Hlídač státu

Hlídáme je, protože si to zaslouží!

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Detailní analýzy obvyklých cen IT služeb na českém trhu.
Zpracovali jsme desetitisíce cen uvedených ve smlouvách v registru smluv a přinášíme vám nejrozsáhlejší a nejspolehlivější detailní analýzy jednotkových cen v Česku.

Ukázat data zdarma