Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 01.05.1992
IČO 46347275
Datová schránka c7rc8yf

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

PAVEL KAVKA (zapsán 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Zdeněk Horsák (zapsán 28.11.2021 )
Znepřístupněno
PETR KONEČNÝ (zapsán 20.06.2022 )
Znepřístupněno
THIERRY DEAU (zapsán 15.05.2022 )
nepřímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
MAREK VISKOT (zapsán 12.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
DANIEL STRUŽ (zapsán 12.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
DAVID GRUND (zapsán 12.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
JAROSLAV FOLPRECHT (zapsán 12.01.2023 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
 

Vymazaní majitelé

Pavel Sázavský (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Jan Zámečník (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Hana Stuchlík Kašpaříková (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Pavel Kavka (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Petr Konečný (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Zdeněk Horsák (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Ludvík Kadlec (zapsán 14.06.2020 - 28.11.2021 )
Znepřístupněno
Hana Stuchlík Kašpaříková (zapsán 28.11.2021 - 04.09.2022 )
Znepřístupněno
Petr Konečný (zapsán 28.11.2021 - 20.06.2022 )
Znepřístupněno
BERTRAND JOSEPH HENRI (zapsán 28.11.2021 - 15.05.2022 )
přímý skutečný majitel; NAHRADNI_SM
Pavel Sázavský (zapsán 28.11.2021 - 12.01.2023 )
Znepřístupněno
Jan Zámečník (zapsán 28.11.2021 - 12.01.2023 )
Znepřístupněno
Ludvík Kadlec (zapsán 28.11.2021 - 12.01.2023 )
Znepřístupněno
HANA STUCHLÍK KAŠPAŘÍKOVÁ (zapsán 04.09.2022 - 12.01.2023 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Brněnské vodárny a kanalizace,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vyšší míra rizikových faktorů.

Většinu peněz dostal 1 dodavatel z 53.

Uzavřeli 12 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 22 smluv bez uvedené ceny. Tj. 10,84 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 6 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,96 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Vysoké riziko, většina smluv dle počtu či objemu je uzavřena s jedním smluvním partnerem.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u jedné smlouvy.

V registru smluv evidujeme 1880 smluv za celkem 74 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 306 smluv za 12 mld. Kč (pokles o -29,89 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 22 smluv, což je celkem 7,19 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (7 mld. Kč), Veřejné služby pro energie (4 mld. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (264 mil. Kč), Energie (248 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. dostala 4 dotace v celkové hodnotě 468 000 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. uzavřel 144 smluv smluv (tj. 7,66 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 236 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace