Informace o Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury

(spolu)vlastněná státem či samosprávou

Založena
01.01.1981
První známá smlouva podepsána 23 let po založení firmy.
IČO 00023671
Datová schránka 8spaaur
Dceřinné společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
Další informace o subjektu více na  
První smlouva v RS uveřejněna 1.2.2004
Poslední smlouva v RS uveřejněna 10.12.2018

Statistiky z registru smluv

Statistiky
Rok Počet smluv Hodnota smluv
Před 2016 19 278,29 mil. Kč
2016 200 3,49 mld. Kč
2017 197 1,1 mld. Kč
2018 424 7,12 mld. Kč
Celkem 840 11,99 mld. Kč
Počet smluv bez uvedené ceny
Rok Počet smluv % podíl
2016 22 11,00 %
2017 18 9,14 %
2018 177 41,75 %
Celkem 217 25,83 %
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 8 4,00 % 3 mil. Kč 0,09 %
2017 5 2,54 % 2,53 mil. Kč 0,23 %
2018 1 0,24 % 316 189 Kč 0,00 %
Celkem 14 0,05 % 5,84 mil. Kč 0,05 %
Základní dotazy pro tento subjekt

Prohledat všechny databáze, kde se Ministerstvo kultury vyskytuje

Všechny smlouvy, kde se Ministerstvo kultury vyskytuje

Všechny veřejné zakázky, kde se Ministerstvo kultury vyskytuje

Základní dotazy pro tento subjekt
a všechny provázané společnosti
(celkem 4 subjekty - jejich seznam)

Prohledat všechny databáze, kde se vyskytuje Ministerstvo kultury a provázané společnosti

Všechny smlouvy, kde se vyskytuje Ministerstvo kultury a provázané společnosti

Všechny veřejné zakázky, kde se vyskytuje Ministerstvo kultury a provázané společnosti

Hlídat novinky o tomto subjektu
a zasílat je na email
Hlídání nových informací ve všech databázích Hlídače
Máme pro vás denné sledovat nové informace na Hlídači odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?

Další informace

Veřejné zakázky Ministerstvo kultury se účastní nejméně 398 veřejných zakázek.
Vypsat všechny tyto veřejné zakázky.
Rozhodnutí UOHS Tato firma se vyskytuje v databázi 21-krát. Vyhledat všechny záznamy s Ministerstvo kultury
Hlídání subjektu
Máme pro vás sledovat nové smlouvy tohoto subjektu a navázaných subjektů a každý den vás na ně upozornit emailem?
Nastavit hlídače Ministerstvo kultury

Ministerstvo kultury jako odběratel (plátce peněz)

IČOPočet smluv
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
Knihovna AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
SIT TRAVEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Památník národního písemnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Historický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Moravské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
OVISION CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Akademie múzických umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
COMPAREX CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Metrostav Facility s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
UNIQA pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Technické muzeum v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
3E com s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ABAS IPS Management s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Artspect, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Moravská galerie v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ŠKODA AUTO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ARS / KONCERT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
BEKR ART, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Autosalon Klokočka Centrum a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ARYKA IN-WEST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MENZO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
EPCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GAVI a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ladislav Janda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
CESNET,zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní ústav lidové kultury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Město Hodonín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Město Moravské Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MICOS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
TUWENTY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EEIP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CEMI MBA Studies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MaM obchody, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MultiSport Benefit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENÍČKOVÁ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
B.S.O. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ICZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AB plus CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
SVÚOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ITAGE, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PROSPEKSA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COMTESYS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OKsystem a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IČO:277795284 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
INOWIT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
RSOF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ICS Identifikační systémy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní dům-Kulturní dům železničářů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Matouš Holý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Akademie výtvarných umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
GOPAS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Husitské muzeum v Táboře detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum Náchodska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Přeštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihočeská filharmonie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městské muzeum v Jaroměři detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Borovka Event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SLA HOSTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SID.GASTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Arthur D. Little s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Eliška Monsportová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Boris Nakladov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Pavel Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vladimír Manych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
David Exner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
INDUS PRAHA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Banket Creative s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROVE SECURITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GD CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MORALISONE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MABI Information Security Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PREPSANO s.r.o. v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROFI zakázky, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Diplomatická akademie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Potrusil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VISITECH a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ceiba, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LEVEN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Corpus Solutions a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ELPEKA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MEDIKAAL-TT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Monitor CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dimension Data Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SAIZRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KVS-Projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IBG Česko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENTR GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:271180191 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EUROSPEED czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOITRON s.r.o detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KPMG Advisory, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ISOFIN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PERFECTED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CLIMART s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
miraclIS, SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EDUA Languages, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Doxycom s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Network Security Monitoring Cluster, družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GINA Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:36395820 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
T-SOFT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PhDr. Vladimír Bok, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Richard Balous detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SECURITAS ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOTRAK, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Státní fond kultury České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BOREA TRADE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
T - MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libor VÁLEK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Auto Palace Spořilov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROSCON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MÚZO Praha, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MARTEN, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TURBOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Studio W s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TRANSLINGUA Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASD Software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOFTRONIC Praha, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NOVOTNÝ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OFFICE DEPOT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Dufek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslav Brixi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jiří Zavadil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna Litvínov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Tomáš Urban, advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1

IČOSoučet cen
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,1 mld. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
881,41 mil. Kč
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
848,71 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
790,59 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
736,32 mil. Kč
ABAS IPS Management s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
573,81 mil. Kč
IČO:277795284 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
573,81 mil. Kč
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
551,86 mil. Kč
Knihovna AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
465,8 mil. Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
428,46 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
406,58 mil. Kč
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
390,83 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
388,7 mil. Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
383,35 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
366,41 mil. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
346,31 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
332,44 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
300,13 mil. Kč
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
294,94 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
286,83 mil. Kč
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
257,99 mil. Kč
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
246,62 mil. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
237,81 mil. Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
224,11 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
201,67 mil. Kč
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
170,46 mil. Kč
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
166,87 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze,veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
165,89 mil. Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
135,31 mil. Kč
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
127,69 mil. Kč
SAIZRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
107,7 mil. Kč
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
101,75 mil. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96,57 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96,55 mil. Kč
Památník národního písemnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92,95 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92,12 mil. Kč
Artspect, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91,7 mil. Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91,06 mil. Kč
Akademie múzických umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
89,87 mil. Kč
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87,57 mil. Kč
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85,2 mil. Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82,15 mil. Kč
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81,92 mil. Kč
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78,11 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74,67 mil. Kč
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74,56 mil. Kč
Moravské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73,73 mil. Kč
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73,62 mil. Kč
CESNET,zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70,83 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58,64 mil. Kč
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55,64 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55,64 mil. Kč
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55,55 mil. Kč
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54,57 mil. Kč
INDUS PRAHA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54,57 mil. Kč
CENTR GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54,57 mil. Kč
SECURITAS ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54,57 mil. Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
53,55 mil. Kč
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
49,02 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
46,85 mil. Kč
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44,39 mil. Kč
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38,95 mil. Kč
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38,57 mil. Kč
Technické muzeum v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36,91 mil. Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36,76 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze, veřejná vysoká škola detail o subj
smlouvy mezi subjekty
35,43 mil. Kč
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31,14 mil. Kč
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30,29 mil. Kč
MICOS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29,4 mil. Kč
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28,91 mil. Kč
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28,46 mil. Kč
Akademie výtvarných umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28,39 mil. Kč
Moravská galerie v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27,45 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26,01 mil. Kč
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22,6 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21,02 mil. Kč
Národní ústav lidové kultury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20,18 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19,69 mil. Kč
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19,69 mil. Kč
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19,28 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19,06 mil. Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17,91 mil. Kč
SVÚOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17,13 mil. Kč
Ústav pro jazyk český AV ČR, v.v.i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16,6 mil. Kč
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15,6 mil. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12,12 mil. Kč
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10,97 mil. Kč
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9,92 mil. Kč
Metrostav Facility s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9,17 mil. Kč
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8,26 mil. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7,85 mil. Kč
BEKR ART, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7,23 mil. Kč
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7,23 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7,2 mil. Kč
Auto Palace Spořilov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6,1 mil. Kč
COMPAREX CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5,07 mil. Kč
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,84 mil. Kč
GAVI a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,72 mil. Kč
MENZO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,51 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,04 mil. Kč
3E com s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,59 mil. Kč
INOWIT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,29 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3,06 mil. Kč
EPCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,97 mil. Kč
ICZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,39 mil. Kč
TUWENTY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,39 mil. Kč
Město Moravské Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,37 mil. Kč
David Exner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,36 mil. Kč
RSOF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,3 mil. Kč
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,3 mil. Kč
COMTESYS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,11 mil. Kč
SIT TRAVEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,92 mil. Kč
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,91 mil. Kč
IČO:36395820 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,87 mil. Kč
T - MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,86 mil. Kč
PROVE SECURITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,75 mil. Kč
EUROSPEED czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,73 mil. Kč
AB plus CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,72 mil. Kč
Mgr. Pavel Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,7 mil. Kč
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,49 mil. Kč
ARS / KONCERT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,46 mil. Kč
EDUA Languages, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,45 mil. Kč
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,44 mil. Kč
OVISION CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,41 mil. Kč
PROSPEKSA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,2 mil. Kč
GINA Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,18 mil. Kč
VISITECH a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,17 mil. Kč
SLA HOSTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,17 mil. Kč
IBG Česko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,16 mil. Kč
MultiSport Benefit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,15 mil. Kč
SOITRON s.r.o detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,15 mil. Kč
Arthur D. Little s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,15 mil. Kč
MORALISONE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,14 mil. Kč
SOFTRONIC Praha, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,11 mil. Kč
EEIP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,03 mil. Kč
ŠKODA AUTO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,02 mil. Kč
T-SOFT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
980 100 Kč
UNIQA pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
967 395 Kč
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
960 000 Kč
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
930 999 Kč
PREPSANO s.r.o. v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
859 100 Kč
GD CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
856 680 Kč
ARYKA IN-WEST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
801 027 Kč
ITAGE, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
794 849 Kč
KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENÍČKOVÁ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
725 998 Kč
Jiří Zavadil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
688 357 Kč
AUTOTRAK, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
657 749 Kč
Monitor CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
631 254 Kč
ISOFIN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
600 000 Kč
Městské muzeum v Jaroměři detail o subj
smlouvy mezi subjekty
577 170 Kč
Doxycom s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
577 170 Kč
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
554 020 Kč
Network Security Monitoring Cluster, družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
537 240 Kč
KPMG Advisory, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
481 580 Kč
PhDr. Vladimír Bok, CSc. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
440 000 Kč
OKsystem a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
399 600 Kč
Ladislav Janda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
336 376 Kč
Dimension Data Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
336 271 Kč
B.S.O. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
333 234 Kč
Národní dům-Kulturní dům železničářů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
322 797 Kč
Richard Balous detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 600 Kč
Vladimír Manych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
298 870 Kč
ASD Software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
261 965 Kč
PROSCON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
260 000 Kč
ICS Identifikační systémy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
259 908 Kč
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
254 100 Kč
miraclIS, SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 800 Kč
CEMI MBA Studies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
229 678 Kč
GOPAS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
228 545 Kč
PROFI zakázky, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
221 547 Kč
Banket Creative s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
218 314 Kč
MaM obchody, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
207 172 Kč
Město Přeštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
Eliška Monsportová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
KVS-Projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
197 714 Kč
CLIMART s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
197 541 Kč
Corpus Solutions a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Matouš Holý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
Mgr. Tomáš Urban, advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
SID.GASTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
127 489 Kč
Borovka Event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
Diplomatická akademie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
120 000 Kč
LEVEN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 708 Kč
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
113 982 Kč
PERFECTED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 000 Kč
Městská knihovna Litvínov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 000 Kč
Jaroslav Brixi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 428 Kč
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 238 Kč
Město Hodonín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 000 Kč
Jihočeská filharmonie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
MÚZO Praha, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
96 800 Kč
Potrusil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 464 Kč
TURBOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 336 Kč
Muzeum Náchodska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
MABI Information Security Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 703 Kč
BOREA TRADE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 025 Kč
TRANSLINGUA Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 000 Kč
Studio W s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 326 Kč
Ceiba, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 935 Kč
OFFICE DEPOT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 000 Kč
IČO:271180191 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 308 Kč
MARTEN, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 600 Kč
NOVOTNÝ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 774 Kč
ELPEKA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 080 Kč
Pavel Dufek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 546 Kč
Boris Nakladov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 872 Kč
Libor VÁLEK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 998 Kč
Státní fond kultury České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 049 Kč
Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 000 Kč
MEDIKAAL-TT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 652 Kč
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 630 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Husitské muzeum v Táboře detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Ministerstvo kultury jako dodavatel (příjemce peněz)

IČOPočet smluv
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Česká televize detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Filharmonie Brno, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Úřad vlády České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Divadlo v Dlouhé detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Podbořany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Galerie výtvarného umění v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zlínský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1

IČOSoučet cen
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,45 mld. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
538,07 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
353,58 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
281,51 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
262,97 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159,1 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37,53 mil. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16,41 mil. Kč
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12,49 mil. Kč
Česká televize detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4,06 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2,77 mil. Kč
Filharmonie Brno, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1,3 mil. Kč
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
661 410 Kč
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
312 180 Kč
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 170 Kč
Město Podbořany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 780 Kč
Galerie výtvarného umění v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 230 Kč
Divadlo v Dlouhé detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
Úřad vlády České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 458 Kč
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.Masaryka,veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zlínský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Ministerstvo kultury s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Ministerstvo kultury uzavřel 11 smluv takových smluv, což je 1,31 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Ministerstvo kultury uzavřel takových smlouv za 4,83 mil. Kč, což je 0,0 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. EDUA Languages s.r.o. - 1 smlouva za celkem 1,45 mil. Kč
  Osoby: Vladimír Schmalz (*1966),Radek Stavinoha (*1979)
   
 2. GINA Software s.r.o. - 1 smlouva za celkem 1,18 mil. Kč
  Osoby: Ing. Pavel Staněk (*1967),Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949),Michal Hašek (*1976)
   
 3. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - 3 smlouvy za celkem 930 999 Kč
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966),Michal Frankl (*1963)
   
 4. KPMG Advisory s.r.o. - 1 smlouva za celkem 481 580 Kč
  Osoby: Zdeněk Tůma (*1960)
   
 5. Národní dům-Kulturní dům železničářů s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 322 797 Kč
  Osoby: Jan Nekola (*1974)
   
 6. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář - 1 smlouva za celkem 254 100 Kč
  Osoby: Jan Holásek (*1972),František Korbel (*1976)
   
 7. Diplomatická akademie s.r.o. - 1 smlouva za celkem 120 000 Kč
  Osoby: JUDr. Cyril Svoboda (*1956)
   
 8. MABI Information Security Systems s.r.o. - 1 smlouva za celkem 87 703 Kč
  Sponzor Svobodní v 2013, 2 000 Kč
   

Základní přehled o aktivitě v rejstříku smluv za celé období

Smlouvy uzavřené v jednotlivých měsících za posledních 3 roky

Smlouvy uzavřené v posledních 3 letech. Starší uzavřené smlouvy v grafu nejsou.