Ministerstvo kultury

Úřad - orgán veřejné moci. Řídí 44 podřízených organizací. Je součástí 13 kategorií orgánu veřejné moci.


ministr

Mgr. Martin Baxa

od 17.12.2021

Založeno 01.01.1981
IČO 00023671
Datová schránka 8spaaur
Odkazy


Chci hlídat

Všechny změny o Ministerstvo kultury
Změny i v 44 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Uzavřeli 18 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Skrývá ceny u varujícího počtu 131 smluv z 284 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 131 smluv bez uvedené ceny. Tj. 46,13 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem 4 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 1,41 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Nízké riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 6 smluv.

V registru smluv evidujeme 1871 smluv za celkem 18 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 102 smluv za 356 mil. Kč (pokles o -74,00 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 12 smluv, což je celkem 11,76 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Věda, výzkum a vzdělávání (185 mil. Kč), Dary a dotace (62 mil. Kč), Knihovny, archivy, muzea a jiné (49 mil. Kč), Kancelář (17 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Ministerstvo kultury se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad Ministerstvo kultury dostal 37 dotací v celkové hodnotě 92 608 324 Kč.

0 podřízených organizací úřadu Ministerstvo kultury nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Ministerstvo kultury se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 124 610 výsledků ve 3 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 44 podřízených organizací. Je součástí 13 kategorií orgánu veřejné moci.

Organizace je tvořena

Zobrazit další informace