Informace o úřadu Technologická agentura ČR

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.2009
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána rok po založení firmy.
IČO 72050365
Datová schránka afth9xp
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
OVM pro evidenci skutečných majitelů 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 21.12.2010
Poslední smlouva v RS uveřejněna 23.11.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Technologická agentura ČR v celém Hlídači
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Technologická agentura ČR
od 2016
2844 smluv za celkem 21 mld. Kč
2,7 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
6,2 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 16 10,32 % 81 mil. Kč 6,40 %
2017 37 8,41 % 340 mil. Kč 13,53 %
2018 52 9,40 % 453 mil. Kč 12,63 %
2019 28 4,21 % 178 mil. Kč 3,19 %
2020 48 4,66 % 619 mil. Kč 7,69 %
Celkem 181 6,60 % 2 mld. Kč 6,60 %
Veřejné zakázky

Technologická agentura ČR se vyskytuje v 611 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Technologická agentura ČR jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Technologická agentura ČR dostal 11 dotací v celkové hodnotě 51 722 976 Kč.

Insolvenční rejstřík

Technologická agentura ČR se vyskytuje v 2 insolvencích jako věřitel.

Technologická agentura ČR není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Technologická agentura ČR není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Technologická agentura ČR jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
141
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34
ÚJV Řež, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Technologické centrum Akademie věd České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
DEKONTA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
SVÚM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
SYNPO, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Farmet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
VIA ALTA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Honeywell International s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
CRYTUR, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
fnx.io s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
INESAN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Zemědělský výzkum,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
EGÚ Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Explosia a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
CEDA Maps a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ing. Rut Bízková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
CHEMCOMEX, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BEDNAR FMT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ProSpon, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
UJP PRAHA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vysoká škola podnikání a práva, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
EduSimply s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
LightComp v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Geo Vision s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
TELEMATIX SOFTWARE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Flowmon Networks a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
GE Aviation Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Eaton Elektrotechnika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mgr. Vojtěch Kadlec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RCE systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mgr. Milan Hulínský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Miluše Rollerová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Michal Kothera detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PrimeCell Bioscience, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
P-D Refractories CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AppSatori s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BUSINESS LEASE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Unicorn Systems a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AHASWARE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EPS biotechnology, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PREFA KOMPOZITY,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Červenka Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Key promotion, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Leoš Kopecký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MEDIN, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Jiří Jedlička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
David Havlíček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vienna House Diplomat Prague a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
L I N E T spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MartinKopta.com, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Laura Rae Pendleton detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
České priority, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AgentFly Technologies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
DataLite, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
dataPartner s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
M Computers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Sobriety s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
COMTES FHT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Taures, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GISAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TERAMED, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ATEM - Ateliér ekologických modelů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BONATRANS GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SVCS Process Innovation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
České překlady s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MemBrain s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KLUG Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BIC Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Elektrotechnická asociace České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ORGREZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Meopta - optika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Doosan Škoda Power s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
STARMANS electronics, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CESNET, zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
APIGENEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Jaroslav VÁŇA, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mgr. Milan Rataj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Miroslav Janeček, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Prof.Ing. Jiří Kunz, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Jiří Mikeš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slovácké strojírny, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Green Gas DPB, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Svaz průmyslu a dopravy České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Katchem spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OK-TOURS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ADVACAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Doc. Ing. Šárka Vilamová, Ph. D. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VSP advokátní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Drážní revize s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
InoCure s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Monitora Media s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola finanční a správní, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Netcope Technologies, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Profinit EU, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STEM Ústav empirických výzkumů, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
4Jtech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
UNICO.ai CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Prusa Polymers a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AGEDA, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jiří Hanuš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
X-Sight s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PR PA RT NE RS Advisory Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bc. Jozef Šebák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Jevhen Olehovyč Ponomarenko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TARPO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SOR Libchavy spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EEIP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Prof. Ing. Jaromír Volf, DrSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RD Rýmařov s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
machine building s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BOGGES, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TES VSETÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Everesta, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GEMOS CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
lan-shop.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PILSEN TOOLS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GEODÉZIE - TOPOS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PRO-AQUA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lersen CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SVOTT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ČEPS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dormer Pramet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ELVAC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MATRIX a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TL-ULTRALIGHT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Raamar, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GLOSSA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EMBITRON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ekologické služby, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
fgFORTE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EKOGALVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Asseco Central Europe, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Aktivity pro výzkumné organizace,o.p.s., ve zkrácené formě AVO, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Engage Hill s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Transparency International - Česká republika, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STRIX Chomutov, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
FlareWare s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Electroforming s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IXPERTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TAYLLORCOX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ALKA Wildlife, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MODULARTEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Economia, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CHARVÁT CTS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LIVING VENUES a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IDEA StatiCa s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
NEWTON Technologies, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SocioFactor s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Alad CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum organické chemie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KŠ PREFA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
JURISTIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
InQool, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GINA Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GEOREAL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Markéta Kopecká detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SG Geotechnika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Ivo Herman, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MEGA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný ústav pro hnědé uhlí a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BRANO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SOFTECH, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SPECHEM, společnost s ručením omezeným detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RACOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká zbrojovka a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ŽĎAS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Poličské strojírny a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LaserTherm spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VÚTS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Prefa Brno a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AQUA PROCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
5M s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COMIMPEX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
F I T E a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Compas automatizace, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASIO TECH, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MikroChem LKT spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MICo, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Českomoravský beton, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
G E T s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASIANA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Měď Povrly a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ORTEP, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Kačena detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Beta Control s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SIGMA GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GaREP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CAMEA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SQS Vláknová optika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
doc. Ing. Josef STEIDL, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MECAS ESI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut - AMBIS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VUAB Pharma a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
NWT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IG Watteeuw ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
„Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.” detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. PONDĚLÍČEK MICHAEL detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Jan BARTOŇ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Diana Krejčí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dr. Filip Vostal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
612 mil. Kč
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
453 mil. Kč
ÚJV Řež, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
444 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
388 mil. Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
361 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
349 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
330 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
317 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
307 mil. Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
288 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
278 mil. Kč
SYNPO, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
271 mil. Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
243 mil. Kč
Honeywell International s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 mil. Kč
NUVIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 mil. Kč
CENIA, česká informační agentura životního prostředí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
222 mil. Kč
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 mil. Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
172 mil. Kč
ENKI, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
168 mil. Kč
EVROPSKÁ 37 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 mil. Kč
Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
152 mil. Kč
DEKONTA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
138 mil. Kč
VÚTS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
137 mil. Kč
AERO Vodochody AEROSPACE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 mil. Kč
CRYTUR, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 mil. Kč
Farmet a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 mil. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 mil. Kč
SVÚM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 mil. Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 mil. Kč
Zemědělský výzkum,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
117 mil. Kč
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 mil. Kč
ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 mil. Kč
UJP PRAHA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
99 mil. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
97 mil. Kč
ProSpon, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 mil. Kč
VIA ALTA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 mil. Kč
První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
Eaton Elektrotechnika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 mil. Kč
CEDA Maps a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 mil. Kč
F I T E a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 mil. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 mil. Kč
Výzkumný ústav organických syntéz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 mil. Kč
BioVendor - Laboratorní medicína a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 mil. Kč
Slovácké strojírny, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 mil. Kč
BOGGES, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 mil. Kč
ČEZ Energetické produkty, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
69 mil. Kč
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 mil. Kč
MemBrain s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 mil. Kč
SVCS Process Innovation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 mil. Kč
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 mil. Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 mil. Kč
DYNTEC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 mil. Kč
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 mil. Kč
STARMANS electronics, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 mil. Kč
ŠKODA TRANSPORTATION a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 mil. Kč
dataPartner s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
IXPERTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57 mil. Kč
MEDIN, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
GE Aviation Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
TL-ULTRALIGHT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 mil. Kč
ADVACAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53 mil. Kč
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
52 mil. Kč
SIGMA GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 mil. Kč
CHEMCOMEX, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 mil. Kč
UNIPETROL RPA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 mil. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49 mil. Kč
BEDNAR FMT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
BONATRANS GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Meopta - optika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
Flowmon Networks a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
IG Watteeuw ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
EPS biotechnology, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
IDEA StatiCa s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
43 mil. Kč
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 mil. Kč
Červenka Consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 mil. Kč
JAWA Factory s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42 mil. Kč
MATERIÁLOVÝ A METALURGICKÝ VÝZKUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
TestLine Clinical Diagnostics s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
Zall JIHLAVAN airplanes, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
SG Geotechnika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
ENVI-PUR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
MATRIX a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
ELTODO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
P-D Refractories CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
Explosia a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
VISBETO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
NWT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
APIGENEX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Drážní revize s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
ČEPS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36 mil. Kč
SOR Libchavy spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 mil. Kč
Hadovka Property, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35 mil. Kč
PrimeCell Bioscience, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
PREFA KOMPOZITY,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
Rizzo Associates Czech, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
Doosan Škoda Power s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
ORGREZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
Applied Sunrise Technologies a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
COMING Plus, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Aircraft Industries, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
L I N E T spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
LaserTherm spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
TES VSETÍN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
SQS Vláknová optika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
AHASWARE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
ELEKTROTECHNIKA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
COMTES FHT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
ORLIČAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Centrum organické chemie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
INESAN, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
RD Rýmařov s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Alad CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Compo Tech PLUS, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
BLAZE HARMONY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
EGÚ Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
NEWTON Technologies, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Měď Povrly a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
HOPAX s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Sobriety s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
ŠKODA JS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Entry Engineering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
Prusa Polymers a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
ELCERAM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
PROFIcomms s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
ELVAC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
RadioMedic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
Honeywell, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
MEGA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
ENERGON Dobříš, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
NenoVision s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
COMIMPEX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
KAR group, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
AgentFly Technologies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
REDSIDE investiční společnost, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Státní ústav radiační ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Profinit EU, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
MaDeX, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
AMF Reece CR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Nano Medical s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Asseco Central Europe, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
Denali Advisory, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
ZETOR TRACTORS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
IDS Advisory s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
VUAB Pharma a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
RCE systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
GEMOS CZ, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Prefa Brno a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
CleverTech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
GEMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Iterait a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
BPP Energy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
EGC - EnerGoConsult ČB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
MOTOR JIKOV Slévárna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
5M s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
MEgA - Měřící Energetické Aparáty, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Technologické centrum Akademie věd České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
FANS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
MSV SYSTEMS CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
CAMEA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Cogniware, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
PARDAM NANO4FIBERS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
DT - Výhybkárna a strojírna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
GISAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
LIKO-S, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
machine building s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
GINA Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
TRENDEX NOVA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
MODELÁRNA LIAZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
ENVISAN-GEM, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Beta Control s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Strojmetal Aluminium Forging, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
TERAMED, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Alubra s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Poličské strojírny a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
TESLA BLATNÁ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
A T G s.r.o.(ADVANCED TECHNOLOGY GROUP,spol.s r.o.) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
RACOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Netcope Technologies, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
PRO-AQUA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
TARPO spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Mechatronic Design & Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
ADDICOO GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
KŠ PREFA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
EKAZ Praha a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
MikroChem LKT spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
BENEŠ a LÁT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
OCHI - INŽENÝRING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Unicorn Systems a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
evolving systems consulting s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
EKOL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Českomoravský beton, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
VTL Blansko, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
InoCure s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
MZ Liberec, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
STRIX Chomutov, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Dormer Pramet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
SINDAT spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Ing. Ivo Herman, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
IN - EKO TEAM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Strojírny Podzimek, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
KOVOSVIT MAS Machine Tools, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
ZKL Brno, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
EMBITRON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
EKOGALVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
MECAS ESI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
AQUA PROCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
PrimeCell Advanced Therapy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
EGU TECH, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Ludačka Machine Tools s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
BRANO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
BIC Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
K2pharm s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Fakultní nemocnice Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
PILSEN TOOLS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
ASIO TECH, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Mejzlik Propellers s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Wikinomist s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Český metrologický institut detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
AGC Automotive Czech a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
AZS 98, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
SHM, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
4Jtech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Elphogene, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
GreyCortex s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
FIDE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
SATTELO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
VAKOS XT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SYSCOM SOFTWARE spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
ORITEST spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
CHARVÁT CTS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
X-Sight s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
COGNITECHNA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
fnx.io s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SVOTT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
GEOREAL spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
WITTE Nejdek, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
VR Group, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
KOVOLIS HEDVIKOV a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
SANTAL spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
VÍTKOVICE CYLINDERS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Princip a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
fgFORTE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Litostroj Engineering a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
POST BELLUM, z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
G 3 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
EM Brno s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Dřevojas, výrobní družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
PERNÍK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
2N TELEKOMUNIKACE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Materialise s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
MICo engineering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
TELEMATIX SOFTWARE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
MDT-Medical Data Transfer s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Retap, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Redrock Construction s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
EffiChem, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Katchem spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč

Technologická agentura ČR jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo zemědělství detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo průmyslu a obchodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
275 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
226 mil. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ministerstvo zemědělství detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
356 950 Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Technologická agentura ČR s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Technologická agentura ČR uzavřel 194 smluv takových smluv, což je 6,64 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Technologická agentura ČR uzavřel takových smlouv za 2 mld. Kč, což je 7,2 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. AERO Vodochody AEROSPACE a.s. - 2 smlouvy za celkem 135 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor Česká pirátská strana v 2017, 825 Kč ( zdroj)
   
 2. Farmet a.s. - 11 smluv za celkem 120 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2018 - 2018, 50 000 Kč ( zdroj)
   
 3. ProSpon, spol. s r.o. - 6 smluv za celkem 95 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jakub Šnajder (*1974)
   
 4. VIA ALTA a.s. - 10 smluv za celkem 91 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2014, 25 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2016, 10 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2016, 10 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2017, 20 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 20 000 Kč ( zdroj)
   
 5. První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. - 7 smluv za celkem 86 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jaroslava Šandová (*1954)
   
 6. Výzkumný ústav organických syntéz a.s. - 7 smluv za celkem 71 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Ing. Andrej Babiš (*1954), Martin Borovička (*1966), Ivo Hanáček (*1963), Oldřich Konečný (*1966), Jan Landa (*1957), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974)
   
 7. ŠKODA TRANSPORTATION a.s. - 3 smlouvy za celkem 61 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Josef Bernard (*1965)
   
 8. IXPERTA s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 57 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jan Lerche (*1969)
   
 9. MEDIN, a.s. - 4 smlouvy za celkem 56 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jakub Šnajder (*1974)
   
 10. UNIPETROL RPA, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 50 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivan Kočárník (*1944)
   
 11. ELTODO, a.s. - 6 smluv za celkem 39 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ČSSD v 2011, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ANO 2011 v 2015, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 12. SOR Libchavy spol. s r.o. - 2 smlouvy za celkem 35 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Marek Janča (*1973)
   
 13. PREFA KOMPOZITY,a.s. - 4 smlouvy za celkem 33 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: RNDr. Ivan Křivánek (*1948)
   
 14. LaserTherm spol. s r.o. - 2 smlouvy za celkem 31 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: JUDr. Dalimil Mika (*1973)
   
 15. VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s. - 3 smlouvy za celkem 31 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: JUDr. Josef Babka (*1956), Mgr. Lubomír Metnar (*1967), Libor Witassek (*1969)
   
 16. Centrum organické chemie s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 28 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Jaroslav Faltýnek (*1962), Ing. Andrej Babiš (*1954), Martin Borovička (*1966), Ivo Hanáček (*1963), Jaroslav Obermajer (*1970), Oldřich Konečný (*1966), Jan Landa (*1957), Květoslav Hlína (*1964), Monika Babišová (*1974)
   
 17. Měď Povrly a.s. - 2 smlouvy za celkem 27 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Miroslav Záhorec (*1978)
   
 18. ELVAC a.s. - 2 smlouvy za celkem 25 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Martin Pecina (*1968)
   
 19. ENERGON Dobříš, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 24 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Radek Vystyd (*1978)
   
 20. NenoVision s.r.o. - 1 smlouva za celkem 24 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: JUDr. Michal Hašek (*1976), Ing. Pavel Staněk (*1967)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 25927/2014
MATOUŠEK CZ a.s. IČ:27736962
Karel Kühnel IČ:65696085
a dalších 280 věřitelů
24.09.2014 19.11.2020 Konkurs Krajský soud v Brně
 INS 11566/2019
PILSEN TOOLS s.r.o. IČ:25237314
a dalších 120 věřitelů
9.07.2019 18.11.2020 Konkurs Krajský soud v Plzni

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-036969 23. 10. 2020 neuvedena ČR - Technologická agentura České republiky Výzkum surovinového potenciálu strategických odhad.cena 14 mil. Kč
 P20V00182282 8. 10. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Operativní leasing vozidla 2020 odhad.cena 0 Kč
 P20V00181926 1. 10. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Expertní studie na určení průměrné životnosti odhad.cena 0 Kč
 P20V00181864 30. 9. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Hodnocení nových genových technik z hlediska odhad.cena 0 Kč
 Z2020-032783 18. 9. 2020 neuvedena Technologická agentura ČR Analýza exportních a investičních příležitosti odhad.cena 0 Kč
Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz Technologická agentura ČR, Praha 72050365 Praha 2015/27
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000279538 Technologická agentura ČR Odstranění tvrdosti při vyměření penále 4 634 Kč / 170 EUR 19.06.2015
ID Osoba Organizace Funkce
Detail prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. Senát Parlamentu ČR senátor
Detail Ing. Jan Havlík, Ph.D. město Kostelec nad Labem člen Rady
Detail Ing. Václav Čermák Město Chabařovice člen Rady
Detail doc. Ing. Ivan Mašek, CSc. Statutární město Brno, ÚMČ Brno-Řečkovice a Mokrá Hora člen Rady

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 626 lidí darovalo 1 659 467 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy