ČD - Telematika a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 18.04.1994
IČO 61459445
Datová schránka dgzdjrp

Skuteční majitelé

TOMÁŠ BUSINSKÝ (zapsán 28.11.2021 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
DAVID WOLSKI (zapsán 29.06.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JAN HOBZA (zapsán 01.09.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Petr Kellner (zapsán 20.11.2018 - 15.08.2021 )
Znepřístupněno
DAVID WOLSKI (zapsán 15.08.2021 - 29.06.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MICHAL KRAPINEC (zapsán 15.08.2021 - 29.06.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM

Chci hlídat

Všechny změny o ČD - Telematika a.s.
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 270 smluv z 671 smluv.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 270 smluv bez uvedené ceny. Tj. 40,24 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,15 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,30 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 26 smluv.

V registru smluv evidujeme 4691 smluv za celkem 4 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 517 smluv za 2 mld. Kč (nárůst o 325,51 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 390 smluv, což je celkem 75,44 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Opravy, údržba, záruční i pozáruční servis (856 mil. Kč), Stavebnictví (638 mil. Kč), Mobily, smart zařízení (7 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (2 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČD - Telematika a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČD - Telematika a.s. dostala 7 dotací v celkové hodnotě 50 319 466 Kč.

0 dceřiných společností firmy ČD - Telematika a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČD - Telematika a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČD - Telematika a.s. uzavřel 882 smluv smluv (tj. 18,80 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 236 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace