Hlídač Dotací: Hledání ico:25916751

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 62 výsledků

V celkové hodnotě 80 117 712 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 CLA-S-63/2001 22.10.2001 126 360 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 453C/02/640/00 27.06.2000 96 000 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 JNA-V-4/2000 10.04.2000 43 200 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 454C/02/640/00 27.06.2000 130 000 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 JNA-V-4/2000 10.04.2000 20 250 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 CLA-S-63(1)/2001 22.11.2002 29 417 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Jizerka - naučme se interpretovat krajinu 30.03.2015 108 004 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Homo et regio 21.06.2017 301 797 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Poskytnutí účelové dotace z DF LK - 8.1 na projekt "Kořeny" 23.07.2018 65 585 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Účelová dotace z Dotačního fondu Libereckého kraje, programu 8.1 na projekt: Vyšetřování jizerskohorské katastrofy 07.11.2016 61 908 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Zprůchodnění toku Smědé v ř.km 45,155 - 45,208 16.10.2014 4 142 669 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Obnova návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách 14.10.2014 4 591 345 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Projekt podpory biodiverzity lesních ekosystémů v Jizerských horách na LHC Frýdlant 11.09.2013 2 543 721 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Účelová dotace z DFLK 8.1 na projekt "Kořeny" 29.07.2019 60 613 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Poskytnutí dotace na projekt Ekovýchovné akce v Jizerských horách 03.07.2017 65 950 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 účelová dotace z DF LK, program 8.1 na projekt: Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo 23.02.2016 70 003 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 poskytnutí účelové individuální dotace z rozpočtu LK - OŽPZ 2022 na projekt "Strategické partnerství v oblasti naplňování Koncepce EVVO Libereckého kraje" 16.05.2022 550 000 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Účelová dotace na zvýšení ekologického povědomí obyvatel Libereckého kraje 04.10.2021 100 290 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Člověk a krajina Jizerských hor 30.09.2009 3 460 898 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe a hledat v ní své místo? 27.09.2012 2 839 702 Kč
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Revitalizace Sedmihorských mokřadů 01.01.2020 Hodnota neznámá
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Výsadba interakčního prvku k.ú. Kravaře v Čechách Neznámé Hodnota neznámá
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Revitalizace Sedmihorských mokřadů 05.11.2021 Hodnota neznámá
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Kosení TTP pod Ronovem Neznámé Hodnota neznámá
Detail Společnost pro Jizerské hory, o.p.s. 25916751 Kosení údolí pod Ronovem Neznámé Hodnota neznámá