Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí jednu podřízenou organizaci.


Založeno 01.01.1994
IČO 46357009
Datová schránka ny4gx33

Skuteční majitelé

MILAN DOKOUPIL (zapsán 28.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
BOŘEK ČERNÝ (zapsán 28.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
MILOŠ PETERA (zapsán 28.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
LUKÁŠ PILC (zapsán 28.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
MILAN PAVLÍK (zapsán 28.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
MIROSLAV KÁNINSKÝ (zapsán 28.04.2021 )
přímý skutečný majitel; null
 

Chci hlídat

Všechny změny o Vodovody a kanalizace Nymburk,
Změny i v jedné dceřiné společnosti

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 69 smluv z 86 smluv.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 69 smluv bez uvedené ceny. Tj. 80,23 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,16 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 1,16 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 5 smluv.

V registru smluv evidujeme 467 smluv za celkem 783 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 75 smluv za 187 mil. Kč (nárůst o 284,50 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 49 smluv, což je celkem 65,33 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (173 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (4 mil. Kč), Stavební práce pro potrubní, telekomunikační a elektrické vedení (2 mil. Kč), Opravy, údržba a počítačové sítě (1 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. dostala 46 dotací v celkové hodnotě 423 941 873 Kč.

0 dceřiných společností firmy Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. uzavřel 71 smluv smluv (tj. 15,20 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 3 výsledky ve 2 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí jednu podřízenou organizaci.

Zobrazit další informace