Milan Pour (*1965)


Funkce

poslanec Parlamentu České republiky ( zdroj)
Poslanec 2017 za ANO 2011


Angažovanost
Angažoval se v 3 státních firmách.
Pokud napíšete do hledání text osobaId:milan-pour, zobrazí se smlouvy s vazbou na Milan Pour
Hlídat nové smlouvy v registru smluv spojené s Milan Pour a navázanými firmami
Hlídat nové veřejné zakázky spojené s Milan Pour a navázanými firmami
Hlídat všechny novinky o Milan Pour a navázaných firmách ve všech databázích
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Osoba Organizace Funkce
48fb55c7-73ce-4ff1-b517-3edaa3ffe0bf Ing Milan Pour Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Město Milovice poslanec, starosta
1b3f1bfe-a50e-43ad-8566-4c4c65dddcfe Ing. Tomáš Mach, Ph.D. město Nymburk starosta
6ffc9141-dc06-486b-810b-7d9aaa25ed3d Petr Kapal Město Rožďalovice starosta
675e8b06-3f05-44a3-b407-bdfe2a0ed23a JUDr. Kristýna Bukovská Město Milovice člen Rady
065f5e76-f662-495b-a932-9fb9256e6317 Ing. Miloš Petera město Nymburk, Povodí Vltavy, státní podnik, Krajský úřad Středočeského kraje člen Rady, člen dozorčího orgánu, člen zastupitelstva
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S0051/99 I. Vodovody a kanalizace Nymburk
Rekonstrukce čistírny odpadních vod Benátecká Vrutice Veřejná zakázka
ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
ALBSB4LG7WWH Návrh poslanců Jany Mračkové Vildumetzové, Ivo Vondráka, Heleny Válkové, Milana Poura, Petra Sadovského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 273) Úřad vlády České republiky Návrh zákona předložený PS 14.09.2018 03.10.2018
Nalezli jsme 2 bankovní transakce (celkem 59 400 Kč)s politickými stranami s osobou se jménem Milan Pour.Ukázat tyto bankovní transakce
Upozornění: Jedná se o transakce ve kterých se vyskytuje osoba stejného jména. Nemusí jít o stejnou osobu.

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Milan Pour s firmou
Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 202 smluv
celkem 447 mil. Kč
Člen statutárního orgánu v Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (od 28. 5. 2015)
KAPKA spol. s r.o. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 11 smluv
celkem 5 mil. Kč
Nepřímá vazba přes:
Milan Pour (*1965) Člen statutárního orgánu v Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (od 28. 5. 2015) → společník s vkladem v KAPKA spol. s r.o.
Nymburská o.p.s. - firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou 4 smlouvy
celkem 2 mil. Kč
Nepřímá vazba přes:
Milan Pour (*1965) Člen statutárního orgánu v Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. (od 28. 5. 2015) → zakladatel obecně prospěšné společnosti v Nymburská o.p.s.

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.