Hlídač veřejných zakázek: Hledání icozadavatel:60193336

Hlídání nových zakázek
Máme pro vás denné sledovat nové zakázky odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové zakázky pro hledání 'icozadavatel:60193336'

Nalezené veřejné zakázky 35 výsledků


Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P19V00007959 17. 9. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technická podpora a přizpůsobení HMI pro zajištění odhad.cena 0 Kč
 Z2018-040700 22. 11. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. TollNet a.s.
Dodávka hybridních C-ITS jednotek pro projekt 15 640 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Předmětem veřejné zakázky je dodávka C-ROADS jednotek pro projekt C-ROADS. Konkrétně se jedná o: 1. dodání prototypu hybridní C-ROADS jednotky vč. potřebných testů ve variantě vozidlová jednotka (OBU) a ve variantě infrastrukturní jednotka (RSU), 2. dodání kompletní technické dokumentace – HW návrh a SW architektura a programování, vč. technologických postupů pro výrobu jednotek identických s prototypem, 3. výrobu 100 ks jednotek dle dokumentace v bodu 2.
 P18V00000537 7. 2. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Poskytování služeb integrační platformy pro odhad.cena 0 Kč
 Z2019-040189 11. 11. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technická podpora a přizpůsobení HMI pro zajištění 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je zajištění podpory pro úpravu HMI (human machine interface), která je hlavním rozhraním pro interakci uživatele v hybridním systému komunikace s cílem zobrazit informace o dopravní situaci, na kterou by řidič měl reagovat tak, aby co nejméně odpoutala jeho pozornost.
 P18V00001406 12. 4. 2020 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Poskytování služeb integrační platformy pro odhad.cena 0 Kč
 Z2018-027044 8. 8. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Rozšíření diskové kapacity datových serverů 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka rozšíření diskové kapacity serverů používaných jako úložiště dat QoSM systému. Jedná se o disky a disková pole pro celkem 2 servery skládající se z následujících položek: 1. Rozšíření interní diskové kapacity dvou datových serverů systému pro měření v mobilní síti 2. Disková pole pro stávající dva datové servery systému pro měření v mobilní síti 3. Disky do dvou externích diskových polí
 P18V00003234 30. 4. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Dodávka hybridních C-ITS jednotek pro projekt odhad.cena 0 Kč
 Z2017-028336 13. 10. 2017 neuvedena O2 Czech Republic a.s.
Oznámení profilu zadavatele
 Z2018-006096 26. 2. 2018 29. 3. 2018 O2 Czech Republic a.s. Technické rozšíření stávajícího systému pro měření odhad.cena 13 464 000 Kč
Oznámení o zahájení zadávacího řízení Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku technického rozšíření QoS Measurement systému pro měření v mobilní síti pro celkem 4 jednotky skládající se z následujících položek: 1. Technické rozšíření stávající mobilní měřicí jednotky SwissQual Diversity Benchmarker 2. Technické rozšíření stávající fixní měřicí jednotky SwissQual Diversity Land Unit 3. Technické rozšíření SwissQual QualliPoc jednotky Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2018-038910 7. 11. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Commsignia Kft.
Dodávka hybridních C2X jednotek 52 158 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku 11 ks hybridních C2X jednotek, které bude Zadavatel využívat v rámci řešení projektu C-ROADS CZ. Tyto požadované jednotky jsou primárně určeny pro užití ve vozidlech jako On-Board Unit (OBU), musí ale být schopny nasazení do provozu také jako Road Site Unit (RSU), které budou instalovány v blízkosti silnic a dálnic. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 P18V00006497 12. 4. 2020 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Rozšíření diskové kapacity datových serverů odhad.cena 0 Kč
 Z2018-015893 21. 5. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technické rozšíření stávajícího systému pro měření
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku technického rozšíření QoS Measurement systému pro měření v mobilní síti pro celkem 4 jednotky skládající se z následujících položek: 1. Technické rozšíření stávající mobilní měřicí jednotky SwissQual Diversity Benchmarker 2. Technické rozšíření stávající fixní měřicí jednotky SwissQual Diversity Land Unit 3. Technické rozšíření SwissQual QualliPoc jednotky Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 Z2018-037197 26. 10. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. ROHDE & SCHWARZ – Praha, s.r.o.
Technické rozšíření stávajícího systému pro měření 13 463 920 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení Zadavatel uvádí, že se jedná o dodávku technického rozšíření QoS Measurement systému pro měření v mobilní síti pro celkem 4 jednotky skládající se z následujících položek: 1. Technické rozšíření stávající mobilní měřicí jednotky SwissQual Diversity Benchmarker 2. Technické rozšíření stávající fixní měřicí jednotky SwissQual Diversity Land Unit 3. Technické rozšíření SwissQual QualliPoc jednotky Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
 P17V00007622 12. 4. 2020 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců odhad.cena 0 Kč
 Z2017-034517 7. 12. 2017 neuvedena O2 Czech Republic a.s. ALEF NULA, a.s
Zajištění odborného vzdělávání zaměstnanců 2 151 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je realizace odborných vzdělávacích aktivit pro zaměstnance Zadavatele v následujících oblastech: 1. Kybernetická bezpečnost a hacking v praxi. a. Kybernetická bezpečnost a hacking v praxi – r.č. projektové žádosti 004696 b. Kybernetická bezpečnost a hacking v praxi – r.č. projektové žádosti 004697 2. Wireless Komplex a. Wireless Komplex – r.č. projektové žádosti 004702 b. Wireless Komplex – r.č. projektové žádosti 004703 3. Server vitrualization komplex solutions – r.č. projektové žádosti 004700 4. Advanced networking and security – r.č. projektové žádosti 004701
 Z2018-038811 6. 11. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. B2C, s.r.o.
Rozšíření diskové kapacity datových serverů 3 790 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka rozšíření diskové kapacity serverů používaných jako úložiště dat QoSM systému. Jedná se o disky a disková pole pro celkem 2 servery skládající se z následujících položek: 1. Rozšíření interní diskové kapacity dvou datových serverů systému pro měření v mobilní síti 2. Disková pole pro stávající dva datové servery systému pro měření v mobilní síti 3. Disky do dvou externích diskových polí Součástí předmětu veřejné zakázky je také instalace dodaných komponentů v místě plnění a oživení disků a diskových polí.
 Z2018-006488 27. 2. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Poskytování služeb integrační platformy pro 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb integrační platformy, která bude postavena na konceptu servisně orientované architektury (dále jen "SOA"), což je architektonický koncept, založený na spolupráci služeb, který skládá jednotlivé služby jako základní stavební bloky. Každá služba má jasně popsané a srozumitelné rozhraní, skrývá detaily implementace a komunikuje pomocí zpráv. SOA je technologicky nezávislý koncept, nezabývá se implementačními detaily. Vyžaduje nezávislost služeb na volající straně, která je nutná pro znovupoužitelnost.
 P18V00001560 12. 4. 2020 neuvedena O2 Czech Republic a.s. C-ITS Back Office a mobilní aplikace pro projekt odhad.cena 0 Kč
 P18V00001241 26. 2. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technické rozšíření stávajícího systému pro měření odhad.cena 0 Kč
 P19V00007955 17. 9. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Podpora pro zřízení a provoz mobilních sítí s odhad.cena 0 Kč
 P18V00002354 12. 4. 2020 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Rozšíření diskové kapacity datových serverů odhad.cena 0 Kč
 P18V00008780 6. 11. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technické rozšíření stávajícího systému pro měření odhad.cena 0 Kč
 Z2019-033556 29. 11. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Dodávka a instalace hardware a software pro Mobile odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-025437 26. 7. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. KH servis a.s.
C-ITS Back Office a mobilní aplikace pro projekt 4 588 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové generace ITS systémů – tzv. kooperativních inteligentních dopravních systémů. Tyto systémy jsou založeny na vzájemné komunikaci V2X, tzn. mezi vozidlem a infrastrukturou, popř. mezi vozidly navzájem. V rámci této komunikace dochází k obousměrné výměně dat mezi jednotkami umístěnými ve vozidlech (OBU) a jednotkami na infrastruktuře (RSU), přičemž je využíváno specifické DSRC technologie operující na frekvenci 5,9 GHz.
 P18V00003043 20. 4. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Poskytování služeb integrační platformy pro odhad.cena 0 Kč
 Z2018-014704 2. 7. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Technické rozšíření stávajícího systému pro měření odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2018-012042 18. 4. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Poskytování služeb integrační platformy pro 4 200 000 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb integrační platformy, která bude postavena na konceptu servisně orientované architektury (dále jen "SOA"), což je architektonický koncept, založený na spolupráci služeb, který skládá jednotlivé služby jako základní stavební bloky. Každá služba má jasně popsané a srozumitelné rozhraní, skrývá detaily implementace a komunikuje pomocí zpráv. SOA je technologicky nezávislý koncept, nezabývá se implementačními detaily. Vyžaduje nezávislost služeb na volající straně, která je nutná pro znovupoužitelnost.
 Z2020-009533 27. 7. 2020 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Prague Labs s.r.o.
Rozšíření a implementace funkčních prvků Mobilní odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-042303 27. 11. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Analytické a vývojové kapacity na zpracování dat 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem plnění dodavatele bude zajištění odborných analytických a softwarově vývojových služeb souvisejících se zpracováním signalizačních dat z mobilní telefonní a datové sítě společnosti O2 Czech Republic a.s. pro potřeby tvorby dopravních událostí v rámci projektu C-ROADS Czech Republic. Technická specifikace předmětu plnění je stanovena v příloze č. 7 zadávací dokumentace. Doplňující informace k technické specifikaci jsou pak také uvedeny v přílohách č. 1 a 2 zadávací dokumentace.
 Z2018-031826 22. 1. 2021 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Profinit EU, s.r.o.
Poskytování služeb integrační platformy pro 3 984 500 Kč
Oznámení o změně Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb integrační platformy, která bude postavena na konceptu servisně orientované architektury (dále jen „SOA“), což je architektonický koncept, založený na spolupráci služeb, který skládá jednotlivé služby jako základní stavební bloky.
 Z2018-004879 6. 4. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Dodávka hybridních C2X jednotek odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení
 Z2019-040180 11. 11. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Podpora pro zřízení a provoz mobilních sítí s 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu Předmětem veřejné zakázky je podpora inovativního systému umožňujícího testování nových technologií v podobě implementace MEC (mobile edge computing) a mobilních sítí s vlastnostmi 5G technologií a ověření jejich využitelnosti pro kooperativní ITS systémy budované v rámci projektu C-ROADS CZ.
 P19V00008495 2. 10. 2019 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Analytické a vývojové kapacity na zpracování dat odhad.cena 0 Kč
 P18V00008805 7. 11. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. Dodávka hybridních C2X jednotek odhad.cena 0 Kč
 Z2018-013966 23. 11. 2018 neuvedena O2 Czech Republic a.s. TollNet a.s.
Dodávka hybridních C-ITS jednotek pro projekt odhad.cena 0 Kč
Oznámení o výsledku zadávacího řízení

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 196 128 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy