Ateliér Emmet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
740 520 Kč
Tělovýchovná jednota Suché Lazce, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
737 200 Kč
Sintaka Direct s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
720 358 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
720 100 Kč
Petr Prchal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
719 752 Kč
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
719 606 Kč
Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
713 900 Kč
ITTEC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
701 679 Kč
Janáčkova filharmonie Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
695 000 Kč
FT Technologies a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
689 700 Kč
System4u a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
688 820 Kč
ČSOB Leasing, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
688 725 Kč
Sportovní gymnastika dětí Špičková - Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
680 700 Kč
Základní škola a Mateřská škola Opava - Suché Lazce - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
677 925 Kč
Roman Laci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
675 000 Kč
Sportovní klub PEPA Centrum Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
670 200 Kč
Mgr. Markéta Johnová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
669 300 Kč
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
664 252 Kč
TAYLORTEAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
663 080 Kč
LUIGINO.cz, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
663 006 Kč
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
650 899 Kč
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
638 125 Kč
Rozvoj, stavební bytové družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
637 525 Kč
Tělovýchovná jednota Sokol Zlatníky, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
614 500 Kč
RH money s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
612 200 Kč
Konfederace politických vězňů České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
605 000 Kč
Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
602 979 Kč
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
594 600 Kč
TANDEM - Spolek rodičů a přátel školy při Základní škole, Opava, Havlíčkova 1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
587 150 Kč
Klub vojenské historie Kateřinky z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
582 415 Kč
T-MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
578 380 Kč
HKS stavební s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
573 786 Kč
Bc. Zuzana Stanjurová Mateiciucová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
571 120 Kč
Svatováclavský hudební festival, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
571 000 Kč
KB projekt Aqua s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
568 300 Kč
MPR stav s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
564 915 Kč
Základní umělecká škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
555 960 Kč
Psychiatrická nemocnice v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
555 700 Kč
Česká distribuční k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
551 839 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
549 340 Kč
qdq services, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
543 290 Kč
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
543 056 Kč
ProFaktum, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
531 190 Kč
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
528 600 Kč
ITALMEC, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
518 671 Kč
HAJMA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
514 410 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Suché Lazce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
510 300 Kč
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
509 725 Kč
EwoluZone, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
506 410 Kč
RVR-agro a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
503 873 Kč
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
501 200 Kč
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 000 Kč
QCM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
490 050 Kč
SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
488 240 Kč
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
481 195 Kč
HEAD BIKE Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
480 600 Kč
SAPLER a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
479 861 Kč
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
478 920 Kč
J2V services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
471 900 Kč
"Mažoretky AMA Opava, z. s." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
459 400 Kč
S-Profit Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
457 515 Kč
Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
457 027 Kč
WebActive s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
453 266 Kč

Statutární město Opava jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
WINETAKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Moravskoslezské cukrovary s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Petr Janků detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Martin Figura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ivana Žídková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Pavla Drastíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Zahrada Morava AM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Monika Pawłocka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
DJUSU Company, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Milena Rektorysová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Gabriela Renzová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Lenka Franková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Pavel Valko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Lubomír Hluchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jan Hořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Vojtěch Židek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
COME vending s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Žaneta Demelová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Petr Baier detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Michaela Štěpáníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Bc. Petra Bilíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
DUY ANH FASHION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PRIMA LINGUA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Fadil Jonuzi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Teva Czech Industries s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Chachar catering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Rozvoj, stavební bytové družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká strana sociálně demokratická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KDU-ČSL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Štěch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hana Princová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vendula Herberová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pavel Měrka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Dominik Hašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Bottomsup s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Stoneheart Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Pavel Orlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Roman Běčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Eva Ulmanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Občanská demokratická strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Oldřich Matějek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Růžena Kelnarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Rodinný pivovar BERNARD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Silesian Court s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FROS ZPS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JOP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
RAPA TRADING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GASTRO TYLŠAR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SedláčkováZu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VITAMINÁTOR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Eva Dudová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Model Obaly a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Pfleger detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Iva Gebauerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jaroslav Vavříček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VESTAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
RBP, zdravotní pojišťovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
HOUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
David Bačina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Prestar, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Věra Hončová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Anna Harrerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kateřina Kludská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Michal Kočař detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jan Weiss detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Školní statek, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Obec Slavkov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Strana zelených detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sázíme stromy, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kristýna Šťastná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KLINICKÁ LOGOPEDIE Odstrčilová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Tuljaj Murat detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KP REAL SOLICITATION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Svoboda a přímá demokracie (SPD) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kikstart, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Venkato Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Alexandra Flašarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BASE GROUND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Michal Štencel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Melanie Břenková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Daniel Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Josef Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Rousek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pavel Mik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Škrobánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Vlček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Jana Pavlůsková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Grygarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Podešva detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KUPSON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Eva Golíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
H R U Š K A , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Věrka s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dobrá rodina o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
JC Market s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STROJÍRNA Vehovský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
POHL cz, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KOSMAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TECHNICO Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HOROr SPORT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Rotary club Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Společenství vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KSR Industrial, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Živnostenská projekční s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mars Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KVP servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bonett EUROGAS CNG City, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vlasta Truparová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pionýr, z. s. - 12. pionýrská skupina Mladých ochránců přírody detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ARAKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kamil Hendrych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kateřina Wellartová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hansen Electric, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jiřina Buliščaková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jan Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Witzenmann Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Květoslava Erbenová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Zezulová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Alice Ratajová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Naděžda Stupalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Boris Peterek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jana Filgasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Vilášek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Stoklasa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará silnice Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Přemysl Zíka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Jana Pernická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Olga Gondková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká pirátská strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TOP 09 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada "U Jaktarky" Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Alena Gašperáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bedřich Pola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Renáta Herczová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bc. Petra Kološová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
René Fryš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Zbyněk Maiwald detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Jaromír Tatara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kowalski Marek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TEMPO, obchodní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Háj ve Slezsku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Pustá Polom detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Raduň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Komunistická strana Čech a Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Potápěčský klub REJNOK Opava, pobočný spolek SPMS detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Kružberk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Vršovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městské lesy Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obec Chvalíkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Erdinç Safa Şenlug detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Grovaro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AMOENÉ FLOW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VIKPAP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Na Nábřeží 11, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BONTEVIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Pavel Paul detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marie Müllerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PETRA HELP s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřina Máchová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HORTILIA - GS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mawina, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu Palackého 10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vendula Kučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vřes Caffé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Hopp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu Opava, Nákladní 3002/2 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Business Brothers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Danuše Sajdlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
URBUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Kerekes detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OMAP ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:049472106 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu 17. listopadu 20, 22, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rousey´s Café s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAGE - 4 - RENT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JOB Options s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PREFFEPA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ivana Čermáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Maminčino koření s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TDT food s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PLATAN Prestigio, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Blanka Schovajsová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JAM Enterprise s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Michal Otýpka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Jaroslava Pexová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marian Hepnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Baby club KAČKA z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gabriela Sulyanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Walley & company s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Občané městských částí Opavy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zmrzka&Rolka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BREDA & WEINSTEIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Markéta Svobodová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tereza Vápeníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REZIDENCE WOLKEROVA A s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.741/1 na Lidické ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Karin Krettková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REZIDENCE TRIANGL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Helena Michalíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jednotní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radim Hlobil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Opavskem bez bariér, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Milan Sika detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Areál u komína s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslava Macková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Robenek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Stará silnice 2176/10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Bučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Spolek architektury města detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Vladimír Smolka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CZECHWOOD TRADING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Miroslav Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BETINA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Quittková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TJ LOS Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ema Wernerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
České Radiokomunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ha-vel internet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ESKON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
"BULY s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Protech Oxyplast CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MOTOHAUS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřinská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PKV PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CASINO KARTÁČ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lékárna U Divadla s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Eurooptik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SYNOT REAL ESTATE, k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CS ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PS - Reality, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 83/2, Hany Kvapilové 86/4, Krnovská 77/33, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2295 a č.p.2296/or.č.29 a,b na Mírové ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků domu Veleslavínova 19/27 a 20/29, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2427, or.č. 11 na Jaselské ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 13, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Solná 45/19, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HCP CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HAGEMANN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mystická Mydlárna s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků jednotek Myslbekova č.p. 2282/1 v Opavě-Předměstí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
1. opavská realitka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VE-ŽA TRUCK autodíly spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Masařská 17, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Atelier club s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pablos & Pedros, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KIBOT GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Kateřinská odbyt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LAXUS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROMET REAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OCCAM PR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
m2 INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BREDA & WEINSTEIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bidfood Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LAMA energy a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
INGE nemovitosti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SACON invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JTA exclusive, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GeoPráce Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOMIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Plaček Pet Products s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Telco Pro Services, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pohřební služba Alfa, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REFIHOS REALITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Christkindlmarkt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Léčíme přírodou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JIWE studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Solertus, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:36783455 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radomír Hájek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
F E S T I N G , s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TOVOPLYN spol. s r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GIENGER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Malík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OSTROJ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Holoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Knappe detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Renáta Brzezinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mlýnek, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FEMONT OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MIROSLAV ŠEVČÍK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Vladan Hamr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ABEL-Computer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ISOTRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HON a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tělovýchovná jednota Palhanec, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Orel jednota Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslava Fojtíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DOS - TRADING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nadace rozvoje občanské společnosti detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sahadža jóga z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Jakubíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ZELENINA Malé Hoštice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Marie Páclová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Jašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STATOM spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HV Výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RKL Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FRAPOLI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
René Puczok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaromír Havlíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PhDr. Lenka Libosvárská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Štrohalm detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DELIKOMAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Z-Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
A T N A F spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELYAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REMA Systém, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LUNA - OVO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tomáš Halamíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Biskupství ostravsko-opavské detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Světla Uhráková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Palyza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo pro místní rozvoj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bludný kámen, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Držkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Kateřinky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslava Sommerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Street Hockey Club Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rostislav Šmíd detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Petra Gallusová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lenka Elfmarková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jindřich Obšívač detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Hříbek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Barbora Blahutová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Klub vojenské historie Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Svobodní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ANO 2011 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
politické hnutí Změna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bc. Radovan Fron detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
David Hanzlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Božena Gubancová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libuše Řiháková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Iveta Studníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Patrícia Stoklasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Daniela Buzinisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Taťána Kubná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jana Šestáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hana Pojmonová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michaela Nedělová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Krčmárik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Seidl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Šoltys detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mamuka Murgulia detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:SK-65518161 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 mil. Kč
JTA exclusive, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 mil. Kč
KP REAL SOLICITATION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
DUY ANH FASHION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
H R U Š K A , spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Ministerstvo pro místní rozvoj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
GASTRO TYLŠAR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Chachar catering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Martin Žižlavský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
BENKO KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
MALÝ A VELKÝ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Hokejový klub Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Statutární město Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Státní fond podpory investic detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Rozvoj, stavební bytové družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Baby club KAČKA z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezské vydavatelství s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KOSMAS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Pavel Orlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Slezský fotbalový club Opava a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MOTOHAUS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Věrka s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HOROr SPORT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Zemědělské družstvo "Agroholding" se sídlem v Bernarticích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Ing. Josef Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KIBOT GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Lékárna U Divadla s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VESTAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Daniel Kupka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mgr. Renáta Herczová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
JC Market s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Boris Peterek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Technické služby Opava s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ing. Olga Gondková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Naděžda Stupalová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vladimír Hellebrand detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Společenství vlastníků jednotek Myslbekova č.p. 2282/1 v Opavě-Předměstí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Bc. Petra Bilíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ANIMA VIVA z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Stoneheart Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
CZECHWOOD TRADING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MARIE - pohřební služba Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Martin Stoklasa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Obec Slavkov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
873 163 Kč
REFIHOS REALITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
867 300 Kč
Obec Otice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
829 945 Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
827 914 Kč
Silesian Court s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
804 303 Kč
FROS ZPS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
763 843 Kč
Biskupství ostravsko-opavské detail o subj
smlouvy mezi subjekty
708 730 Kč
MIROSLAV ŠEVČÍK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
671 550 Kč
Kateřinská zemědělská a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
664 660 Kč
DŽIVIPEN o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
600 000 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p. 2427, or.č. 11 na Jaselské ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
560 914 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu osada "U Jaktarky" Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
549 820 Kč
WINETAKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
539 427 Kč
COME vending s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
539 195 Kč
Teva Czech Industries s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
504 207 Kč
Obec Raduň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
488 299 Kč
Městské lesy Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 000 Kč
Bc. Petra Kološová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
477 634 Kč
Městský dopravní podnik Opava, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
475 570 Kč
Diagnostický ústav pro mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola, Ostrava - Kunčičky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
462 900 Kč
Turistická oblast Opavské Slezsko, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
451 000 Kč
Areál u komína s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
450 000 Kč
Petr Janků detail o subj
smlouvy mezi subjekty
437 560 Kč
Charita Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
437 304 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.741/1 na Lidické ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
433 221 Kč
Kikstart, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
417 181 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Město detail o subj
smlouvy mezi subjekty
396 498 Kč
Bedřich Pola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
389 681 Kč
Společenství vlastníků domu Veleslavínova 19/27 a 20/29, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
389 267 Kč
PROPARK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
362 879 Kč
Pohřební služba Alfa, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
338 800 Kč
Oldřich Matějek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
332 686 Kč
Obec Chvalíkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
329 360 Kč
FRAPOLI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
309 560 Kč
Jana Grygarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 422 Kč
SH ČMS - Okresní sdružení hasičů Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
301 800 Kč
KLINICKÁ LOGOPEDIE Odstrčilová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
298 832 Kč
OPATHERM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
297 314 Kč
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
287 478 Kč
Armáda spásy v České republice, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 729 Kč
Společenství vlastníků Masařská 17, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 600 Kč
Fadil Jonuzi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
274 335 Kč
SYNOT REAL ESTATE, k.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 073 Kč
VE-ŽA TRUCK autodíly spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 175 Kč
Společenství vlastníků jednotek Solná 45/19, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
254 631 Kč
ČD - Telematika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 000 Kč
PREFFEPA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 000 Kč
O2 Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
239 077 Kč
Christkindlmarkt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
228 085 Kč
Obec Vršovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 946 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
224 365 Kč
DJUSU Company, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 594 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 428 Kč
Petr Palyza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
209 450 Kč
Společenství vlastníků jednotek v domě č.p.2295 a č.p.2296/or.č.29 a,b na Mírové ulici v Opavě, PSČ: 746 01 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
206 714 Kč
Martin Figura detail o subj
smlouvy mezi subjekty
204 828 Kč
Společenství vlastníků jednotek Stará silnice 2176/10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
203 094 Kč
Petr Škrobánek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
192 632 Kč
Ing. Miroslav Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
191 664 Kč
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 920 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Stará silnice Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 308 Kč
LUNA - OVO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184 746 Kč
ZAALEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 569 Kč
ha-vel internet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
Jan Horák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 508 Kč
Společenství vlastníků Na Nábřeží 11, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 540 Kč
Bidfood Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
163 350 Kč
INGE nemovitosti s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
152 000 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
151 245 Kč
Atelier club s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 394 Kč
Společenství vlastníků domu Opava, Nákladní 3002/2 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
146 846 Kč
Centrum služeb pro silniční dopravu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 829 Kč
KUPSON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
144 706 Kč
Český kynologický svaz ZKO Opava - 192 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 737 Kč
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 644 Kč
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 83/2, Hany Kvapilové 86/4, Krnovská 77/33, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
140 158 Kč
Povodí Odry, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
133 403 Kč
Dobrá rodina o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 686 Kč
Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 071 Kč
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava Komárov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 560 Kč
TEMPO, obchodní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 000 Kč
Michal Kočař detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 197 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
103 455 Kč
RAPA TRADING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102 000 Kč
A T N A F spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 356 Kč
m2 INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 992 Kč
E.ON Energie, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Opavskem bez bariér, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
88 500 Kč
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 760 Kč
Pionýr, z. s. - 12. pionýrská skupina Mladých ochránců přírody detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 416 Kč
Zemědělské družstvo Hraničář Loděnice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 865 Kč
EUROTOPIA.CZ, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 578 Kč
Moravskoslezské cukrovary s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 707 Kč
Společenství vlastníků jednotek Hany Kvapilové 13, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 677 Kč
Lubomír Hluchý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 401 Kč
PS - Reality, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 627 Kč
DOS - TRADING spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 245 Kč
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 381 Kč
ANGLIČTINA pro DĚTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 800 Kč
Josef Pfleger detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 401 Kč
Model Obaly a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 232 Kč
RBP, zdravotní pojišťovna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 550 Kč
Zdeněk Šoltys detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 440 Kč
Kateřinská odbyt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 340 Kč
ELYAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 000 Kč
Roman Běčák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 499 Kč
Sportovní klub JANTAR Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 618 Kč
Kateřina Kludská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 801 Kč
ABEL-Computer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
BONTEVIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Alena Gašperáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 001 Kč
Mars Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 796 Kč
PRIMA LINGUA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 425 Kč
IČO:36783455 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 820 Kč
BREDA & WEINSTEIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 400 Kč
Sázíme stromy, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 875 Kč
Vendula Herberová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 750 Kč
Potápěčský klub REJNOK Opava, pobočný spolek SPMS detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 560 Kč
Orientační Běh Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 489 Kč
TECHNICO Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 222 Kč
Společenství vlastníků jednotek Holasická 1162/8, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 228 Kč
HAGEMANN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 000 Kč
ASEKOL a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 000 Kč
Jiří Malík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 200 Kč
STATOM spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 115 Kč
Nadace rozvoje občanské společnosti detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 000 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 972 Kč
Ing. Jaromír Tatara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 832 Kč
Školní statek, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 382 Kč
AUTOSALON SCHROMM servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 300 Kč
Hansen Electric, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 300 Kč
Martin Seidl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 631 Kč
Rotary club Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 950 Kč
Michaela Štěpáníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 501 Kč
UPC Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 396 Kč
URBUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 396 Kč
Společenství vlastníků pro dům Elišky Krásnohorské 2497/21, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 088 Kč
Pablos & Pedros, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 250 Kč
Tělovýchovná jednota Palhanec, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 000 Kč
REZIDENCE TRIANGL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 855 Kč
PETRA HELP s.r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 710 Kč
HCP CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 700 Kč
"BULY s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 328 Kč
C / ECON spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 170 Kč
HON a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 051 Kč
Prestar, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 000 Kč
Grovaro s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 608 Kč
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 126 Kč
Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 000 Kč
David Hanzlík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 000 Kč
Pavel Valko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 800 Kč
MUDr. Alice Ratajová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 501 Kč
Hana Quittková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 440 Kč
Martin Rousek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 150 Kč
KSR Industrial, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 150 Kč
TQM - holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 150 Kč
HOUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 951 Kč
HV Výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 620 Kč
Květ lotosu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 501 Kč
KNIHCENTRUM.CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 411 Kč
Tereza Vápeníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 100 Kč
Marie Páclová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 744 Kč
Společenství vlastníků domu Palackého 10, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 591 Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 168 Kč
ARAKO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 000 Kč
VIKPAP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
Ing. Pavel Paul detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 200 Kč
Daniela Buzinisová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 201 Kč
Ivana Žídková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 901 Kč
KVP servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 202 Kč
Zahrada Morava AM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 600 Kč
Eva Ulmanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 538 Kč
NOVUS BIKE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 490 Kč
Monika Pawłocka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 100 Kč
SACON invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 743 Kč
Soukromá střední škola podnikatelská, s.r.o., Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 418 Kč
Rousey´s Café s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 103 Kč
POHL cz, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 000 Kč
GeoPráce Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 965 Kč
REZIDENCE WOLKEROVA A s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 602 Kč
Gabriela Renzová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 155 Kč
CASINO KARTÁČ Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 058 Kč
Žaneta Demelová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 001 Kč
Lukáš Černý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 000 Kč
Protech Oxyplast CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
TISKÁRNA GRAFICO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
ISOTRA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 150 Kč
TDT food s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 545 Kč
STAGE - 4 - RENT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 500 Kč
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 424 Kč
GIENGER spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 376 Kč
Živnostenská projekční s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 243 Kč
Rodinný pivovar BERNARD a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 195 Kč
JAM Enterprise s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 800 Kč
Eurooptik s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 598 Kč
Obec Pustá Polom detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Držkovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 000 Kč
Miroslav Hříbek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 520 Kč
Marie Müllerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 501 Kč
AMOENÉ FLOW s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 054 Kč
CS ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 036 Kč
Mlýnek, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 872 Kč
Jaroslav Vavříček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 750 Kč
Náboženská společnost Svědkové Jehovovi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 360 Kč
České Radiokomunikace a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 068 Kč
Anna Harrerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 000 Kč
Witzenmann Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 816 Kč
Iva Gebauerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 750 Kč
BREDA & WEINSTEIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 100 Kč
AUTOMIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 100 Kč
OMAP ESTATE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 088 Kč
ESKON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 000 Kč
Tomáš Halamíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 000 Kč
Kamil Hendrych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 893 Kč
Michaela Nedělová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 546 Kč
Patrícia Stoklasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 500 Kč
Klub plaveckých sportů Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 275 Kč
Obec Háj ve Slezsku detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 000 Kč
Business Brothers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 000 Kč
Pavla Drastíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 671 Kč
Plaček Pet Products s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 400 Kč
Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 939 Kč
1. opavská realitka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 831 Kč
STROJÍRNA Vehovský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 000 Kč
LAMA energy a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 000 Kč
Taťána Kubná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 935 Kč
Vojtěch Židek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 904 Kč
Střední škola hotelnictví a služeb a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 750 Kč
Martin Knappe detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 740 Kč
Hana Princová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 630 Kč
Mystická Mydlárna s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 623 Kč
Česká strana sociálně demokratická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
KDU-ČSL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
Občanská demokratická strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
OpavaNet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 260 Kč
Blanka Schovajsová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 250 Kč
Radomír Hájek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 098 Kč
SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 840 Kč
BASE GROUND s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 453 Kč
Ema Wernerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 396 Kč
Pavel Měrka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 320 Kč
Jiří Štrohalm detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 760 Kč
Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 680 Kč
Růžena Kelnarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 102 Kč
RKL Opava, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
Jaromír Havlíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 000 Kč
Z-Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 997 Kč
Strana zelených detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
Svoboda a přímá demokracie (SPD) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
Česká pirátská strana detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
TOP 09 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 840 Kč
FEMONT OPAVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 356 Kč
Bottomsup s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 235 Kč
Bc. Jaroslava Pexová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 200 Kč
Iveta Studníková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 200 Kč
Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 000 Kč
DEKINVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 872 Kč
JOP GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 703 Kč
Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 630 Kč
MgA. Václav Minařík detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 501 Kč
Tuljaj Murat detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 273 Kč
Pavel Jašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 025 Kč
Radim Hlobil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 000 Kč
Komunistická strana Čech a Moravy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Občané městských částí Opavy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Jednotní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
OCCAM PR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Unicont Opava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Svobodní detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
ANO 2011 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
politické hnutí Změna detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 420 Kč
Jindřich Obšívač detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 401 Kč
Josef Štěch detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 101 Kč
Světla Uhráková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 101 Kč
Jana Zezulová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 000 Kč
Bludný kámen, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 000 Kč
Společenství vlastníků domu 17. listopadu 20, 22, Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 925 Kč
PKV PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
PROMET REAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
MORAVIA ENERGY GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
OSTROJ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
ZELENINA Malé Hoštice, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
Rostislav Šmíd detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
Klub vojenské historie Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 815 Kč
Milena Rektorysová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 800 Kč
Kateřina Wellartová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 600 Kč
Eva Dudová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 500 Kč
Lenka Franková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 400 Kč
Ing. Vladan Hamr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 355 Kč
Ing. Vladimír Smolka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 295 Kč
Spolek architektury města detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 Kč
Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 000 Kč
VITAMINÁTOR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
900 Kč
Státní pozemkový úřad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
852 Kč
Miroslava Macková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
765 Kč
Mgr. Michal Otýpka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
674 Kč
Erdinç Safa Şenlug detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Vendula Kučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Zmrzka&Rolka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Petr Baier detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 Kč
Milan Sika detail o subj
smlouvy mezi subjekty
496 Kč
Hana Pojmonová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
300 Kč
Sahadža jóga z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
264 Kč
Za Opavu, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 Kč
DELIKOMAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 Kč
Metrostav a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Obec Kružberk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kateřina Máchová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kristýna Šťastná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
HORTILIA - GS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mawina, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vřes Caffé s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Michal Hopp detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Bc. Danuše Sajdlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tomáš Kerekes detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Venkato Invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
IČO:049472106 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
CeliaCeli s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
JOB Options s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ivana Čermáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Maminčino koření s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PLATAN Prestigio, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Dominik Hašek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Alexandra Flašarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Marian Hepnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Gabriela Sulyanová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Walley & company s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Markéta Svobodová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Michal Štencel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Melanie Břenková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Karin Krettková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Helena Michalíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tomáš Robenek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Hana Bučková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Pavel Mik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Miroslav Vlček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Jana Pavlůsková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Petr Podešva detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Eva Golíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
BETINA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
TJ LOS Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
euroAWK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
KAFIRA o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
OASA nezisková o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
LAXUS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SedláčkováZu s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Bonett EUROGAS CNG City, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Telco Pro Services, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Léčíme přírodou s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
JIWE studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Solertus, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vlasta Truparová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
F E S T I N G , s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
TOVOPLYN spol. s r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jan Hořák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Tomáš Holoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ing. Renáta Brzezinová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
OPAVLEN OPAVA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Opava-Kylešovice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Orel jednota Opava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jaroslava Fojtíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jiřina Buliščaková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
David Bačina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Hana Jakubíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Květoslava Erbenová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
René Puczok detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PhDr. Lenka Libosvárská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
REMA Systém, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Věra Hončová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Opava-Kateřinky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Miroslava Sommerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jana Filgasová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Street Hockey Club Opava, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Petr Vilášek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ing. Petra Gallusová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Lenka Elfmarková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Přemysl Zíka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mgr. Jana Pernická detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Barbora Blahutová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Bc. Radovan Fron detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
René Fryš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Božena Gubancová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Libuše Řiháková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zbyněk Maiwald detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jindřiška Tyranová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jana Šestáková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Martin Krčmárik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jan Weiss detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mamuka Murgulia detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Kowalski Marek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
IČO:SK-65518161 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Statutární město Opava s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Statutární město Opava uzavřel 391 smluv takových smluv, což je 5,49 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Statutární město Opava uzavřel takových smlouv za 657 mil. Kč, což je 2,9 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. MORYS s. r. o. - 1 smlouva za celkem 192 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jiří Sup (*1960)
   
 2. Slezský fotbalový club Opava a.s. - 15 smluv za celkem 92 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Milan Němec (*1980), Martin Víteček (*1980), Daniel Benna (*1962), Libor Witassek (*1969), Milan Kolář (*1980), Jiří Černohorský (*1971), Michal Kokošek (*1981), Ing. Josef Vícha (*1981)
   
 3. SWIETELSKY stavební s.r.o. - 6 smluv za celkem 75 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2006, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2008, 70 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2010, 250 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 30 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2012, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2017, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 4. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. - 53 smluv za celkem 49 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Radim Křupala (*1980), Václav Klučka (*1953), Lukáš Ženatý (*1962), Eva Richtrová (*1948), Mgr. Věra Palková (*1949), Ladislav Šincl (*1965), Bc. Daniel Pawlas (*1975), Petr Rys (*1973), Miroslav Šrámek (*1942)
   
 5. BYSTROŇ Group a.s. - 4 smlouvy za celkem 45 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ANO 2011 v 2014, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   
 6. Generali Česká pojišťovna a.s. - 13 smluv za celkem 40 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 7. UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 25 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivan Kočárník (*1944)
   
 8. SILNICE.CZ s. r. o. - 3 smlouvy za celkem 22 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Dalibor Tesař (*1972)
   
 9. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. - 3 smlouvy za celkem 18 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2014, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor KDU-ČSL v 2015, 10 000 Kč ( zdroj)
   
 10. PROSTAVBY, a.s. - 2 smlouvy za celkem 13 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor KDU-ČSL v 2011, 30 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2014, 6 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ČSSD v 2015, 2 948 Kč ( zdroj)
   
 11. VZS RYCHTÁŘ s.r.o. - 5 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Václav Rychtář (*1960)
   
 12. AUTOCONT a.s. - 30 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 13. Technoprojekt, a.s. - 5 smluv za celkem 10 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Martin Zuštík, Ph.D. (*1956)
   
 14. Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky - 11 smluv za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 500 Kč ( zdroj)
   
 15. NOVUS BIKE s.r.o. - 4 smlouvy za celkem 6 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Zdeněk Kalužík (*1956)
   
 16. KONEKO, spol. s r.o. - 5 smluv za celkem 5 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 15 000 Kč ( zdroj)
   
 17. RENESA - stavební firma s.r.o. - 5 smluv za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 10 000 Kč ( zdroj)
   
 18. ANIMA VIVA z. s. - 15 smluv za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Hana Brňáková (*1972)
   
 19. CETIN a.s. - 18 smluv za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 20. BeePartner a.s. - 2 smlouvy za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. David Sventek, MBA (*1975)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 16241/2013
Magnety, s.r.o. IČ:25854666
IDIZ CZ s.r.o. IČ:01459287
Stamag, a.s. IČ:26844575
a dalších 90 věřitelů
10.06.2013 24.11.2020 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 13491/2013
a dalších 8 věřitelů
14.05.2013 12.11.2020 Odškrtnutá Krajský soud v Ostravě
 INS 24035/2015
Golden Tower s.r.o. IČ:29033390
W&J STAV s.r.o. IČ:27856291
a dalších 48 věřitelů
24.09.2015 11.11.2020 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 10850/2017
ELYAT s.r.o. IČ:64087816
DMAMD s.r.o. IČ:06843476
a dalších 9 věřitelů
25.05.2017 11.08.2020 Konkurs Krajský soud v Ostravě
 INS 30447/2013
a dalších 16 věřitelů
30.10.2013 8.11.2018 Odškrtnutá Krajský soud v Ostravě

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-035246 12. 10. 2020 neuvedena Statutární město Opava Opava - telematika odhad.cena 0 Kč
 P20V00000040 8. 10. 2020 neuvedena Statutární město Opava „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Suché Lazce“ odhad.cena 0 Kč
 P20V00000037 2. 10. 2020 neuvedena Statutární město Opava Opatření omezující nadměrné šíření jmelí – město odhad.cena 0 Kč
 Z2020-033674 29. 9. 2020 neuvedena Statutární město Opava Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a odhad.cena 0 Kč
 P20V00000031 27. 8. 2020 neuvedena Statutární město Opava Výměna výpočetního a kapacitního serveru datového odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2015-Z-3114 Ministerstvo kultury ČR
05.06.2015 22.06.2015 10.06.2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
200 000 Kč
2018-Z-4474 Ministerstvo kultury ČR
17.07.2018 31.07.2018 20.07.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
200 000 Kč
2018-Z-4474 Ministerstvo kultury ČR
17.07.2018 31.07.2018 20.07.2018 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
200 000 Kč
2012-Z-4120 Ministerstvo kultury ČR
11.10.2012 25.10.2012 17.10.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
233 000 Kč
2012-Z-3234 Ministerstvo kultury ČR
03.09.2012 17.09.2012 07.09.2012 STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
300 000 Kč
Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz statutární město Opava 00300535 Opava 2011/20
Odkaz statutární město Opava (pův. město Opava) 00300535 Opava 1998/27

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000295730 Statutární město Opava 115D242003524 2 287 989 Kč / 84 092 EUR 29.09.2015
1000172841 Statutární město Opava Příprava energetických projektů řešených metodou EPC 100 000 Kč / 3 902 EUR 26.08.2013
1000484614 Statutární město Opava Podpora projektu "63. Bezručova Opava 2020" 400 000 Kč / 14 822 EUR 06.05.2020
1000122771 Statutární město Opava podpora projektu "55. Bezručova Opava 2012" 350 000 Kč / 13 786 EUR 16.07.2012
1000414168 Statutární město Opava Podporované byty 2018 - 117D064000102 9 600 000 Kč / 370 313 EUR 13.07.2018

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-S183/2014/VZ-89 I. 19.01.2015 Statutární město Opava
T-Mobile Czech Republic a. s.
Vodafone Czech Republic a. s.
Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S039/04 I. 16.06.2004 Statutární město Opava
Rekonstrukce Dolního náměstí v Opavě Veřejná zakázka
ÚOHS-S0169/2019/VZ-1 I. statutární město Opava
Dodávka nádob na separaci bioodpadu a propagačních materiálů Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S021/03 I. Statutární město Opava
VZ Výsadba keřového patra - Smetanovy sady v Opavě; VZ Výsadba keřového patra v Sadech U muzea v Opavě; Výsadba keřového patra - Sady Svobody a Dvořákovy sady v Opavě; VZ Výsadba v Janáčkových sadech Veřejná zakázka
ÚOHS-2R32/04 II. 16.06.2004 Statutární město Opava
Rekonstrukce Dolního náměstí v Opavě Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail Mg. Petr Orieščík Statutární město Opava, MČ Suché Lazce místostarosta / zástupce starosty, starosta
Detail Miroslav Kořistka Městská část Vávrovice, Statutární město Opava starosta, člen Rady
Detail Ing. arch. Jana Grodová Obec Branka u Opavy člen Rady
Detail Dagmar Šteyerová Obec Otice člen Rady
Detail Mgr. Tomáš Kubný Obec Kobeřice, Magistrát města Opavy člen Rady, vedoucí úředník územního samosprávného celku

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 660 986 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy