ČD Cargo, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Řídí 5 podřízených organizací.


Založeno 01.12.2007
IČO 28196678
Datová schránka 8tscdpq

Skuteční majitelé

Ivan Bednárik
Znepřístupněno
Zdeněk Škvařil
Znepřístupněno
Radek Dvořák
Znepřístupněno
IVAN BEDNÁRIK
Znepřístupněno
ZDENĚK ŠKVAŘIL
Znepřístupněno
RADEK DVOŘÁK
Znepřístupněno
TOMÁŠ TÓTH
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o ČD Cargo, a.s.
Změny i v 5 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Skrývá ceny u varujícího počtu 438 smluv z 519 smluv.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2020

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 439 smluv bez uvedené ceny. Tj. 84,42 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,19 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 0,19 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 15 smluv.

V roce 2021 uzavřel subjekt 385 smluv za 819 mil. Kč (nárůst o 194,96 % oproti roku 2020)

V 2021 utajil hodnotu kontraktu u 325 smluv, což je celkem 84,42 % ze všech.

Největší smlouvy v 2021 byly uzavřeny v oblastech Železniční a tramvajové lokomotivy a vozidla (773 mil. Kč), Nájemní smlouvy (14 mil. Kč), Nákladní nebo speciální vozidla (army, těžká technika, příslušenství) (4 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (3 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

ČD Cargo, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma ČD Cargo, a.s. dostala 91 dotací v celkové hodnotě 665 135 229 Kč.

Jedna dceřiná společnost (z celkem 5) firmy ČD Cargo, a.s. dostala další 2 dotace v hodnotě 613 202 Kč.

Celý holding včetně ČD Cargo, a.s. dostal celkem 93 dotací v celkové hodnotě 665 748 431 Kč.


Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

ČD Cargo, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

ČD Cargo, a.s. uzavřel 137 smluv smluv (tj. 10,96 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2021 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 40 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 421 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 5 podřízených organizací.

Zobrazit další informace

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy