Informace o úřadu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.01.1981
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 29 let po založení firmy.
IČO 00022985
Datová schránka vidaawt
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Organizační složky státu 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Služební úřady s IČO 
Členové vlády ČR 
Ohlašovatelé agend 
Ostatní OVM s působností dle zákona č. 309/2000 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Správní úřady na úseku archivnictví 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Ústřední orgány státní správy - ministerstva (§1, 2/1969 Sb.) 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Všechny státní orgány 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 30.6.2010
Poslední smlouva v RS uveřejněna 25.11.2020
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Ministerstvo školství, mládeže v celém Hlídači
Hlídat změny i v 80 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
od 2016
1586 smluv za celkem 37 mld. Kč
8,4 % smluv se skrytou cenou
0,4 % smluv se skrytou smluvní stranou
3,7 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (80)
od 2016
12268 smluv za celkem 62 mld. Kč
12,5 % smluv se skrytou cenou
0,9 % smluv se skrytou smluvní stranou
3,9 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 6 4,88 % 8 mil. Kč 0,34 %
2017 10 2,61 % 206 mil. Kč 3,23 %
2018 22 6,01 % 97 mil. Kč 1,72 %
2019 14 3,65 % 187 mil. Kč 2,53 %
2020 8 2,42 % 240 mil. Kč 1,60 %
Celkem 60 1,87 % 738 mil. Kč 1,87 %
Veřejné zakázky

Ministerstvo školství, mládeže a se vyskytuje v 677 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Ministerstvo školství, mládeže a jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Ministerstvo školství, mládeže a dostal 124 dotací v celkové hodnotě 6 445 143 658 Kč.

79 podřízených organizací (z celkem 80) úřadu Ministerstvo školství, mládeže a dostalo dalších 2803 dotací v hodnotě 5 732 139 502 Kč.

Úřad Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy včetně podřízených organizací dostal celkem 2927 dotací v celkové hodnotě 12 177 283 160 Kč.

Insolvenční rejstřík

Ministerstvo školství, mládeže a není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Ministerstvo školství, mládeže a není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Ministerstvo školství, mládeže a není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
PROFIL NÁBYTEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
M 3000, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
OKsystem a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
GLOSSA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
ŠKODA AUTO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Technologické centrum Akademie věd České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Trade FIDES, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Česká stavomontážní, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
MÚZO Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Lektora, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Enjoy Catering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
MP-SOFT, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
RIGANTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Evaluation Advisory CE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Deloitte Advisory s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CID International, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SVÚM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jerome Buildings, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
MIVA PRAHA Facility Management, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
UNNI Trading, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Albacon Systems, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ComArr, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
POLYMEDIA Technologies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
IT2u Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PRAGOCONGRESS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Monitor CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MM TRADER CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
PROPRETTE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Alza.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Moudrý překlad, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
C & R Developments s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SCHEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TECHNISERV, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
AION CS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JERID, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Soňa ČEVELOVÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
"5P", s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Pavel Hlinka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
FERDINAND BRÁDLER detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Divadlo pod Palmovkou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Junák - český skaut, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DigiTry Art Technologies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Agentura theBESTtranslation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KLEINWÄCHTER holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
NOSTA-HERTZ spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OR-IT solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CONECTIO GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LAMA PB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PENTA CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SINTEX, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OLTIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GENOSERVICE Corp. a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RTS,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EuroProfis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RJ - KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
HAMLET PRODUCTION, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Omnis Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
E-resources,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Internet Mall, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COMTES FHT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
První certifikační autorita, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Equica, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MSR Engines s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MAS Slavkovské bojiště, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
WAKENHAT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CZECHIE PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KRISTYÁN cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ANAKAN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CompuNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mironet.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
BSS Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Profi Špiller, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MEDIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MemBrain s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Hotel Zlatá Hvězda, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VODNÍ ZDROJE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OMNICON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dussmann Service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VÚTS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Gymnázium Děčín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LEVEL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Aleš Petruška detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Auto - Poly spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
kimbau, stavebně-inženýrská s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
T.S.BOHEMIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RELSIE spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ACREA CR, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ATOS,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DUO SYSTEM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GOPAS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MERIT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Janiš Ctibor, JUDr. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká rada dětí a mládeže detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Institut pro veřejnou správu Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav živočišné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Granát, družstvo umělecké výroby, Turnov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:00031640 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dům dětí a mládeže hlavního města Prahy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Švandovo divadlo na Smíchově detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český svaz ochránců přírody detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TSM, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborná škola Jarov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hnutí Brontosaurus detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Duha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká tábornická unie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český rybářský svaz, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pionýr, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
YMCA v České republice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborné učiliště a Praktická škola Kladno - Vrapice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Liga lesní moudrosti, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KPMG Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká školní inspekce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Biskupské gymnázium J. N. Neumanna a Církevní základní škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziřící, Vsetínská 454 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petra Drahoňovská detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VVVI, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TT Comfort Class s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PRAGOTOUR PLUS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ABIRAIL CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VISUALIO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
manica s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Proinno a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BenThor automation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DAMIRO instalace s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RAPTECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Boat event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NenoVision s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Invent Medical Group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Kateřina Macháčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MEGATECH Industries Engineering CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní CL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Royal Peak s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Cork Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
copy&media s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gov Lab s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Daniel Prokop detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CES EA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dr. Jiří Frgal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Chmelařský institut s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Asociace institucí vzdělávání dospělých ČR, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GABEN, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
APPI CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tisk Kvalitně, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OMNILINK Services a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DELTA ADVISORY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
E&H services a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
METCENAS, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NTI - consulting, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELITRONIC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
M - CATERING, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Divadlo Bez zábradlí s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
truconneXion, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
European Business Enterprise,a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vyšší odborná škola restaurátorská s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PILSEN TOOLS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BEG BOHEMIA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GiTy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KORA - VODOSTAVING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
RACCOON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sky Paragliders a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CardHouse s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
K-PROFI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AQUAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Datok, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KOBERCE BRENO, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOFTCOM GROUP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EKO - SYSTEM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CONTRACTIS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MIKAPA plus,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sunnysoft s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
COMFORT CARE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
COM PLUS CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IBA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DATECO,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELVAC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
D3Soft s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Tiskárna POLYGRAF, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Skautská nadace Jaroslava Foglara detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DAMIRO 2000, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TUkas a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASTRON print, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Networksys a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CRIF - Czech Credit Bureau, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DATmoLUX a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
QCM, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Autosalon Klokočka Centrum a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LMC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mld. Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mld. Kč
Centrum výzkumu Řež s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
CESNET, zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
862 mil. Kč
Technologické centrum Akademie věd České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
614 mil. Kč
Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
562 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
557 mil. Kč
Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
531 mil. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
512 mil. Kč
Masarykův onkologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
456 mil. Kč
VÝZKUMNÝ A ŠLECHTITELSKÝ ÚSTAV OVOCNÁŘSKÝ HOLOVOUSY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
448 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
375 mil. Kč
VÚTS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
367 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
354 mil. Kč
MemBrain s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
328 mil. Kč
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
278 mil. Kč
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
276 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
270 mil. Kč
Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
265 mil. Kč
Biologické centrum AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
237 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
214 mil. Kč
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 mil. Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
185 mil. Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
177 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
174 mil. Kč
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
170 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
137 mil. Kč
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
129 mil. Kč
Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 mil. Kč
COMTES FHT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 mil. Kč
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
119 mil. Kč
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
118 mil. Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
117 mil. Kč
Česká geologická služba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
113 mil. Kč
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
113 mil. Kč
Český hydrometeorologický ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
102 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 mil. Kč
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 mil. Kč
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 mil. Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89 mil. Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 mil. Kč
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
80 mil. Kč
M 3000, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 mil. Kč
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 mil. Kč
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
Junák - český skaut, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 mil. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53 mil. Kč
McCANN-ERICKSON PRAGUE spol. s r.o., INTERNATIONAL ADVERTISING AGENCY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 mil. Kč
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
SoftwareONE Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46 mil. Kč
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
MERIT GROUP a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
CID International, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
Pionýr, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33 mil. Kč
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
MSR Engines s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
UNNI Trading, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
PROFIL NÁBYTEK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
Institut mikroelektronických aplikací s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
Dussmann Service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 mil. Kč
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
LEVEL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
Agrovýzkum Rapotín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
SVÚM a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
GLOSSA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
PLASMAMETAL, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Asociace turistických oddílů mládeže České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Česká rada dětí a mládeže detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
JERID, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
DATECO,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Vysočina Education, školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a středisko služeb školám, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Agentura Xact s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
EXPECT-IT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15 mil. Kč
GABEN, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
PROPRETTE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Deloitte Advisory s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Muzeum Říčany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
ABIRAIL CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
DATmoLUX a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
VODNÍ ZDROJE, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
CES EA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
CAMEA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
UPS Technology, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
ELITRONIC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Státní zdravotní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Proinno a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
ISPD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
E&H services a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
TECHNISERV, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
"5P", s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Krajské centrum vzdělávání a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Plzeň, sady 5. května 42 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Institut klinické a experimentální medicíny detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
TESCAN ORSAY HOLDING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
HYTECH CR spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
GiTy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
MEGATECH Industries Engineering CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
ELVAC a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
OLTIS Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Evaluation Advisory CE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
PILSEN TOOLS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
AQUAL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
GENOSERVICE Corp. a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
RAPTECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
KUNSTSTOFF-FRÖHLICH Czech Plast s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
SINTEX, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
B & M InterNets, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
BIC Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
OLTIS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Česká tábornická unie, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Duha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
MIVA PRAHA Facility Management, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Sky Paragliders a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Invent Medical Group, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
LAMA PB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
D3Soft s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
YMCA v České republice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Chmelařský institut s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
MAS Slavkovské bojiště, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Agentura theBESTtranslation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Pavel Hlinka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
K-PROFI, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
BIC Ostrava s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
SCHEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Asociace středoškolských klubů České republiky z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
CZECH PRECISION FORGE a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
IT2u Czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ŠKODA AUTO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Výzkumný ústav mlékárenský s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Soňa ČEVELOVÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Auto - Poly spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Fakultní nemocnice Brno detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
OCC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
BenThor automation s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Základní škola a mateřská škola Frýdek-Místek, Jana Čapka 2555 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Základní škola Turnov, Žižkova 518, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
NenoVision s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ATOS,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
LESPROJEKT-SLUŽBY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Equica, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
STĚHOVÁNÍ Praha, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
DigiTry Art Technologies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
RIGANTI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
METCENAS, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Hnutí Brontosaurus detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
KORTAN spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
OR-IT solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Střední škola obchodu a služeb, Teplice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
E-resources,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Moudrý překlad, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MEDIA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Salesiánské hnutí mládeže, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
RJ - KLIMA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Polička, Čs. armády 485 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ELSO SERVICE BRNO,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Přerost a Švorc - auto, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
COM-TIP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
OMNICON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mateřská škola a Speciálně pedagogické centrum Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
VVS - česko-moravské výtahy, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
YASHICA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AION CS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Dům dětí a mládeže Bohumín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PREDVO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola T.G.Masaryka Poděbrady, Školní 556, Okres Nymburk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní umělecká škola, Vysoké Mýto, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola, L.Kuby 48, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KLEINWÄCHTER holding s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TT Comfort Class s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Liga lesní moudrosti, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MÚZO Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Český svaz ochránců přírody detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
NEWTON Media, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Pardubice-Svítkov, Školní 748 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TechTest, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Gutha - Jarkovského Kostelec nad Orlicí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ASTRON financial, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
KLUB PATHFINDER z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kristián, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ALTRON, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Alza.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CompuNet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jan Heran detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Střední zdravotnická škola a vyšší odborná škola zdravotnická Karlovy Vary, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CHAPS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Salesiánské kluby mládeže, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Český rybářský svaz, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ComArr, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště řemesel, Kutná Hora, Čáslavská 202 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Dům dětí a mládeže Vikýř, Jablonec nad Nisou, Podhorská 49, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ernst & Young, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
OKsystem a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
AVEFLOR, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
IBA CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Mladá Boleslav, Jilemnického 1152, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GAPP System, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
KPMG Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
REKLAMA CENTRUM, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ABC Works CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Hudební mládež České republiky, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Orlová - Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Gymnázium Jana Nerudy, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Hellichova 3 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Cork Solutions s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola T.G.Masaryka Sušice, Dr. E.Beneše 129, okres Klatovy, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Beroun, U Stadionu 486 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Česká stavomontážní, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
POLYMEDIA Technologies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Trade FIDES, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Střední odborné učiliště stavební, Plzeň, Borská 55 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Gymnázium, Praha 4, Budějovická 680 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Ostrava, Matiční 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Kolín V., Mnichovická 62 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Omnis Olomouc, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
992 200 Kč
Lektora, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
991 846 Kč
Základní škola Ostrava, Zelená 42, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
969 283 Kč
Základní škola, Ostrava-Poruba, J. Šoupala 1609, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
962 694 Kč
Enjoy Catering s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
960 081 Kč
OTIS a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
951 060 Kč
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, Valašské Meziřící, Vsetínská 454 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc, Kosmonautů 4 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Výchovný ústav, střední škola a školní jidelna Višňové, Zámek 1 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené, České Budějovice, Riegrova 1 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Homole 90 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Výchovný ustav, střední škola a středisko výchovné péče, Hostinné detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna Dobřichovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Výchovný ústav, dětský domov se školou, základní škola, střední škola a školní jídelna, Kostomlaty pod Milešovkou, Požárnická 168 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola a školní jídelna, Hradec Králové, Říčařova 277 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Výchovný ústav, středisko výchovné péče Klíčov a střední škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Výchovný ústav, středisko výchovné péče, střední škola a školní jídelna, Černovice, Jiráskova 285 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
945 354 Kč
Základní škola Mnichovo Hradiště, Sokolovská 254, okres Mladá Boleslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
944 814 Kč
Pavel Hruschka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
907 500 Kč
PRAGOCONGRESS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
892 980 Kč
TESTIMA, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
890 802 Kč
PROCES-Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
883 300 Kč
Royal Peak s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
871 200 Kč
Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
863 024 Kč
Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a základní škola, Liberec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
861 531 Kč
Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 5, Holečkova 4 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
861 531 Kč
Sunnysoft s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
853 361 Kč
PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
842 644 Kč
DELTA ADVISORY a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
822 800 Kč
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
818 724 Kč

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Město Jeseník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Gymnázium Chotěboř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
2. Základní škola Holešov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
1. Základní škola Holešov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Náměšť nad Oslavou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Český Těšín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Karviná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pionýr, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Liga lesní moudrosti, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nadační fond Šance pro talent detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Discreetly, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PILSEN TOOLS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BIC Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum Říčany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Thuy Nguyen Thi Thu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Omikron Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Odborné učiliště Vyšehrad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Orlová - Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Uničov, U Stadionu 849 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední odborná škola Nové Město na Moravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Žižkov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava,Křížová 33, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihomoravský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Uherský Brod - Těšov, Školní 130, okres Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola, Trutnov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mateřská škola Broumov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Základní škola Benešov, Dukelská 1818 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mld. Kč
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
211 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
167 mil. Kč
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
148 mil. Kč
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
145 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 mil. Kč
Město Jeseník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Statutární město Karviná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
BIC Brno spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Muzeum Říčany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Pohořelice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Základní škola, Most, Václava Talicha 1855, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Město Český Těšín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Středisko volného času Ivančice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Základní škola Benešov, Dukelská 1818 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Mateřská škola Mozaika Jihlava, Březinova 114, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Gymnázium Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Discreetly, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
2. základní škola Dobříš, Školní 1035, okres Příbram detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Základní škola Velké Meziříčí, Sokolovská 470/13 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Základní škola Jihlava, Seifertova 5, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Omikron Group a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Nymburk, Letců R.A.F. 1989 - příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Město Náměšť nad Oslavou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mateřská škola, Trutnov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Švehlova střední škola polytechnická Prostějov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Gymnázium Chotěboř detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola a mateřská škola Prostějov, Palackého tř. 14 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Jihlava, E. Rošického 2, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Jana Palacha v Kutné Hoře detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Kladno, Vodárenská 2115 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Gymnázium, Kladno, nám. Edvarda Beneše 1573 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Orlová - Lutyně U Kapličky 959 okres Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Žižkov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Gymnázium a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola Jihlava,Kollárova 30, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Hotelová škola, Praha 10, Vršovická 43 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mateřská škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
1. Základní škola Holešov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Základní škola, Most, Okružní 1235, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola Blansko, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Jihlava,Křížová 33, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Uničov, U Stadionu 849 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola Klatovy, Čapkova ul. 126 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola strojní, stavební a dopravní, Děčín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola, Ostrava-Poruba, K. Pokorného 1382, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Havřice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Strakonice, Plánkova 430 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Vyšší odborná škola, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefánikova 549 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Mateřská škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 419, okres Vsetín, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
954 160 Kč
Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
940 090 Kč
Mateřská škola Špičák, Česká Lípa, Zhořelecká 2607, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
918 718 Kč
Střední odborná škola Nové Město na Moravě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
893 836 Kč
Základní škola Kutná Hora, Kamenná stezka 40 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
881 812 Kč
Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr. Ústí nad Orlicí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
862 372 Kč
Gymnázium, Střední odborná škola, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené, Praha 2, Ječná 27 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
771 166 Kč
Základní škola, Bílina, Lidická 31/18, okres Teplice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
736 728 Kč
Mateřská škola, Uherský Brod, Mariánské náměstí 16, okres Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
711 488 Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
693 330 Kč
Mateřská škola Broumov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
663 157 Kč
Mateřská škola Chotěboř, Březová 272, okres Havlíčkův Brod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
658 308 Kč
Střední škola designu Lysá nad Labem, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
643 919 Kč
Mateřská škola Děčín II, Liliová 277/1, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
626 456 Kč
Základní škola a střední škola Karlovy Vary, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
606 860 Kč
Mateřská škola, Čéčova 40/1, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
565 635 Kč
Základní škola, Ostrava-Slezská Ostrava, Na Vizině 28, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
478 824 Kč
Thuy Nguyen Thi Thu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
413 174 Kč
Mateřská škola Karla Čapka Jeseník detail o subj
smlouvy mezi subjekty
370 068 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
368 439 Kč
Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory detail o subj
smlouvy mezi subjekty
309 360 Kč
Mateřská škola, Uherský Brod - Těšov, Školní 130, okres Uherské Hradiště detail o subj
smlouvy mezi subjekty
272 148 Kč
Liga lesní moudrosti, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 444 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
208 108 Kč
Kraj Vysočina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
143 960 Kč
Nadační fond Šance pro talent detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 472 Kč
Národní ústav duševního zdraví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Pionýr, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
PILSEN TOOLS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Diagnostický ústav pro mládež, Praha 2, Lublaňská 33 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Odborné učiliště Vyšehrad detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Čelakovského 200 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Obchodní akademie T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí, Komenského 522 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola a mateřská škola Ostrava, Ostrčilova 10, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola a Mateřská škola Dělnická, Karviná, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
2. Základní škola Holešov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Jihomoravský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Valašskomeziříčsko - Kelečsko detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Mateřská škola, Holešov, Grohova 1392, okres Kroměříž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Základní škola Hartmanice, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uzavřel 57 smluv takových smluv, což je 3,54 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uzavřel takových smlouv za 729 mil. Kč, což je 1,9 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. Unipetrol výzkumně vzdělávací centrum, a.s. - 4 smlouvy za celkem 562 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivan Kočárník (*1944)
   
 2. Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - 1 smlouva za celkem 27 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jan Slámečka (*1952), Ing. Jaroslav Salivar (*1967), Jiřina Brychcí (*1965)
   
 3. Česká rada dětí a mládeže - 2 smlouvy za celkem 17 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Jan Cieslar (*1977)
   
 4. JERID, spol. s r.o. - 3 smlouvy za celkem 17 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Štefan Mestický (*1965)
   
 5. DATECO,s.r.o. - 1 smlouva za celkem 16 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Faměra (*1961)
   
 6. AUTOCONT a.s. - 2 smlouvy za celkem 11 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 7. ELVAC a.s. - 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Martin Pecina (*1968)
   
 8. OLTIS Group a.s. - 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Štefan Mestický (*1965)
   
 9. PILSEN TOOLS s.r.o. - 1 smlouva za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Bohuslav Rada (*1950)
   
 10. BIC Brno spol. s r.o. - 1 smlouva za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: David Šeich (*1976)
   
 11. OLTIS s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Štefan Mestický (*1965)
   
 12. Česká tábornická unie, z.s. - 1 smlouva za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Lenka Fialková (*1961)
   
 13. MIVA PRAHA Facility Management, a.s. - 4 smlouvy za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Tomáš Vicherek (*1962), Jan Štrof (*1969), Libor Kalousek (*1971)
   
 14. NenoVision s.r.o. - 1 smlouva za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Pavel Staněk (*1967), JUDr. Michal Hašek (*1976)
   
 15. Generali Česká pojišťovna a.s. - 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 16. DigiTry Art Technologies s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Patrik Babínek (*1987)
   
 17. Český svaz ochránců přírody - 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Libor Ambrozek (*1966)
   
 18. Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Jan Tejkal (*1981)
   
 19. ALTRON, a.s. - 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 15 000 Kč ( zdroj)
   
 20. KPMG Česká republika, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Zdeněk Tůma (*1960)
   

Informace z dalších databází

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-040004 12. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Energetická opatření v areálu MŠMT –výkon činností odhad.cena 0 Kč
 Z2020-038894 2. 11. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pražská plynárenská, a. s.
Pražská plynárenská, a.s.
Sdružené služby dodávky zemního plynu a elektřiny 70 mil. Kč
 P20V00027452 14. 10. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Pojištění motorových vozidel MŠMT 2020 - 2024 odhad.cena 0 Kč
 P20V00023987 23. 9. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Opravy a údržba elektro pro MŠMT 2020 odhad.cena 0 Kč
 Z2020-033086 21. 9. 2020 neuvedena Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Zajišťování kurzů češtiny pro osoby s udělenou odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 Praha 2009/07
Odkaz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 Praha 2012/21
Odkaz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 Praha 2010/20
Odkaz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 Praha 1999/30
Odkaz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 00022985 Praha 2006/02

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
1540000081 Ministerstvo financí ČR
02.11.2015 06.11.2015 04.11.2015 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
102 803 Kč
1740000123 Ministerstvo financí ČR
19.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
116 247 Kč
1640000065 Ministerstvo financí ČR
15.11.2016 18.11.2016 18.11.2016 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
66 589 Kč
1740000123 Ministerstvo financí ČR
19.12.2017 21.12.2017 21.12.2017 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
116 247 Kč
1540000101 Ministerstvo financí ČR
27.11.2015 04.12.2015 04.12.2015 MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY
160 774 Kč
Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000025501 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odstranění tvrdosti zákona při vyměření penále. 13 615 Kč / 549 EUR 30.08.2010

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-R145/2011/VZ-19 II. 24.01.2012 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
BDO CA s. r. o
INTEREXPERT BOHEMIA, s. r. o.
LITTLEJOHN LLP
Vypracování Směrnice pro hodnocení interních metodik vykazování skutečných nepřímých nákladů projektů výzkumu a vývoje a realizace auditů pro OP VaVpI Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S0125/01 I. 14.08.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodávka vybraných prvků a poskytování vybraných služeb komunikační a informační infrastruktury pro školská zařízení v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělávání Veřejná zakázka
ÚOHS-R085/2006/03 II. 12.12.2006 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Vytvoření systému autoevaluace - dodavatel č. 1 Veřejná zakázka
ÚOHS-3R035/01-Ku II. 20.09.2001 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Dodávka vybraných prvků a poskytování vybraných služeb komunikační a informační infrastruktury pro školská zařízení v rámci realizace státní informační politiky ve vzdělávání Veřejná zakázka
ÚOHS-R98/2009/VZ-164 II. 11.02.2010 European Business Enterprise, a.s.
Moody International s.r.o.
CNS a.s.
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Zpracování dokumentace projektu Školský portál, Zpracování dokumentace projektu Řízení kvality, Zpracování dokumentace projektu Konektivita, Zpracování dokumentace projektu Infrastruktura a Zpracování Veřejná zakázka

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
Detail RNDr. Ivo Šanc, CSc. Středočeský kraj, Město Kutná Hora, Krajský úřad Středočeského karje člen Rady, člen kontrolního orgánu
Detail Mgr. Jan Recman Městská část Praha 2 (Hlavní město Praha) člen zastupitelstva
Detail JUDr. Jan Kněžínek, Ph.D. Ministerstvo spravedlnosti, Úřad vlády ČR člen vlády, náměstek pro řízení sekce
Detail Bc. Pavel Končel, DiS. Obec Tišice starosta
Detail Jan Straka Město Tachov místostarosta / zástupce starosty

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 628 lidí darovalo 1 675 967 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy