O2 Czech Republic a.s.

Soukromá firma. Řídí 15 podřízených subjektů.


Založeno 01.01.1994
IČO 60193336
Datová schránka d79ch2h

Skutečný majitel

RENÁTA KELLNEROVÁ (zapsán 11.04.2022 )
nepřímý skutečný majitel; OSOBA_S_KONCOVYM_VLIVEM
Podíl na hlasovacích právech 100 %
 

Vymazaní majitelé

JINDŘICH FREMUTH (zapsán 22.04.2021 - 15.06.2021 )
přímý skutečný majitel; null
VÁCLAV ZAKOUŘIL (zapsán 22.04.2021 - 15.06.2021 )
přímý skutečný majitel; null
TOMÁŠ KOUŘIL (zapsán 22.04.2021 - 15.06.2021 )
přímý skutečný majitel; null
Petr Kellner (zapsán 30.09.2018 - 22.04.2021 )
Znepřístupněno
RENÁTA KELLNEROVÁ (zapsán 15.06.2021 - 01.07.2021 )
nepřímý skutečný majitel; OSOBA_S_KONCOVYM_VLIVEM
Podíl na hlasovacích právech 83.57 %
RENÁTA KELLNEROVÁ (zapsán 01.07.2021 - 16.08.2021 )
nepřímý skutečný majitel; OSOBA_S_KONCOVYM_VLIVEM
Podíl na hlasovacích právech 83.57 %
RENÁTA KELLNEROVÁ (zapsán 16.08.2021 - 11.04.2022 )
nepřímý skutečný majitel; OSOBA_S_KONCOVYM_VLIVEM
Podíl na hlasovacích právech 90.47 %

Chci hlídat

Všechny změny o O2 Czech Republic a.s.
Změny i v 15 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 138 smluv bez uvedené ceny. Tj. 23,59 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 18 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 3,08 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,51 % z celkového počtu.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených soukromou firmou za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 15 smluv.

V registru smluv evidujeme 3409 smluv za celkem 10 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 300 smluv za 420 mil. Kč (pokles o -80,59 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 78 smluv, což je celkem 26,00 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Telekomunikační služby (321 mil. Kč), IT (23 mil. Kč), Telco (22 mil. Kč), IT Hardware (11 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, kterých se firma zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

O2 Czech Republic a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které firma obdržela, z nejúplnější databáze dotací.

Firma O2 Czech Republic a.s. dostala 18 dotací v celkové hodnotě 4 570 086 Kč.

0 dceřiných společností firmy O2 Czech Republic a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se firma účastní jako dlužník, věřitel či správce.

O2 Czech Republic a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Sponzoring politických stran

Osoby Ctirad Lolek (*1973)., spojené s O2 Czech Republic a.s., také sponzorovali politické strany.

Zobrazit podrobnosti o sponzoringu politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro firmu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této firmy podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich této firmě naleznete.

O subjektu jsme našli 8 528 výsledků v 7 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace této firmě ze státních rejstříků.

Řídí 15 podřízených subjektů.

Zobrazit další informace