Hlídač Dotací: Hledání ico:68378041

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 1 065 výsledků

V celkové hodnotě 4 467 497 046 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Projekt ev. č. L200391851 04.07.2018 300 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Dotace na zajištění činnosti AV ČR 11.10.2018 273 373 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Mechanismy toxicity pevných emisí z biopaliv 24.02.2015 4 395 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Inovační biomedicínské centrum ÚEM AV ČR 01.10.2006 36 974 231 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Studium mechanizmů regulujících specifické podtypy NMDA receptorů v savčích neuronech 25.11.2019 4 096 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 309/06/1246 31.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Stresová odpoveď na poškození DNA v kolorektální karcinogeneze. 22.02.2016 2 330 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Vliv superparamagnetických nanočástic na bázi oxidů železa na značení buněk, genotoxicitu, cytotoxicitu a diferenciaci kmenových buněk 03.04.2013 1 927 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Kombinované kontrastní látky pro molekulární MR zobrazování 02.02.2010 952 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 OC 843.50 01.01.2004 290 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Spolupráce s výzkumnými pracovišti v zemích východní a jihovýchodní Asie, reg. číslo VAJVA-19-51 23.09.2019 58 667 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Strategie AV21 14.09.2020 11 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Podpora kmenových zaměstnanců 09.04.2020 1 605 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Inteligentní nanovlakenné kompozitní nosiče s lipozomy pro kostní regeneraci 28.03.2011 1 332 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Příspěvek na zajištění činnosti Akademie věd ČR 22.03.2012 525 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 304/03/1210 25.01.2005 Hodnota neznámá
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Centrum neurověd 01.02.2005 5 904 051 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Dotace na činnost 29.11.2019 2 074 357 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Faktory životního prostředí ve vztahu ke zdraví 31.01.2006 7 136 700 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 305/03/1470 30.01.2004 Hodnota neznámá
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Podpora za užívání prostor pracovišti AV ČR 02.05.2019 493 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Imunomodulační vlastnosti látek izolovaných z rostlin tradiční čínské medicíny 01.01.2010 2 064 483 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 204/04/0108 31.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Toxické účinky nanomateriálů jako funkce jejich struktury a fyzikálně-chemických vlastností 01.04.2014 2 081 000 Kč
Detail Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. 68378041 Úloha astrocytárních gap junctions v přenosu nervového signálu. 01.01.2011 90 934 Kč