ČD Cargo, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 5 podřízených organizací.


Založeno 01.12.2007
IČO 28196678
Datová schránka 8tscdpq

Skuteční majitelé

TOMÁŠ TÓTH (zapsán 30.05.2021 )
Znepřístupněno
MARTIN SVOJANOVSKÝ (zapsán 10.07.2022 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
ZBYSZEK WACŁAWIK (zapsán 10.07.2022 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Ivan Bednárik (zapsán 03.05.2020 - 14.03.2021 )
Znepřístupněno
Zdeněk Škvařil (zapsán 03.05.2020 - 14.03.2021 )
Znepřístupněno
Radek Dvořák (zapsán 03.05.2020 - 14.03.2021 )
Znepřístupněno
IVAN BEDNÁRIK (zapsán 14.03.2021 - 30.05.2021 )
Znepřístupněno
ZDENĚK ŠKVAŘIL (zapsán 14.03.2021 - 10.07.2022 )
Znepřístupněno
RADEK DVOŘÁK (zapsán 14.03.2021 - 10.07.2022 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o ČD Cargo, a.s.
Změny i v 5 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 490 smluv z 591 smluv.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 490 smluv bez uvedené ceny. Tj. 82,91 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,34 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 0,34 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 13 smluv.

V registru smluv evidujeme 1919 smluv za celkem 2 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 444 smluv za 101 mil. Kč (pokles o -90,63 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 370 smluv, což je celkem 83,33 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (52 mil. Kč), Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla (30 mil. Kč), Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) (10 mil. Kč), Doprava a poštovní služby (4 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČD Cargo, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČD Cargo, a.s. dostala 101 dotací v celkové hodnotě 1 193 468 644 Kč.

0 dceřiných společností firmy ČD Cargo, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČD Cargo, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČD Cargo, a.s. uzavřel 202 smluv smluv (tj. 10,53 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 409 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací.

Zobrazit další informace