Plzeňský kraj - Další informace

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 161 podřízených organizací. Je součástí 19 kategorií orgánu veřejné moci.


hejtman

Rudolf Špoták

od 14.02.2022

Založeno 12.11.2000
IČO 70890366
Datová schránka zzjbr3p
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Plzeňský kraj
Změny i v 161 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Informace z dalších databází

  1. Rozhodnutí UOHS ( 26 výsledků)
  2. Faktury ministerstev ČR ( 971 výsledků)
  3. Příjemci podpor z registru de minimis ( 7 výsledků)
  4. Osoby kontrolované NKÚ ( 9 výsledků)

Rozhodnutí UOHS

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
R312/2013/VZ-15004/2 II. 18.07.2014 SYSTHERM s.r.o.
Plzeňský kraj
Data-Ing, s.r.o.
Zajištění centrálního energetického dispečinku ve vybraných budovách Plzeňského kraje Veřejná zakázka
S739/2013/VZ-5614/20 I. 08.07.2015 Plzeňský kraj
Sdružení občanů EXODUS
Zpracování dat z hybridního snímkování dokumentů Veřejná zakázka
R88/2015/VZ-16710/20 II. 08.07.2015 Plzeňský kraj
Sdružením občanů EXODUS
Zpracování dat z hybridního snímkování dokumentů Veřejná zakázka
R118/2014/VZ-25247/2 II. 02.12.2014 Plzeňský kraj
Sdružení občanů EXODUS
Zpracování dat z hybridního snímkování dokumentů Veřejná zakázka
07856/2021/162/PJe II. 03.03.2021 České dráhy, a. s. Plzeňský kraj
Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na celek Jihozápad Veřejná zakázka


Faktury ministerstev ČR

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
1006100958 Ministerstvo financí ČR
30.11.2010 06.12.2010 06.12.2010 PLZEŇSKÝ KRAJ
720 000 Kč
1306100621 Ministerstvo financí ČR
25.09.2013 04.10.2013 04.10.2013 PLZEŇSKÝ KRAJ
41 006 975 Kč
2012-Z-3285 Ministerstvo kultury ČR
03.09.2012 17.09.2012 10.09.2012 PLZEŇSKÝ KRAJ
58 000 Kč
2015-Z-1411 Ministerstvo kultury ČR
15.04.2015 30.04.2015 20.04.2015 PLZEŇSKÝ KRAJ
90 000 Kč
2016-Z-4378 Ministerstvo kultury ČR
28.07.2016 11.08.2016 02.08.2016 PLZEŇSKÝ KRAJ
50 000 Kč


Příjemci podpor z registru de minimis

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000172868 Plzeňský kraj Zavedení systematického managementu hospodaření energií pro objekty v majetku kraje 156 000 Kč / 6 088 EUR 26.08.2013
1000324806 Plzeňský kraj Realizace projektu Dětská skupina Malíček, registrační číslo CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_035/0002173 178 980 Kč / 6 601 EUR 29.06.2016
1000141503 Plzeňský kraj Zajištění finanční spolúčasti Příjemce v projektu EU. Podpora byla poskytnuta v souladu s nařízením Komise (ES) č. 1998/2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis. 271 969 Kč / 10 795 EUR 06.12.2012
1000443154 Plzeňský kraj NPPCRR/Marketingové aktivity v cestovním ruchu - Plzeňský kraj atraktivní 1 035 967 Kč / 40 265 EUR 24.04.2019
1000469905 Plzeňský kraj Prominutí parkovného z vyblokování parkovacích míst 19 132 Kč / 750 EUR 29.11.2019


Osoby kontrolované NKÚ

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Detail Kontrolovaná osoba dle NKÚ Kontrolovaná osoba dle obchodního rejstříku Okres
Detail Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj 70890366 Plzeň
Detail Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj 70890366 Plzeň
Detail Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj 70890366 Plzeň
Detail Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj 70890366 Plzeň
Detail Plzeňský kraj, Plzeň Plzeňský kraj 70890366 Plzeň