Technické služby města Olomouce, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 18.12.1998
IČO 25826603
Datová schránka f39gksu

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Miroslav Petřík (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
Miloslav Strýček (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
Miroslav Behro (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
Milan Feranec (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
Pavel Hejtmánek (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
Jiří Rozbořil (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
Marta Vláčilová (zapsán 04.02.2019 )
Znepřístupněno
 

Chci hlídat

Všechny změny o Technické služby města
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Nevykazuje téměř žádné rizikové faktory.

Zakázky z jednotlivých oborů uzavřelo více dodavatelů, žádný výrazně nedominuje.

Velmi málo smluv má hodnotu blízkou limitům pro veřejné zakázky.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 40 smluv bez uvedené ceny. Tj. 7,86 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 8 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,57 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 2677 smluv za celkem 3 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 550 smluv za 730 mil. Kč (nárůst o 52,54 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 39 smluv, což je celkem 7,09 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Odpady (183 mil. Kč), Technické služby (131 mil. Kč), Zemědělství (108 mil. Kč), Stavebnictví (100 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Technické služby města Olomouce, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 3 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Technické služby města Olomouce, dostala 163 dotací v celkové hodnotě 59 218 317 Kč.

0 dceřiných společností firmy Technické služby města Olomouce, nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Technické služby města Olomouce, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Technické služby města Olomouce, a.s. uzavřel 296 smluv smluv (tj. 11,06 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 18 výsledků v 7 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace