Hlídač Dotací: Hledání ico:00443174

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 44 výsledků

V celkové hodnotě 87 747 284 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Výchova mládeže a dospělých k ochraně přírody a myslivosti, propagace, výstavnictví, kynologie, sokolnictví a odborné semináře 25.02.2015 5 900 000 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Propagace a prezentace myslivosti a její spolkové činnosti jako součásti národního kulturního bohatství 30.04.2018 4 993 618 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Podpora spolkové činnosti Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) 30.04.2019 1 373 649 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Podpora spolkové činnosti a neekonomických služeb ČMMJ, z. s. Neznámé Hodnota neznámá
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Podpora spolkové činnosti Českomoravské myslivecké jednoty a neekonomických služeb 06.04.2020 2 167 781 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Podpora vzdělávání a propagace v oblasti myslivosti 06.04.2020 2 589 649 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti myslivosti, podpora spolkové činnosti, zvýšení pozitivního vnímání a propagace ČMMJ, z. s. 25.02.2021 Hodnota neznámá
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Soustavná výchova dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit k ochraně přírody, krajiny, myslivosti 20.04.2018 615 312 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Mistrovství Evropy mysliveckých trubačů 13.03.2015 Hodnota neznámá
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Podpora spolkové činnosti a neekonomických služeb ČMMJ, z. s. 25.02.2021 Hodnota neznámá
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 1) Pořádání seminářů a worskshopů zaměřených na myslivost; 2) Využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a výchovu ve vztahu k myslivosti; 3) Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež se vztahem k lesu a lesnímu hospodářství (programy, kroužky, tá 22.03.2016 5 400 000 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 59/2003-A109 27.05.2003 7 000 000 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Propagace a prezentace myslivosti a její spolkové činnosti jako součásti národního kulturního dědictví 23.03.2017 4 761 612 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Výchova mládeže a dospělých k ochraně přírody a myslivosti, propagace, výstavnictví, kynologie, sokolnictví a odborné semináře 25.02.2015 5 900 000 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Propagace a prezentace myslivosti a její spolkové činnosti jako součásti národního kulturního bohatství 30.04.2018 4 993 618 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Mezinárodní myslivecká výstava "NATURA VIVA 2015" 25.02.2015 6 000 000 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Podpora spolkové činnosti Českomoravské myslivecké jednoty a neekonomických služeb 06.04.2020 2 167 781 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Propagace a prezentace myslivosti a její spolkové činnosti jako součásti národního kulturního dědictví 23.03.2017 4 761 612 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Soustavná výchova dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit k ochraně přírody, krajiny, myslivosti 20.04.2018 615 312 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Soustavná výchova dětí a mládeže v rámci volnočasových aktivit k ochraně přírody, krajiny, myslivosti a zachování myslivosti jako národního kulturního dědictví České republiky 23.03.2017 362 771 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Vzdělávání a propagace Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) 30.04.2019 2 709 250 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Zvýšení informovanosti koncových spotřebitelů o zvěřině 25.02.2021 Hodnota neznámá
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 1) Pořádání seminářů a worskshopů zaměřených na myslivost; 2) Využívání kulturního dědictví pro vzdělávání a výchovu ve vztahu k myslivosti; 3) Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež se vztahem k lesu a lesnímu hospodářství (programy, kroužky, tá 22.03.2016 5 400 000 Kč
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 Zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti myslivosti, podpora spolkové činnosti, zvýšení pozitivního vnímání a propagace ČMMJ, z. s. 25.02.2021 Hodnota neznámá
Detail Českomoravská myslivecká jednota, z.s. 00443174 59/2003-A109 27.05.2003 7 000 000 Kč