Hlídač Dotací: Hledání osobaid:petr-tupec

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 248 výsledků

V celkové hodnotě 158 677 083 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka 02.04.2020 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955 17.06.2020 60 640 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Čerpání veřejné podpory v rámci projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010955 17.05.2022 60 640 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka 01.09.2018 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Zájmové vzdělávání nás baví! 01.06.2020 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Spolupráce a rozvoj vzdělávání - MAP III Holicko 01.07.2022 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice 01.06.2016 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka 01.06.2020 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023 01.05.2016 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Místní akční skupina Neznámé 513 677 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Místní akční skupina Neznámé 532 376 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Zájmové vzdělávání nás baví! Neznámé Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023 Neznámé Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice Neznámé Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka Neznámé Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Spolupráce na rozvoji kvalitního vzdělávání na území Holicka 14.09.2018 12 514 250 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 5 P Holicka; Pohodové 21.08.2009 Hodnota neznámá
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Spolupráce a rozvoj vzdělávání - MAP III Holicko 31.05.2022 986 966 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Spolupráce a rozvoj vzdělávání - MAP III Holicko Neznámé 102 896 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Holicko - vlídné místo pro život Neznámé 2 099 071 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Společně za kvalitnějším vzděláváním na území SO ORP Holice 26.07.2016 2 487 377 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Realizace SCLLD MAS Holicko v období 2016 - 2023 29.09.2016 11 159 123 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Komunitní plánování sociálních služeb na území Holicka 04.02.2020 3 493 352 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Zájmové vzdělávání nás baví! 26.05.2020 2 873 279 Kč
Detail MAS Holicko, o.p.s. 27511448 Zájmové vzdělávání nás baví! Neznámé 1 692 Kč