Informace o úřadu Ministerstvo kultury

Úřad - orgán veřejné moci

Založena
01.01.1981
První známá smlouva v registru smluv byla podepsána 23 let po založení firmy.
IČO 00023671
Datová schránka 8spaaur
Index korupčního rizika K–Index

Index korupčního rizika - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Kategorie OVM
Organizační složky státu 
OVM vybírající správní poplatky (dle zákona č. 634/2004 Sb.) 
Služební úřady s IČO 
Členové vlády ČR 
Ohlašovatelé agend 
Ostatní OVM s působností dle zákona č. 309/2000 Sb. 
Povinné subjekty ve smyslu § 14 odst. 1 až 3 zák. č. 283/1993 Sb. 
Správní úřady na úseku archivnictví 
Státní orgány a osoby vykonávající veřejnou správu ve smyslu § 16 zák. č. 349/1999 Sb. 
Úřady ve smyslu § 1 odst. 2. zák. č. 349/1999 Sb. 
Ústřední orgány státní správy - ministerstva (§1, 2/1969 Sb.) 
Všechna OVM bez škol, školských zařízení a vysokých škol 
Všechny státní orgány 
Majetkové vazby společnosti Hierarchický přehled dceřinných společností
První smlouva v RS uveřejněna 1.2.2004
Poslední smlouva v RS uveřejněna 5.1.2021
Novinky o této firmě do mailu Hlídat všechny změny o Ministerstvo kultury v celém Hlídači
Hlídat změny i v 41 dceřinných společnostech
Sdílet stránku s ostatními na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Obsah stránky

Problémy a varování

Statistiky z registru smluv

Vysvětlení: Registr smluv je platný od poloviny roku 2016. První rok, od 1.7.2016 do 30.6.2017, probíhal v "testovacím" režimu, kdy za neuveřejnění smlouvy nehrozila žádná sankce. Proto statistiky za 2016 neobsahují smlouvy za celý rok a rok 2017 nemusí být úplný.

Souhrnné statistiky
pro Ministerstvo kultury
od 2016
1469 smluv za celkem 17 mld. Kč
37,4 % smluv se skrytou cenou
0,0 % smluv se skrytou smluvní stranou
3,1 %smluv s firmami navázanými na politiky
Zobraz grafy
Hodnota smluv
Počet smluv
% smluv s utajenou cenou
Hodnota smluv s vazbou na politiky
% smluv s vazbou na politiky
Souhrnné statistiky
pro subjekt a všechny
dceřinné společnosti (41)
od 2016
29079 smluv za celkem 53 mld. Kč
23,6 % smluv se skrytou cenou
0,5 % smluv se skrytou smluvní stranou
5,4 %smluv s firmami navázanými na politiky
Smlouvy s vazbou na politiky Zde najdete přehled navázaných osob a firem.
Rok Počet smluv % podíl Hodnota smluv v Kč % podíl
2016 6 2,94 % 4 mil. Kč 0,12 %
2017 16 7,92 % 13 mil. Kč 1,19 %
2018 5 0,79 % 2 mil. Kč 0,03 %
2019 10 4,50 % 3 mld. Kč 74,75 %
2020 8 3,83 % 23 mil. Kč 1,78 %
2021 0 0,00 % 0 Kč 0,00 %
Celkem 45 3,06 % 3 mld. Kč 15,34 %
Veřejné zakázky

Ministerstvo kultury se vyskytuje v 595 veřejných zakázkach jako zadavatel.

Ministerstvo kultury jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Dotace

Úřad Ministerstvo kultury dostal 37 dotací v celkové hodnotě 92 608 324 Kč.

34 podřízených organizací (z celkem 41) úřadu Ministerstvo kultury dostalo dalších 3509 dotací v hodnotě 10 725 754 891 Kč.

Úřad Ministerstvo kultury včetně podřízených organizací dostal celkem 3546 dotací v celkové hodnotě 10 818 363 215 Kč.

Insolvenční rejstřík

Ministerstvo kultury se vyskytuje v jedné insolvenci jako věřitel.

Ministerstvo kultury není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Ministerstvo kultury není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Ministerstvo kultury jako odběratel (plátce peněz)

Nejúspěšnější dodavatelé podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
57
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
38
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
36
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
33
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
32
SIT TRAVEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
25
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Historický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
18
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
15
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Památník národního písemnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
13
Moravské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Akademie múzických umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
ARYKA IN-WEST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10
Technické muzeum v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
ŠKODA AUTO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Národní ústav lidové kultury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
OVISION CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Metrostav Facility s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Artspect, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Národní dům-Kulturní dům železničářů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
COMPAREX CZ s. r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
EEIP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
UNIQA pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Akademie výtvarných umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
3E com s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Autosalon Klokočka Centrum a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
CESNET, zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Moravská galerie v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
SID.GASTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Milan Krátký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
CEMI MBA Studies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENÍČKOVÁ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ABAS IPS Management s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
BEKR ART, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PROSPEKSA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
EPCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ICS Identifikační systémy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
GOPAS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
ARS / KONCERT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TUWENTY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
INDUS PRAHA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MultiSport Benefit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Potrusil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
SVÚOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Monitor CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
OKsystem a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
INOWIT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
RSOF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
MENZO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
GAVI a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ladislav Janda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
TRANSLINGUA Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Jiří Zavadil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Divadlo v Dlouhé detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Město Hodonín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Město Moravské Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MICOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
INDUS FACILITY, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Vladimír Manych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
FEMAT Radotín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MaM obchody, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MORALISONE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Diplomatická akademie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ZENOVA services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
CHARLY AMUSEMENT - zařízení školního stravování, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
B.S.O. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ICZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
AB plus CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ELPEKA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ITAGE, spol. s r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
NTT Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
KVS - Projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
COMTESYS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
PREMIO INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EuroAgentur Hotels & Travel a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EP ENERGY TRADING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
IČO:277795284 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Bok Vladimír, PhDr. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
František Šťástka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Státní fond kultury České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Matouš Holý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
MÚZO Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Pražská energetika, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
LENIA DT SECURITY, spol.s r.o detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Trade FIDES, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
ASD Software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Apex Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ing. Ivan Janoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Husitské muzeum v Táboře detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městské kulturní středisko Tachov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum Náchodska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Přeštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihočeská filharmonie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městské muzeum v Jaroměři detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jazzová sekce - Artforum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Tomáš Urban, advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Borovka Event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Divadlo X10 z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
REpoint mark s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Stillking Features, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SLA HOSTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
jez koncept s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Arthur D. Little s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Eliška Monsportová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HUDBA PLUS, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Boris Nakladov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Mgr. Pavel Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
David Exner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
420PEOPLE z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Banket Creative s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROVE SECURITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GD CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MABI Information Security Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SKY & FACILITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PREPSANO s.r.o. v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROFI zakázky, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SUWECO CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IEG Safety, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CardHouse s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VISITECH a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VIBARD spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ceiba, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Collegium Marianum - Týnská škola s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
LEVEN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Corpus Solutions a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MEDIKAAL-TT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Agentura PANCÉŘ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Networksys a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vesta servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SAIZRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pontopolis z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IBG Česko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Honey, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CENTR GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OFFICE SYSTEM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Alza.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:271180191 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Viktor Frič s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EUROSPEED czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOITRON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Josef Svoboda - scénograf, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KPMG Advisory, s.r.o., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ISOFIN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PERFECTED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
CLIMART s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
KSP Computer & Services, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pražská galerie českého skla, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
miraclIS, SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OCC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TAKTIK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fotograf 07 z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
EDUA Languages, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Doxycom s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Network Security Monitoring Cluster, družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
GINA Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
IČO:36395820 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
T-SOFT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Divadlo Continuo, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Richard Balous detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SECURITAS ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Česká jazzová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jan Klozar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AUTOTRAK, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Golem,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
BOREA TRADE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
T-MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Galerie Kodl, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Libor VÁLEK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Auto Palace Spořilov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
PROSCON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ASIANA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MARTEN, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
TURBOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Studio W s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
JETMAR A PARTNER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SOFTRONIC Praha, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
HYGOTREND, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
NOVOTNÝ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
OFFICE DEPOT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Pavel Dufek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
MgA. Denisa Václavová, Ph.D. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jaroslav Brixi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Fučík Vladimír, JUDr., advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Spolek pro vydávání časopisu Loutkář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATELŮ, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna Litvínov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Institut pro veřejnou správu Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum romské kultury v Brně, státní příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
VÍT LIDINSKÝ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zdeněk Trejbal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejúspěšnější dodavatelé podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mld. Kč
Moravskoslezský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mld. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
987 mil. Kč
Institut umění - Divadelní ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
849 mil. Kč
Ministerstvo financí detail o subj
smlouvy mezi subjekty
791 mil. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
752 mil. Kč
Národní knihovna České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
620 mil. Kč
ABAS IPS Management s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
574 mil. Kč
IČO:277795284 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
574 mil. Kč
Knihovna AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
505 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
483 mil. Kč
Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
466 mil. Kč
Ústav dějin umění AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
456 mil. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
446 mil. Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
410 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
405 mil. Kč
Moravská zemská knihovna v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
391 mil. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
370 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
354 mil. Kč
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
312 mil. Kč
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
295 mil. Kč
Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
281 mil. Kč
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
267 mil. Kč
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
238 mil. Kč
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
236 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 mil. Kč
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
204 mil. Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
190 mil. Kč
Historický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 mil. Kč
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
175 mil. Kč
C SYSTEM CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
131 mil. Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
123 mil. Kč
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
112 mil. Kč
Slezská univerzita v Opavě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
111 mil. Kč
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 mil. Kč
SAIZRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 mil. Kč
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 mil. Kč
Památník národního písemnictví detail o subj
smlouvy mezi subjekty
93 mil. Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
Artspect, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
92 mil. Kč
Univerzita Hradec Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 mil. Kč
Akademie múzických umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 mil. Kč
CESNET, zájmové sdružení právnických osob detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 mil. Kč
Ústav pro studium totalitních režimů detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 mil. Kč
INDUS PRAHA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
82 mil. Kč
Vodafone Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
Ústav archeologické památkové péče Brno, veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 mil. Kč
Moravské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 mil. Kč
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 mil. Kč
Ústav geoniky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 mil. Kč
Ostravská univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 mil. Kč
Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 mil. Kč
Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 mil. Kč
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 mil. Kč
ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
56 mil. Kč
G4S Secure Solutions (CZ), a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
CENTR GROUP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
SECURITAS ČR s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
55 mil. Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
48 mil. Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
Technické muzeum v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
47 mil. Kč
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
45 mil. Kč
Ústav archeologické památkové péče severozápadních Čech, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
44 mil. Kč
Moravská galerie v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
40 mil. Kč
Výzkumný ústav pivovarský a sladařský, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
39 mil. Kč
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
37 mil. Kč
Muzeum Vysočiny Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 mil. Kč
Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
30 mil. Kč
MICOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 mil. Kč
Uměleckoprůmyslové museum v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Akademie výtvarných umění v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
28 mil. Kč
Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
INDUS FACILITY, spol. s r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
LENIA DT SECURITY, spol.s r.o detail o subj
smlouvy mezi subjekty
27 mil. Kč
Botanický ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
26 mil. Kč
Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
ZENOVA services s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 mil. Kč
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Sodexo Pass Česká republika a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
21 mil. Kč
Národní ústav lidové kultury detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Archeologické centrum Olomouc, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 mil. Kč
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Autosalon Klokočka Centrum a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
Technická univerzita v Liberci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19 mil. Kč
SVÚOM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
17 mil. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
ARCHAIA Brno z. ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
Vysoká škola ekonomická v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12 mil. Kč
FRANKOSPOL OFFICE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
11 mil. Kč
OFFICE-CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
KSP Computer & Services, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy,v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
10 mil. Kč
Metrostav Facility s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
YOUR SYSTEM, spol.s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
9 mil. Kč
Galerie Kodl, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Apex Bohemia s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
Severočeské muzeum v Liberci, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 mil. Kč
BEKR ART, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Národní dům-Kulturní dům železničářů, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
COMPAREX CZ s. r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
Auto Palace Spořilov s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6 mil. Kč
GORDIC spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
AutoCont CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
GAVI a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
MENZO, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5 mil. Kč
INOWIT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
EPCON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
3E com s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
ŠKODA AUTO a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4 mil. Kč
RSOF s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
T-Mobile Czech Republic a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
MultiSport Benefit, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PRESTO - PŘEKLADATELSKÉ CENTRUM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
KVĚTINOVÉ STUDIO BUBENÍČKOVÁ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
TUWENTY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Gerhard Horejsek a spol., s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
PREMIO INVEST s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
SIT TRAVEL s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
ARYKA IN-WEST a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ICZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Město Moravské Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
David Exner detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Pražská plynárenská, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Networksys a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
COMTESYS, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
TAKTIK, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Monitor CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Jiří Zavadil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
IČO:36395820 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
T-MAPY spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
EEIP, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
MORALISONE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PROVE SECURITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
EUROSPEED czech s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
AB plus CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Mgr. Pavel Pospíšil detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
PROSPEKSA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Milan Krátký detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
Generali Česká pojišťovna a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
CETIN a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2 mil. Kč
ARS / KONCERT, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
MARBES CONSULTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
EDUA Languages, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
OVISION CZ a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
FEMAT Radotín s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
XANADU a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
EUROPAPIER - BOHEMIA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
GINA Software s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
VISITECH a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SLA HOSTING s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
UNIQA pojišťovna, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
IBG Česko s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SOITRON s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Arthur D. Little s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
SOFTRONIC Praha, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
OKsystem a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
992 742 Kč
T-SOFT a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
980 100 Kč
Horácké divadlo Jihlava, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
960 000 Kč
Zdeněk Trejbal detail o subj
smlouvy mezi subjekty
915 104 Kč
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
884 302 Kč
PREPSANO s.r.o. v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
859 100 Kč
GD CZECH s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
856 680 Kč
ITAGE, spol. s r.o. "v likvidaci" detail o subj
smlouvy mezi subjekty
794 849 Kč
Pražská energetika, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
706 418 Kč
SUWECO CZ, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
677 699 Kč
AUTOTRAK, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
657 749 Kč
ISOFIN CZ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
600 000 Kč
ICS Identifikační systémy, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
596 046 Kč
Městské muzeum v Jaroměři detail o subj
smlouvy mezi subjekty
577 170 Kč
Doxycom s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
577 170 Kč
Bok Vladimír, PhDr. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
574 939 Kč
Network Security Monitoring Cluster, družstvo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
537 240 Kč
ASD Software, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
517 880 Kč
KPMG Advisory, s.r.o., v likvidaci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
481 580 Kč
VÍTKOVICE ARÉNA, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
467 499 Kč
CEMI MBA Studies s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
459 356 Kč
GOPAS, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
429 065 Kč
Ing. Ivan Janoušek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
417 450 Kč
NTT Czech Republic s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
408 919 Kč
Vladimír Manych detail o subj
smlouvy mezi subjekty
380 744 Kč
Honey, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
352 062 Kč
Ladislav Janda detail o subj
smlouvy mezi subjekty
336 376 Kč
B.S.O. spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
333 234 Kč
Potrusil s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
317 047 Kč
Richard Balous detail o subj
smlouvy mezi subjekty
314 600 Kč
VÍT LIDINSKÝ detail o subj
smlouvy mezi subjekty
302 500 Kč
OCC s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
294 579 Kč
REpoint mark s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
293 744 Kč
KVS - Projekt s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
288 464 Kč
ACTIVA spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
285 019 Kč
Fučík Vladimír, JUDr., advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
268 620 Kč
PROSCON, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
260 000 Kč
Viktor Frič s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
258 428 Kč
Vesta servis, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
257 609 Kč
HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
254 100 Kč
EuroAgentur Hotels & Travel a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
244 740 Kč
Diplomatická akademie s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
240 000 Kč
miraclIS, SE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
231 800 Kč
PROFI zakázky, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
221 547 Kč
Banket Creative s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
218 314 Kč
TRANSLINGUA Česká republika s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
211 202 Kč
MaM obchody, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
207 172 Kč
Město Přeštice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
Eliška Monsportová detail o subj
smlouvy mezi subjekty
200 000 Kč
CLIMART s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
197 541 Kč
CardHouse s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
160 000 Kč
Divadlo v Dlouhé detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Corpus Solutions a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Jablunkovské centrum kultury a informací, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
155 000 Kč
Stillking Features, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
154 000 Kč
Mgr. Tomáš Urban, advokát detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
Matouš Holý detail o subj
smlouvy mezi subjekty
150 000 Kč
SID.GASTRO s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
141 089 Kč
Golem,spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
132 842 Kč
ELPEKA, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
130 680 Kč
Borovka Event s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
IEG Safety, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
121 000 Kč
MÚZO Praha s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
115 399 Kč
LEVEN s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
114 708 Kč
PERFECTED s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 000 Kč
Městská knihovna Litvínov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
110 000 Kč
VIBARD spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
109 210 Kč
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 900 Kč
jez koncept s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 858 Kč
Jaroslav Brixi detail o subj
smlouvy mezi subjekty
108 428 Kč
Nakladatelství C. H. Beck, s. r. o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 238 Kč
Město Hodonín detail o subj
smlouvy mezi subjekty
106 000 Kč
Jihočeská filharmonie detail o subj
smlouvy mezi subjekty
100 000 Kč
Jan Klozar detail o subj
smlouvy mezi subjekty
98 829 Kč
TURBOS spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
95 336 Kč
SPOLEČNOST ČESKÝCH SKLADATELŮ, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
93 170 Kč
HYGOTREND, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
91 155 Kč
Muzeum Náchodska detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Divadlo X10 z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Královéhradecký kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 750 Kč
Institut pro veřejnou správu Praha detail o subj
smlouvy mezi subjekty
90 000 Kč
Alza.cz a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 869 Kč
MABI Information Security Systems s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
87 703 Kč
BOREA TRADE s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
86 025 Kč
Fotograf 07 z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 910 Kč
Trade FIDES, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
85 508 Kč
Josef Svoboda - scénograf, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
84 700 Kč
OFFICE SYSTEM s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
83 610 Kč
UNIJAZZ - sdružení pro podporu kulturních aktivit, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
81 070 Kč
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
79 070 Kč
Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
78 650 Kč
FILM SERVIS FESTIVAL KARLOVY VARY, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 950 Kč
Jazzová sekce - Artforum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 307 Kč
Studio W s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
74 326 Kč
MgA. Denisa Václavová, Ph.D. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
73 810 Kč
Pražská galerie českého skla, o.p.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
Divadlo Continuo, z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
72 600 Kč
Ceiba, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 935 Kč
DEPRESIVNÍ DĚTI TOUŽÍ PO PENĚZÍCH, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
71 390 Kč
HUDBA PLUS, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
70 180 Kč
JETMAR A PARTNER s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 971 Kč
Česká jazzová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
68 970 Kč
OFFICE DEPOT s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67 000 Kč
IČO:271180191 detail o subj
smlouvy mezi subjekty
66 308 Kč
420PEOPLE z.ú. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
65 340 Kč
Pontopolis z.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
64 130 Kč
MARTEN, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
62 600 Kč
Spolek pro vydávání časopisu Loutkář detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 710 Kč
Centrum umění nových médií - Vašulka Kitchen Brno, z. s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
Collegium Marianum - Týnská škola s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 500 Kč
NOVOTNÝ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
59 774 Kč
Pavel Dufek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
51 546 Kč
Boris Nakladov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 872 Kč
Libor VÁLEK detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41 998 Kč
Katastrální úřad pro Karlovarský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
31 044 Kč
CHARLY AMUSEMENT - zařízení školního stravování, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
29 578 Kč
Státní fond kultury České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
24 049 Kč
František Šťástka detail o subj
smlouvy mezi subjekty
22 998 Kč
Městská knihovna Rokycany, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20 000 Kč
Městské kulturní středisko Tachov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 000 Kč
MEDIKAAL-TT, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
8 652 Kč
Advokátní kancelář Nespala, s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 630 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Husitské muzeum v Táboře detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vězeňská služba České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
SKY & FACILITY s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Agentura PANCÉŘ s.r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
EP ENERGY TRADING, a.s. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ASIANA, spol. s r.o. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum romské kultury v Brně, státní příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Ministerstvo kultury jako dodavatel (příjemce peněz)

Nejčastější objednatelé (plátci) podle počtu smluv

IČOPočet smluv
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
67
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
42
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
41
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
20
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
19
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
12
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7
ČESKÁ TELEVIZE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
6
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
5
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
4
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Divadlo v Dlouhé detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Filharmonie Brno, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Divadlo A. Dvořáka Příbram detail o subj
smlouvy mezi subjekty
2
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Úřad vlády České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Podbořany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Litomyšl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Hustopeče detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Město Moravské Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Karviná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Galerie výtvarného umění v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Divadlo Feste, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Městská knihovna Litvínov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Knihovna města Mladá Boleslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Zlínský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum romské kultury v Brně, státní příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1
Nejčastější objednatelé (plátci) podle celkové hodnoty smluv

IČOSoučet cen
Statutární město Ostrava detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Univerzita Palackého v Olomouci detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Univerzita Karlova detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mld. Kč
Masarykova univerzita detail o subj
smlouvy mezi subjekty
385 mil. Kč
Univerzita Pardubice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
282 mil. Kč
Mendelova univerzita v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
159 mil. Kč
Národní muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
75 mil. Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
23 mil. Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou detail o subj
smlouvy mezi subjekty
16 mil. Kč
Národní galerie v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
14 mil. Kč
ČESKÁ TELEVIZE detail o subj
smlouvy mezi subjekty
7 mil. Kč
Národní památkový ústav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
3 mil. Kč
Filharmonie Brno, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 mil. Kč
Město Moravské Budějovice detail o subj
smlouvy mezi subjekty
860 000 Kč
Muzeum romské kultury v Brně, státní příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
763 867 Kč
Slezské zemské muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
661 410 Kč
Národní divadlo detail o subj
smlouvy mezi subjekty
624 360 Kč
Město Litomyšl detail o subj
smlouvy mezi subjekty
294 000 Kč
Divadlo v Dlouhé detail o subj
smlouvy mezi subjekty
205 700 Kč
Muzeum umění Olomouc detail o subj
smlouvy mezi subjekty
187 170 Kč
Město Podbořany detail o subj
smlouvy mezi subjekty
157 300 Kč
Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
142 780 Kč
Městská knihovna Litvínov detail o subj
smlouvy mezi subjekty
127 000 Kč
Knihovna města Mladá Boleslav detail o subj
smlouvy mezi subjekty
94 380 Kč
Galerie výtvarného umění v Náchodě detail o subj
smlouvy mezi subjekty
76 230 Kč
Úřad vlády České republiky detail o subj
smlouvy mezi subjekty
63 458 Kč
Divadlo Feste, zapsaný spolek detail o subj
smlouvy mezi subjekty
61 710 Kč
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
60 000 Kč
Oblastní muzeum a galerie v Mostě, příspěvková organizace detail o subj
smlouvy mezi subjekty
58 000 Kč
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích detail o subj
smlouvy mezi subjekty
54 000 Kč
Město Hustopeče detail o subj
smlouvy mezi subjekty
50 000 Kč
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost detail o subj
smlouvy mezi subjekty
1 210 Kč
Ministerstvo vnitra detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Národní technické muzeum detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Národní filmový archiv detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Muzeum východních Čech v Hradci Králové detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Vysoké učení technické v Brně detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Statutární město Karviná detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Divadlo A. Dvořáka Příbram detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Západočeská univerzita v Plzni detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Česká zemědělská univerzita v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
České vysoké učení technické v Praze detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč
Zlínský kraj detail o subj
smlouvy mezi subjekty
0 Kč

Obchody Ministerstvo kultury s firmami navázanými na politiky

Počet smluv Ministerstvo kultury uzavřel 45 smluv takových smluv, což je 3,06 % všech uzavřených smluv.
Hodnota smluv Ministerstvo kultury uzavřel takových smlouv za 5 mld. Kč, což je 30,4 % všech uzavřených smluv.
Firmy navázané na politiky
 1. Statutární město Ostrava - 1 smlouva za celkem 3 mld. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2017 - 2017, 1 000 Kč ( zdroj)
  v 2017 - 2017, 1 000 Kč ( zdroj)
  v 2017 - 2017, 1 000 Kč ( zdroj)
   
 2. Dolní oblast VÍTKOVICE, z.s. - 1 smlouva za celkem 3 mld. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Lenka Mynářová (*1963)
   
 3. ZENOVA services s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 22 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Tomáš Zeman (*1973)
   
 4. YOUR SYSTEM, spol.s r.o. - 14 smluv za celkem 9 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2019 - 2019, 300 000 Kč ( zdroj)
   
 5. EPCON s.r.o. - 4 smlouvy za celkem 4 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2019 - 2019, 250 000 Kč ( zdroj)
   
 6. TUWENTY s.r.o. - 3 smlouvy za celkem 3 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  v 2019 - 2019, 275 000 Kč ( zdroj)
   
 7. Generali Česká pojišťovna a.s. - 1 smlouva za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miroslav Singer (*1968)
   
 8. CETIN a.s. - 5 smluv za celkem 2 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Vladimír Mlynář (*1966), Michal Frankl (*1963)
   
 9. EDUA Languages, s.r.o. - 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Milan Procházka (*1978), Radek Stavinoha (*1979), Vladimír Schmalz (*1966)
   
 10. GINA Software s.r.o. - 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Ing. Pavel Staněk (*1967), Mgr. Václav Božek, CSc. (*1949), JUDr. Michal Hašek (*1976)
   
 11. VISITECH a.s. - 1 smlouva za celkem 1 mil. Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Sponzor ANO 2011 v 2016, 30 000 Kč ( zdroj)
   
 12. KPMG Advisory, s.r.o., v likvidaci - 1 smlouva za celkem 481 580 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Zdeněk Tůma (*1960)
   
 13. HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář - 1 smlouva za celkem 254 100 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: František Korbel (*1976)
   
 14. Diplomatická akademie s.r.o. - 2 smlouvy za celkem 240 000 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: JUDr. Cyril Svoboda (*1956)
   
 15. Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - 2 smlouvy za celkem 79 070 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Karel Grabein Procházka (*1960), Jiří Karvánek (*1981), Květoslava Kořínková (*1940)
   
 16. Centrum pro studium demokracie a kultury, o.p.s. - 1 smlouva za celkem 78 650 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M. (*1964), Jiří Hanuš (*1963), Stanislav Balík (*1978)
   
 17. Pražská galerie českého skla, o.p.s. - 1 smlouva za celkem 72 600 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Miloslav Zeman (*1961)
   
 18. 420PEOPLE z.ú. - 1 smlouva za celkem 65 340 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Barbora Čermáková (*1984)
   
 19. EP ENERGY TRADING, a.s. - 2 smlouvy za celkem 0 Kč - Ukázat tyto smlouvy
  Osoby: Marek Janča (*1973)
   

Informace z dalších databází

Spisová značka Dlužníci Věritelé Datum vzniku Poslední změna Stav řízení Soud
 INS 24261/2013
FONSUS ASSETS, a.s. IČ:25698745
DEBRA PRAHA s.r.o. IČ:27611221
a další 3 věřitelé
2.09.2013 29.03.2019 Odškrtnutá Městský soud v Praze

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Zakázka Poslední změna Lhůta pro nabídky Zadavatel Dodavatelé Název Cena
 P21V00000448 13. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo kultury Nákup hygienických prostředků pro potřeby MK odhad.cena 0 Kč
 P20V00031888 8. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo kultury SUWECO CZ,s.r.o.
Pravidelná dodávka periodických tiskovin na rok 615 448 Kč
 P20V00029506 4. 1. 2021 neuvedena Ministerstvo kultury Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Autosalon Klokočka Centrum a.s.
Servis a opravy služebních vozidel Škoda v letech 2 mil. Kč
 P20V00033034 10. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo kultury Rozšíření kapacit diskových polí odhad.cena 0 Kč
 P20V00031458 3. 12. 2020 neuvedena Ministerstvo kultury Modernizace systému IP telefonie odhad.cena 0 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2016-Z-6864 Ministerstvo kultury ČR
08.11.2016 22.11.2016 14.11.2016 Ministerstvo kultury ČR
800 000 Kč
2016-Z-6864 Ministerstvo kultury ČR
08.11.2016 22.11.2016 14.11.2016 Ministerstvo kultury ČR
800 000 Kč
2016-Z-5871 Ministerstvo kultury ČR
23.09.2016 07.10.2016 27.09.2016 Ministerstvo kultury ČR
172 840 Kč
2016-Z-6864 Ministerstvo kultury ČR
08.11.2016 22.11.2016 14.11.2016 Ministerstvo kultury ČR
800 000 Kč
2016-Z-246 Ministerstvo kultury ČR
19.02.2016 04.03.2016 24.02.2016 Ministerstvo kultury ČR
1 000 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Označení Kontrolovaná osoba Okres Kontrolní akce
Odkaz Ministerstvo kultury 00023671 Praha 1999/13
Odkaz Ministerstvo kultury 00023671 Praha 1999/19
Odkaz Ministerstvo kultury 00023671 Praha 2007/10
Odkaz Ministerstvo kultury 00023671 Praha 2010/16
Odkaz Ministerstvo kultury 00023671 Praha 2019/09
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Mgr. Václav Jehlička Rada pro rozhlasové a televizní vysílání člen Rady
Detail Jan Wolf Magistrát hlavního města Prahy člen zastupitelstva, člen Rady
Detail Ing. Roman Procházka Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad, město Lázně Kynžvart, Nejvyšší kontrolní úřad, Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky člen řídícího orgánu, místostarosta / zástupce starosty, člen, poslanec
Detail Pavel Žáček Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky poslanec

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VP/S016/02-160 I. 03.04.2002 Ministerstvo kultury
PAVEL CHALUPA UM. AGENTURA "MONTE CHRISTO"
Mgr. Pavel Chalupa - Mezinárodní festival česko-německo-židovské kultury 9 bran Veřejná podpora
ÚOHS-VP/S039/03-160 I. 03.05.2003 Febiofest 2003 Ministerstvo kultury
Febiofest 2003 Veřejná podpora
ÚOHS-VP/S013/00-160 I. 28.06.2000 Film Servis Festival Karlovy Vary a.s.
Ministerstvo kultury
Dotace na MFF Karlovy Vary Veřejná podpora
ÚOHS-VZ/S194/01 I. 22.12.2002 Ministerstvo kultury
více zakázek Veřejná zakázka
ÚOHS-VP/S040/03-160 I. 15.04.2003 Mezinárodní festival pro děti a mládež Zlín 2003 Ministerstvo kultury
Zlín 2003-Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež Veřejná podpora

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 674 lidí darovalo 1 838 177 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy