Hlídač státu

Hlídáme je, protože si to zaslouží!

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Nejrozsáhlejší analýza cen ICT služeb na českém trhu. Přesná a aktuální, pouze ze skutečně uzavřených smluv.
Minimalizujte neúspěšná výběrová řízení stanoveným obvyklých cenových hladin. Porovnejte Vaše ceny s jinými úřady, nastavte správné limity. Zabraňte negativní publicitě.

Ukázat data za 2020-2022