Hlídač Dotací: Hledání ico:67985807

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 238 výsledků

V celkové hodnotě 1 024 243 067 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Podpora VO 02.01.2017 44 743 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Matematická fuzzy logika v informatice 25.02.2014 2 165 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Strategie AV21 18.07.2018 25 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Informační technologie pro rozvoj kontinuální sdílené péče o zdraví 01.02.2008 7 718 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Distribuční a metrické vlastnosti číselných posloupností a jejich aplikace 24.02.2015 2 049 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Pokročilé metody náhodných polí v asimilaci dat pro krátkodobou předpověď počasí 24.02.2015 2 269 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 1ET100300414 21.02.2007 550 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Fuzzy teorie množin jakožto základ fuzzy matematiky 01.04.2009 422 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 NoSCoM: nestandardní výpočetní modely a jejich aplikace ve složitosti, lingvistice a učení 29.03.2011 1 877 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace 14.01.2011 25 805 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 5110416 08.04.2016 342 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Vědecko-informační brána pro informatiku a kybernetiku 01.01.2004 257 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Interaktivní a informační portál pro algoritmickou matematiku 02.02.2009 275 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 1ET200300529 21.02.2007 275 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Integrovaná verifikace a falzifikace hybridních systémů průmyslové velikosti 01.01.2012 843 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Dotace na činnost 09.10.2019 1 675 809 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Projekt ev. č. L100301751 29.12.2017 - 200 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Relační struktury v těžení dat a v teorii objevování 01.04.2001 640 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Osobnost a spontánní mozková aktivita během klidu a sledování filmu: vzájemný vztah a strukturní determinanty 24.02.2015 2 387 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Program interní podpory projektů mezinárodní spolupráce AV ČR 18.03.2010 1 969 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 100 vědců do středních škol 28.05.2012 9 375 051 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 RN19982003011 01.01.2003 250 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Úplně uspořádané monoidy 22.02.2016 981 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Pokročilé metody pro predikci výroby elektrické energie z fotovoltaických systémů s využitím numerických modelů počasí s vysokým prostorovým i časovým rozlišením 01.03.2012 1 500 000 Kč
Detail Ústav informatiky AV ČR, v. v. i. 67985807 Modelová složitost neuronových, radiálních a jádrových sítí 22.02.2016 1 153 000 Kč

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy