ŠKODA AUTO a.s.

Úřad - orgán veřejné moci. Akciová společnost. Řídí 16 podřízených organizací. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Martin Jahn

změna 14.10.2021

Založeno 20.11.1990
IČO 00177041
Datová schránka 67wchuf

Skuteční majitelé

KAI ALEXANDER (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
LOUISE DOROTHEA (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
MARK PHILIPP (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
PETER DANIELL (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
WOLFGANG HEINZ (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
GUENTHER JOSEF (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
FELIX ALEXANDER (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
FERDINAND RUDOLF WOLFGANG (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
CHRISTIAN PORSCHE (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
DIANA DOROTHEA (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
FERDINAND OLIVER (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
STEPHANIE PORSCHE-SCHRÖDER (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
GERALDINE ARIANE (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
GERHARD ANTON (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
HANS-PETER PORSCHE (zapsán 28.11.2021 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_4
 

Vymazaní majitelé

Michael Oeljeklaus (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Bohdan Wojnar (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Dieter Seemann (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Christian Strube (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Bernhard Maier (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Klaus-Dieter Schürmann (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Alain Favey (zapsán 11.11.2018 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o ŠKODA AUTO a.s.
Změny i v 16 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Uzavřeli 5 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Většinu peněz dostal 1 dodavatel z 19.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 25 smluv bez uvedené ceny. Tj. 4,84 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 12 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,33 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 6 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,16 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s jedním smluvním partnerem.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 2 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 20 smluv.

V registru smluv evidujeme 3189 smluv za celkem 18 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 385 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -47,80 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 13 smluv, což je celkem 3,38 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Osobní vozidla (2 mld. Kč), Servis a oprava vozidel včetně náhradních dílů a příslušenství (98 mil. Kč), Dary a dotace (21 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (4 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ŠKODA AUTO a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad ŠKODA AUTO a.s. dostal 126 dotací v celkové hodnotě 907 299 049 Kč.

0 podřízených organizací úřadu ŠKODA AUTO a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ŠKODA AUTO a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 610 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 16 podřízených organizací. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace