Informace o úřadu MĚSTO NÁCHOD

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.07.1973
IČO 00272868
Datová schránka gmtbqhx
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Obce s rozšířenou působností 
Obce, městské částí nebo městské obvody v hlavním městě Praze, vojenské újezdy 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Stavební úřady RUIAN 
Matriční úřady (m. úřady, kterými jsou obec. úřady, v hl. m. Praze ÚMČ, v územně čl. statut. městech ÚMO nebo ÚMČ a pro území voj. újezdů újezdní úřady, které určí a jejich spr. obvody vymezí MV prov. pr. př.; obec. úř. ORP) 
Obce 
Obce provádějící vidimaci a legalizaci (kraj. úřady; obec. úřady ORP; obec. úřady, ÚMČ, ÚMO územně členěných statut. měst a ÚMČ hl. m. Prahy, jejichž seznam stanoví prov. pr. př.; újezdní úřady, držitel poštovní licence, Hospodářská komora ČR) 
Obce RUIAN 
Obce s matričním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem 
Obce s pověřeným obecním úřadem a obce se stavebním nebo matričním úřadem 
Obce s rozšířenou působností, městské části v hlavním městě Praze 
Obce se stavebním úřadem 
Obce, které nejsou matričním úřadem 
Obecné stavební úřady RÚIAN 
Obecní policie 
Obecní úřad obce s rozšířenou působností podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel 
Obecní živnostenské úřady 
Ohlašovny 
Okrsková volební komise* 
Pověřený obecní úřad v sídle volebního obvodu ve smyslu § 13 zák. č. 247/1995 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Speciální stavební úřady 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Stavební úřady 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Veřejnoprávní původci (podle § 3 odst. 1 zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě) 
Vodoprávní úřady krajských úřadů a stavební úřady obecních úřadů s rozšířenou působností 
Volební orgány (starostové) ve smyslu § 6 písm. h) zák. č. 491/2001 Sb. 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Poslední smlouva v RS uveřejněna 19.1.2021
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o MĚSTO NÁCHOD v celém Hlídači
Hlídat změny i v 13 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro MĚSTO NÁCHOD
od 2016
2068 smluv za celkem 3 mld. Kč
11,7 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
4,4 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (13)
od 2016
2701 smluv za celkem 3 mld. Kč
16,4 % smluv se skrytou cenou
0,3 % smluv se skrytou smluvní stranou
3,9 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 6 4,20 % 83 mil. Kč 31,02 %
2017 16 4,19 % 21 mil. Kč 5,84 %
2018 20 4,74 % 71 mil. Kč 10,23 %
2019 16 2,86 % 2 mil. Kč 0,41 %
2020 33 6,09 % 42 mil. Kč 6,88 %
2021 0 0,00 % 0 Kč 0,00 %
Celkem 91 4,40 % 220 mil. Kč 8,46 %
Veřejné zakázky

MĚSTO NÁCHOD se vyskytuje v 251 veřejných zakázkach jako zadavatel.

MĚSTO NÁCHOD se vyskytuje v 3 veřejných zakázkách jako dodavatel.

Dotace

Úřad MĚSTO NÁCHOD dostal 425 dotací v celkové hodnotě 1 158 754 985 Kč.

9 podřízených organizací (z celkem 13) úřadu MĚSTO NÁCHOD dostalo dalších 325 dotací v hodnotě 69 913 073 Kč.

Úřad MĚSTO NÁCHOD včetně podřízených organizací dostal celkem 750 dotací v celkové hodnotě 1 228 668 058 Kč.

Insolvenční rejstřík

MĚSTO NÁCHOD není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

MĚSTO NÁCHOD není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

MĚSTO NÁCHOD není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

MĚSTO NÁCHOD jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Technické služby Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
143
Up Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84
SILVAGRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47
BEZEDOS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47
Vše pro stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
ENTAZE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29
B plus P spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
BERÁNEK Náchod a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Průmstav Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Stacionář Cesta Náchod z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
ATELIER TSUNAMI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Alprim CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
ELEKTROIN spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Sportovní zařízení města Náchoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
innogy Energo, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Florbal Náchod z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Oblastní charita Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
FK Náchod spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Městské středisko sociálních služeb MARIE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Kučera Miloslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Tělovýchovná jednota Náchod, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Královéhradecká lékárna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Michal Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Tělocvičná jednota Sokol Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Lesy města Náchoda, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
TJ Delfín Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
PROXION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
MEDILAB ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
PFERDA z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
S atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Náchodská Prima sezóna, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
SKP Judo Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
DOMIVO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
TELKABEL CR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tenisový klub Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
MONA Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
AQUA ENVIRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SPORT KLUB Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
SK Babí, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Martin Hána detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Dokořán z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
HC Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Milan Hejzlar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Ing. Ivan Paulus detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Muzeum Náchodska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Fireworks service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
JP-KONTAKT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Internet2 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
SOVIS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Petr Hepnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Kino Vesmír detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jan Soukup detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
TJ START NÁCHOD, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
FK Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Společné cesty - z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
MDS projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
BATIST Medical a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
SK Plhov - Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Petr Přibyl - REGOM detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
JIŘÍ RESL - S K mont. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
PYTLÍK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
„Centre for Central European Architecture” detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
INS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Tělocvičná jednota Sokol Běloves detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
D A B O N A s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Luboš Kalousek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Jakub Hrůša detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Galerie výtvarného umění v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Jacek Kowalczyk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Klub SUN Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Alza.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SPORT Construction a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
green4plan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
RP výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
NONA 92, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
AUTO-BRANKA,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CDS s.r.o. Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Loutková scéna Dětem pro radost z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Správa silnic Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ing. Filip Eichler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ludvík Kaválek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Stavební bytové družstvo Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BK Bizoni Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum PRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Dipl. - Ing. Walter Kurschatke detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ing. Lukáš Balcar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Lacus Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Zbyněk Linhart detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SWONIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MADOS MT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Kladské pomezí, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
DLNK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Komunální technika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GREEN PROJECT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SAVAGE COMPANY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum evropského projektování a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Požární bezpečnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Hauckovi, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KENVI CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
WISS CZECH, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
KASYS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
J&T BANKA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JOSTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SK STAR Babí Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
HRON detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
JJTrend s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Péče o duševní zdraví, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Josef Pavel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jan Rejzek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MUDr. Marek Střecha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MUDr. Antonín Špáta detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jiří David detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Petr Konopek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká stomatologická komora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
David Hladký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bazény Machov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RYBA Elektro Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Interiéry Brejtr s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
M - PROJEKCE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PAVLÍNA BRÁTOVÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Michal Strnad, Ph.D. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bytové družstvo Sluneční stráň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MUDr. Jiří Tříska s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Aleš Rybín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Prouza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Branda Jaroslav, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KJ MAX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ELLIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MATEX HK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MOVIS Hronov, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Společenství vlastníků Salve, Zámecká 240 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
REGIO, projektový ateliér s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IČO:26595145 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
NORDIC LIGHT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PERFECT ICE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
UPS Technology, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Martin Lelek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mgr. Yveta Patzeltová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Marie Matyášová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Petr Hejzlar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PRIMÁTOR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RON Software, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
DONAP spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
B & B International s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Klub vojenské historie Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Novotný Zdeněk, Ak. mal. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IČO:49521814 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LOSENICKÝ - polygrafický závod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
innogy Energie, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GHC Invest, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KADEN - HOLDING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Anna Zmouchko - NIKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Náchodská divadelní scéna, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MEDTEC - VOP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Jakl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Římskokatolická farnost - děkanství Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
David Jarý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Alena Molnárová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Regional Development Agency detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Mateřská škola, Náchod, Havlíčkova 1848 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Miroslav Kříž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Lukáš Nývlt detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing.arch. Štěpán Tér detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ondřej Laštovička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Východočeské energetické závody, státní podnik v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:0041758 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oblastní spolek Českého červeného kříže Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Český svaz bojovníků za svobodu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Židovská obec v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česko-japonská společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společnost Josefa Škvoreckého, spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Pelda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Pavlíček s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Renata Hejzlarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Josef Burdych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Veronika Ryšavá s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
COGNITIO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GeoEko, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statek Velká Chuchle a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Josef Pařízek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Církev Nový Život detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Semerák - MUDr. Štrasová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MEDUAL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Daniel Mach detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sono Erben s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Infrastruktura Lichoceves, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NOVEKO 96 vzdělávání spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Amag z. s. - ateliér malířů a grafiků detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ž3 Sport z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BM LAND ČESKO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Barbora Tesařová Reichertová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Actispro Light s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Kuba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dobrovolný svazek obcí Kladská stezka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LATRADI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROBO-NB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SILNICE SVOBODA a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Klinická logopedie Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PJ - stav.DK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AFEST Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EKOSFER Solutions, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Vladimír Chvojka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SKAVOVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Jan Lahoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie arch. Jana Letzela, Náchod, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bytové družstvo Náchodská vyhlídka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HOLKEY Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MUDr. Antonín Pitaš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martin Lexa detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavelka PKP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Duhová 267, 268, Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Společenství vlastníků Duhová 269, Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Urologie Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Rezidence Duhovka s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr Moták detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JAROSLAV NOVÁK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miroslav Sádovský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Milan Juránek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ing. Zbyněk Homolka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lelek Jiří detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Leoš Herman detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miloš Diviš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Bohadlo Jiří, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Michal Podstavec detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
"WORLD INVEST" v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ARCDATA PRAHA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sportakcent spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OPTIMA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Martina Hanušová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Radmila Řepková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Miloš Habr detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Petr PODZEMSKÝ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MULTIP Moravia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:1871246 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
"PAMÁTKY, z.s. " detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Apptc.me s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Šiba s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:242978899 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STOA-Zahradní minigolf s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NOVÉ ČESKO, nadační fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
All Klima Servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CBS Nakladatelství s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MATE Liberec, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Sberbank CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
COOLER SERVICES CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOSALON DĚDEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
"N_SYS s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Aremic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Step TRUTNOV a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Správa budov Náchod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELEKTRO DRAPAČ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Komerční banka, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
805 mil. Kč
Průmstav Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 mil. Kč
Technické služby Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
139 mil. Kč
Městské středisko sociálních služeb MARIE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
BEZEDOS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 mil. Kč
SPORT Construction a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 mil. Kč
Alprim CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 mil. Kč
BERÁNEK Náchod a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 mil. Kč
JTH Holding a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
Sportovní zařízení města Náchoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
Městská knihovna Náchod, obecně prospěšná společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
SILVAGRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38 mil. Kč
MADOS MT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
EUROVIA CS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Stacionář Cesta Náchod z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
34 mil. Kč
Infrastruktura Lichoceves, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Up Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
Vše pro stavby s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25 mil. Kč
GREEN PROJECT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
innogy Energo, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
STRABAG a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Lesy města Náchoda, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
ENTAZE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
KENVI CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
SOVIS CZ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13 mil. Kč
FK Náchod spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Kino Vesmír detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
MOVIS Hronov, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
ELEKTROIN spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
WISS CZECH, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Správa přírodních zdrojů a lázní Běloves, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Stavební bytové družstvo Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
ATELIER TSUNAMI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Královéhradecká lékárna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Základní umělecká škola, Náchod, Tyršova 247 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
B plus P spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
VYSSPA Sports Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Milan Hejzlar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Eco-Aqua-Servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
JP-KONTAKT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Stavební geologie - geoprůzkum České Budějovice, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Tělovýchovná jednota Náchod, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
Florbal Náchod z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Oblastní charita Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
AUTOCONT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ČEZ Prodej, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ROLMONT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
Tomáš Vymetálek Architects s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
B & B International s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
STAVIBET s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
NORDIC LIGHT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MEDILAB ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Vodní záchranná a dopravní služba s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Hilbert Interiéry s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
IL CARDINE TRÁVNÍKY a.s., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
AUTO-BRANKA,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TJ Delfín Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Statek Velká Chuchle a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Jan Soukup detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Tělocvičná jednota Sokol Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
HC Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DLNK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
„Centre for Central European Architecture” detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SPORT KLUB Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Místní akční skupina Mezi Úpou a Metují, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Náchodská Prima sezóna, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
FK Náchod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MDS projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
DOMIVO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Marie Matyášová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Michal Novák detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ELLIN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SWONIA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CDS s.r.o. Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
HI - SERVIS vzduchotechnika,s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Muzeum Náchodska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pavelka PKP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AQUA ENVIRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
SKP Judo Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MONA Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
INS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Kučera Miloslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Sportovní kuželkářský klub Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
BATIST Medical a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
S atelier s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
hřiště.cz, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PFERDA z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
RP výtahy s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Společenství vlastníků Duhová 269, Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Petr Hepnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
emam s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
ČEZ Distribuce, a. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
PRIMÁTOR a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Dipl. - Ing. Walter Kurschatke detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
České dráhy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SK Plhov - Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
TELKABEL CR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Dokořán z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
AQUAVIT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Jakub Hrůša detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Integraf, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
JIŘÍ RESL - S K mont. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MOBA studio s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Martin Hána detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Klub SUN Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SK Babí, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
RYBA Elektro Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Nadace ČEZ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
968 000 Kč
Tenisový klub Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
966 790 Kč
Luboš Kalousek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
964 201 Kč
Petr Přibyl - REGOM detail o subj
smlouvy mezi subjekty
946 220 Kč
Správa silnic Královéhradeckého kraje detail o subj
smlouvy mezi subjekty
935 693 Kč
Tiskárna V&H Print Hlávko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
921 798 Kč
KASYS s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
917 422 Kč
JJTrend s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
916 535 Kč
Společné cesty - z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
908 273 Kč
Internet2 s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
888 933 Kč
Požární bezpečnost s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
882 181 Kč
Hauckovi, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
880 275 Kč
Ing.arch. Štěpán Tér detail o subj
smlouvy mezi subjekty
874 830 Kč
Jacek Kowalczyk detail o subj
smlouvy mezi subjekty
871 200 Kč
green4plan s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
868 175 Kč
Fireworks service s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
842 155 Kč
Komunální technika, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
833 835 Kč
PERFECT ICE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
832 238 Kč
Ing. Ivan Šír, projektování dopravních staveb a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
786 742 Kč
JAROSLAV NOVÁK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
782 265 Kč
PROXION s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
765 640 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
744 150 Kč
MUDr. Jiří Tříska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
733 681 Kč
Bytové družstvo Sluneční stráň detail o subj
smlouvy mezi subjekty
724 939 Kč
Ing. Filip Eichler detail o subj
smlouvy mezi subjekty
672 155 Kč
SAFE TREES, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
662 475 Kč
TJ START NÁCHOD, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
659 450 Kč
AUTOSALON DĚDEK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
659 100 Kč
STAVOS NÁCHOD Jiří Fabián s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
622 382 Kč
FRANCE CAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
621 335 Kč
Protivítr - invest s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
609 840 Kč
MUDr. Eva Šrámková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
590 165 Kč
KJ MAX spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
588 568 Kč
Galerie výtvarného umění v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
580 800 Kč
Milan Leinweber detail o subj
smlouvy mezi subjekty
578 945 Kč
Společenství vlastníků Salve, Zámecká 240 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
575 960 Kč
Centrum PRO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
575 113 Kč
Alza.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
563 288 Kč
EKO-EKVITERM, společnost s ručením omezeným detail o subj
smlouvy mezi subjekty
554 712 Kč
Základní škola T. G. Masaryka Náchod, Bartoňova 1005 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
550 720 Kč
Správa budov Náchod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
544 621 Kč
Josef Pavel detail o subj
smlouvy mezi subjekty
543 588 Kč
Římskokatolická farnost - děkanství Náchod detail o subj
smlouvy mezi subjekty
533 610 Kč
PYTLÍK, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
525 905 Kč
Atelier architektury a urbanismu, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
522 720 Kč
Ing. Ivan Paulus detail o subj
smlouvy mezi subjekty
518 727 Kč
Ludvík Kaválek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
514 808 Kč
Diakonie ČCE - středisko BETANIE - evangelický domov v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
508 200 Kč
M - PROJEKCE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
505 780 Kč
REGIO, projektový ateliér s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
500 940 Kč
Kovolitectví s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
497 950 Kč
Jan Rejzek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
496 100 Kč
Alena Chrásková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
492 155 Kč
RON Software, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
490 486 Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 167 Kč
c.k. ekonomická kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
484 000 Kč
VODIS Olomouc s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
482 112 Kč
Aleš Rybín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
475 235 Kč
MK Consult, v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
474 320 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Běloves detail o subj
smlouvy mezi subjekty
471 900 Kč
Šiba s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
459 800 Kč
Zbyněk Linhart detail o subj
smlouvy mezi subjekty
456 497 Kč
MUDr. Semerák - MUDr. Štrasová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
455 638 Kč
Loutková scéna Dětem pro radost z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
435 600 Kč
DAVO CAR, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
433 785 Kč
Lukáš Jakl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
427 145 Kč
POLO NÁCHOD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
426 825 Kč
Ing. Jan Lahoda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
422 895 Kč
"WORLD INVEST" v.o.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
412 438 Kč
Ondřej Laštovička detail o subj
smlouvy mezi subjekty
396 553 Kč
Amag z. s. - ateliér malířů a grafiků detail o subj
smlouvy mezi subjekty
380 787 Kč
CALYPSO GROUP s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
365 541 Kč
MUDr. Antonín Pitaš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
364 815 Kč
SK STAR Babí Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
363 000 Kč
INRECO , s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
358 523 Kč
STING NA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
350 900 Kč
Sdružení zdravotně postižených Náchod, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
340 345 Kč
Petr Hejzlar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
336 901 Kč
Branda Jaroslav, Ing. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
330 330 Kč
Milan Juránek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
326 700 Kč
Jiří David detail o subj
smlouvy mezi subjekty
321 470 Kč
NONA 92, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
320 650 Kč
Okresní sdružení České unie sportu Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
318 892 Kč
MDP GEO, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
317 746 Kč
Lacus Technology s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 081 Kč
MUDr. Hana Jelenová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
310 873 Kč
OMS - MEDI s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
310 450 Kč
Miroslav Kříž detail o subj
smlouvy mezi subjekty
310 000 Kč
Jaroslava Brumlová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
308 550 Kč
Leoš Herman detail o subj
smlouvy mezi subjekty
308 266 Kč
MUDr. Jiří Tříska s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
307 388 Kč
Židovská obec v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 500 Kč
"N_SYS s.r.o." detail o subj
smlouvy mezi subjekty
297 418 Kč
EKOSFER Solutions, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
296 411 Kč
Centrum pro komunitní práci střední Čechy detail o subj
smlouvy mezi subjekty
295 845 Kč
MUDr. Jana Malíková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
293 594 Kč
JOSTA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
292 336 Kč
Petr Špaček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
291 700 Kč
GHC Invest, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
290 400 Kč
Ing. Michal Strnad, Ph.D. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
289 795 Kč
Církev Nový Život detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 916 Kč
IČO:685510098 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
279 510 Kč
EKOTOXA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
275 880 Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
273 460 Kč
VITA software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
271 669 Kč
David Jarý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
269 830 Kč
Péče o duševní zdraví, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
266 200 Kč
AFEST Group s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 780 Kč
Východočeská rozvojová s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
263 780 Kč
Základní škola Náchod-Plhov, Příkopy 1186 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
261 856 Kč
Komitét pro udržování památek z války roku 1866, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
261 360 Kč
IČO:26595145 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
259 723 Kč
PJ - stav.DK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
250 826 Kč
Michal Škorpil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
248 897 Kč
MUDr. Alena Zdražilová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
247 929 Kč
MEDUAL, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
247 493 Kč
Tělovýchovná jednota Kraso Náchod z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
246 840 Kč
Aremic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
246 345 Kč
ELEKTRO DRAPAČ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 468 Kč
David Hladký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 063 Kč
Centrum sociální pomoci a služeb o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
242 000 Kč
Pavel Malina detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 480 Kč
LABÍK PRŮMYSLOVÉ PODLAHY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
234 159 Kč
Lukáš Nývlt detail o subj
smlouvy mezi subjekty
232 973 Kč
Bazény Machov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 133 Kč
Anna Zmouchko - NIKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
229 619 Kč
All Klima Servis s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
228 496 Kč
Advokátní kancelář Liška&Sabolová, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
228 400 Kč
PSYCHOMEDICA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 746 Kč
Michal Tichava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
227 000 Kč
Vladimír Kropáček detail o subj
smlouvy mezi subjekty
225 150 Kč
MATEX HK s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
223 844 Kč
MUDr. Jana Šťovíčková detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 631 Kč
IČO:1871246 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
220 189 Kč
Scenario s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
217 800 Kč
Pavel Kuba detail o subj
smlouvy mezi subjekty
217 788 Kč
David Hejzlar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
215 932 Kč
PROBO-NB s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
214 554 Kč
Martin Lelek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
214 481 Kč
IČO:49521814 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
214 473 Kč
UPS Technology, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
208 866 Kč
ORGATEX - NÁCHOD s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
206 063 Kč
Thomas International CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
205 700 Kč
KADEN - HOLDING, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
203 014 Kč
Miloš Diviš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 386 Kč
SAVAGE COMPANY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
199 650 Kč
Jiří Hruš detail o subj
smlouvy mezi subjekty
198 900 Kč
Alena Molnárová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
197 328 Kč
HRON detail o subj
smlouvy mezi subjekty
196 020 Kč
KOMS Mělník a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
193 468 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
191 228 Kč
K plasty s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
189 089 Kč
Tiskárna LD.PRINT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
185 000 Kč
Střední průmyslová škola Otty Wichterleho, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
184 525 Kč
MUDr. Marek Střecha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 127 Kč
MUDr. Antonín Špáta detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 127 Kč
MAGIC SCHOOL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
183 049 Kč
ELEKTROWIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
181 500 Kč
Česká stomatologická komora detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 338 Kč
Ministerstvo obrany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 040 Kč
Miroslav Sádovský detail o subj
smlouvy mezi subjekty
179 739 Kč
Ing. Zbyněk Homolka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
177 265 Kč
Vít Kočnar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
176 539 Kč
Renata Hejzlarová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
174 240 Kč
COOLER SERVICES CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
174 240 Kč
ANCER UPS, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
172 667 Kč
ha-vel internet s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
172 498 Kč
Petr Skála detail o subj
smlouvy mezi subjekty
171 820 Kč
ASSA ABLOY Opening Solutions CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
170 000 Kč
Klub vojenské historie Náchod, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
169 400 Kč
MEDTEC - VOP, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
168 749 Kč
PAVLÍNA BRÁTOVÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
168 200 Kč
LOSENICKÝ - polygrafický závod s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
168 040 Kč
DIS MEDIA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
167 996 Kč
Petr Soukup a spol. s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
167 797 Kč
Interiéry Brejtr s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
167 571 Kč
Ing. Jan Tomek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165 590 Kč
Sportakcent spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
164 560 Kč
Miroslav Prouza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162 745 Kč
SKAVOVA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
162 140 Kč
DONAP spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
161 385 Kč
Jaroslav Prouza detail o subj
smlouvy mezi subjekty
158 970 Kč
Petr PODZEMSKÝ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Ateliér Jezbera s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 816 Kč
CZC.cz s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
156 090 Kč

MĚSTO NÁCHOD jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Správa budov Náchod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Oblastní nemocnice Náchod a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MĚSTO TRUTNOV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní zemědělský intervenční fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum investic, rozvoje a inovací detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
Státní fond dopravní infrastruktury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32 mil. Kč
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Úřad práce České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18 mil. Kč
Ředitelství silnic a dálnic ČR detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
Správa budov Náchod, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Centrum investic, rozvoje a inovací detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Správa železnic, státní organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
456 188 Kč
Státní zemědělský intervenční fond detail o subj
smlouvy mezi subjekty
298 723 Kč
Povodí Labe, státní podnik detail o subj
smlouvy mezi subjekty
280 012 Kč
Státní fond životního prostředí České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
180 895 Kč
MĚSTO TRUTNOV detail o subj
smlouvy mezi subjekty
124 993 Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 002 Kč
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 312 Kč
Česká pošta, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 016 Kč
Lesy České republiky, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 810 Kč
CENDIS, s.p. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Oblastní nemocnice Náchod a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
GasNet, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody MĚSTO NÁCHOD s firmami navázanými na politiky

Počet smluv MĚSTO NÁCHOD uzavřel 88 smluv takových smluv, což je 4,26 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv MĚSTO NÁCHOD uzavřel takových smlouv za 207 mil. Kč, což je 8,0 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. SPORT Construction a.s. - 4 smlouvy za celkem 72 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Klár (*1975)
   
 2. JTH Holding a.s. - 1 smlouva za celkem 56 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Bc. Michal Kasal (*1971)
   
 3. MADOS MT s.r.o. - 3 smlouvy za celkem 37 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ivo Muthsam (*1956)
   
 4. SOVIS CZ, a.s. - 7 smluv za celkem 13 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Pakosta (*1957), Petr Smola (*1972)
   
 5. Generali Česká pojišťovna a.s. - 6 smluv za celkem 7 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 6. AUTOCONT a.s. - 5 smluv za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Klára Janovská (*1984)
   
 7. Euroregion Pomezí Čech, Moravy a Kladska - Euroregion Glacensis - 6 smluv za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Vlasák (*1960), Miroslav Wágner (*1957)
   
 8. Statek Velká Chuchle a.s. - 1 smlouva za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Mgr. Jiří Hermann (*1980)
   
 9. Tělocvičná jednota Sokol Náchod - 10 smluv za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Oldřich Lomecký (*1957), Jan Materna (*1967)
   
 10. HI - SERVIS vzduchotechnika,s.r.o. - 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Martin Mihola (*1968)
   
 11. BATIST Medical a.s. - 6 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Tomáš Mertlík (*1978)
   
 12. Internet2 s.r.o. - 7 smluv za celkem 888 933 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Antonín Mlejnek (*1974)
   
 13. Tělocvičná jednota Sokol Staré Město - Náchod - 8 smluv za celkem 744 150 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Oldřich Lomecký (*1957), Jan Materna (*1967)
   
 14. Bytové družstvo Sluneční stráň - 2 smlouvy za celkem 724 939 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Motyka (*1953)
   
 15. Společenství vlastníků Salve, Zámecká 240 - 2 smlouvy za celkem 575 960 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Michal Kudrnáč (*1974)
   
 16. CETIN a.s. - 4 smlouvy za celkem 484 167 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 17. MEDUAL, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 247 493 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: MUDr. Jan Bělobrádek (*1974)
   
 18. ELEKTRO DRAPAČ s.r.o. - 1 smlouva za celkem 244 468 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miloš Drapač (*1963)
   
 19. MATEX HK s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 223 844 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ODS v 2009, 50 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2010, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2014, 100 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2015, 10 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2016, 20 000 Kč ( zdroj)
  Sponzor ODS v 2016, 20 000 Kč ( zdroj)
  v 2018 - 2018, 100 000 Kč ( zdroj)
   
 20. Petr Soukup a spol. s.r.o. - 1 smlouva za celkem 167 797 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Petr Soukup (*1967)
   

Informace z dalších databází

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 Z2020-042028 26. 11. 2020 neuvedena Město Náchod DLNK s.r.o.
Hilbert Interiéry s.r.o.
Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě 4 mil. Kč
 P20V00021584 28. 8. 2020 neuvedena Město Náchod Infrastruktura ZŠ Plhov v Náchodě odhad.cena 0 Kč
 P20V00015647 23. 6. 2020 neuvedena MĚSTO NÁCHOD Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova odhad.cena 0 Kč
 Z2020-027718 6. 8. 2020 neuvedena Město Náchod Průmstav Náchod s.r.o.
Dětské dopravní hřiště Náchod – provozní budova odhad.cena 0 Kč
 Z2020-015419 6. 5. 2020 neuvedena Město Náchod Architektonicko-urbanistická soutěž o Návrh – Nová odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2016-Z-7500 Ministerstvo kultury ČR
01.12.2016 16.12.2016 06.12.2016 MĚSTO NÁCHOD
201 000 Kč
2017-Z-5780 Ministerstvo kultury ČR
15.09.2017 29.09.2017 19.09.2017 MĚSTO NÁCHOD
720 000 Kč
2016-Z-7500 Ministerstvo kultury ČR
01.12.2016 16.12.2016 06.12.2016 MĚSTO NÁCHOD
201 000 Kč
2018-FD5-459-1 Ministerstvo pro místní rozvoj
08.08.2018 neuvedeno 20.08.2018 MĚSTO NÁCHOD
29 134 Kč
2018-FD5-82-1 Ministerstvo pro místní rozvoj
05.02.2018 neuvedeno 27.02.2018 MĚSTO NÁCHOD
6 509 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000357912 MĚSTO NÁCHOD Schválená výše dotace z prostředků EFRR za realizaci mikroprojektu reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_008/0000473 z Fondu mikroprojektů v rámci Programu Interreg V-A Česká republika - Polsko 2014-2020 v Euroregionu Glacensis. 739 447 Kč / 27 366 EUR 29.03.2017
1000380125 MĚSTO NÁCHOD Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Náchodě". 41 000 Kč / 1 575 EUR 25.09.2017
1000451516 MĚSTO NÁCHOD Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Zajištění provozu a zvýšení propagace Náchoda prostřednictvím sezónního Městského informačního centra v Náchodě". 37 000 Kč / 1 448 EUR 25.06.2019
1000172851 MĚSTO NÁCHOD Příprava energetických projektů řešených metodou EPC 85 000 Kč / 3 317 EUR 26.08.2013
1000413157 MĚSTO NÁCHOD Poskytnutí účelové neinvestiční dotace na realizaci projektu s názvem "Zatraktivnění Náchoda a okolí a zvýšení úrovně kvality poskytovaných služeb v Městském informačním centru v Náchodě". 40 000 Kč / 1 534 EUR 03.07.2018
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S158/05-154/ I. 23.11.2005 Město Náchod
Stavební úpravy komunikace ul. 1. máje Náchod - Běloves Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S226/05 I. 10.05.2006 Město Náchod
Regenerace panelového sídliště Plhov v Náchodě Veřejná zakázka
ÚOHS-číslo jednací: I. Město Náchod
A.D.O. PRAHA, s. r. o.
Mezinárodní otevřená dvoufázová architektonicko-urbanistická soutěž o návrh Nová Tepna Veřejná zakázka
ÚOHS-2R020/06 II. 10.05.2006 Město Náchod
Regenerace panelového sídliště Plhov v Náchodě Veřejná zakázka
Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz město Náchod 00272868 Náchod 2015/06
Odkaz město Náchod 00272868 Náchod 1994/21
Odkaz město Náchod 00272868 Náchod 1993/24
Odkaz město Náchod 00272868 Náchod 2013/13
Odkaz město Náchod 00272868 Náchod 1994/02
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Pavel Bělobrádek Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Úřad vlády ČR poslanec, člen vlády

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 680 lidí darovalo 1 848 777 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy