Ministerstvo kultury

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 41 podřízených organizací. Je součástí 13 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

PhDr. Lubomír Zaorálek

od 27.08.2019


Založeno 01.01.1981
IČO 00023671
Datová schránka 8spaaur

Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo kultury
Změny i v 41 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Velmi vysoká míra rizikových faktorů.

Většinu peněz dostal 1 dodavatel z 68.

Uzavřeli 10 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 4,17 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, Většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s jedním smluvním partnerem.


Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

V roce 2021 uzavřel úřad 24 smluv za 32 mil. Kč (pokles o -97,75 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u jedné smlouvy, což je celkem 4,17 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech IT (4 mil. Kč), Administrativní služby, stravenky (3 mil. Kč), Čisticí výrobky (2 mil. Kč), Osobní vozidla (1 mil. Kč) a dalších.

Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo kultury se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo kultury dostal 37 dotací v celkové hodnotě 92 608 324 Kč.

33 podřízených organizací (z celkem 41) úřadu Ministerstvo kultury dostalo dalších 3537 dotací v hodnotě 10 970 543 768 Kč.

Úřad Ministerstvo kultury včetně podřízených organizací dostal celkem 3574 dotací v celkové hodnotě 11 063 152 092 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo kultury se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které úřad uzavřel s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Ministerstvo kultury uzavřel 45 smluv smluv (tj. 3,00 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 35 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 124 611 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 41 podřízených organizací. Je součástí 13 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 732 lidí darovalo 2 053 880 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy