Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3

Úřad - orgán veřejné moci. Příspěvková organizace zřízená územním samosprávným celkem. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Božena Čerňanská

změna 20.02.2018

Založeno 01.01.1994
IČO 60433272
Datová schránka seyn4mk

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Chci hlídat

Všechny změny o Základní škola, Praha 8,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V registru smluv evidujeme 182 smluv za celkem 36 mil. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 20 smluv za 1 mil. Kč (pokles o -58,47 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 12 smluv, což je celkem 60,00 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (412 637 Kč), Pohostinství a ubytovací služby a maloobchodní služby (365 040 Kč), Mobily, smart zařízení (149 171 Kč), IT Hardware (86 862 Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Základní škola, Praha 8, Žernosecká 3 se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Základní škola, Praha 8, Žernosecká dostal 11 dotací v celkové hodnotě 7 823 589 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace