Tonery pro tiskárny a kop.stroje Smlouva číslo 5798715

Tonery pro tiskárny a kop.stroje

Základní informace
Toto je platná smlouva (Má být smlouva označena jako neplatná?).
Zveřejněna 08.06.2018 9:09:17
ID smlouvy 5386351
ID Verze: 5798715
Uzavřena 08.06.2018, číslo smlouvy 904028607.00.000 / Obj.4500735385
Smlouvu schválil JUDr. Ladislav Máca
Publikující strana do Rejstříku smluv

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12, 10100 Praha 10, CZ
ICO 67779999  dat.schránka iazgiwe

Plátce / Objednatel

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Přípotoční 300/12, 10100 Praha 10, CZ
ICO 67779999  dat.schránka iazgiwe
Plátce peněz

Dodavatelé

Azenet s.r.o.

Plánská 403/5, Plzeň, 301 00, CZ
ICO 02562014  dat.schránka fm4av3f
Příjemce peněz


Oblast smlouvy
Nepodařilo se nám správně zatřídit do kategorií tuto smlouvu.
Pomozte nám se správnou klasifikací, prosím.
Zatřídění do oblastí dělá stroj a někdy se může splést. Každá vaše oprava našeho robota zpřesní. Díky.
Hodnota smlouvy
Přílohy
  1. Obj.4500735385.pdf : Originál(naše kopie)zobrazit čistý text přílohy (374 slov)
Podobné smlouvy Toto je seznam smluv, které jsou velmi podobné této smlouvě, mají stejné smluvní strany a předmět smlouvy.
Nedostatky ve smlouvách
  • Nulová hodnota smlouvy : Smlouva nemá v metadatech uvedenu cenu. Utajení hodnoty smlouvy je možné pouze v odůvodněných případech, což při této kontrole nehodnotíme.
Právní rámec smlouvy vzhledem k platnosti registru smluv Smlouva podléhá možné sankci neplatnosti smlouvy Vysvětlení co to znamená zde
Stálé URL tohoto záznamu na tomto serveru: https://www.hlidacstatu.cz/Home/Detail/5798715
Tento záznam na Registru smluv: https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5798715
Tento záznam jako JSON: https://www.hlidacstatu.cz/api/v1/Detail/5798715?nice=1
Popis JSON zde Chcete všechna data najednou? Koukněte sem.
Sdílení
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.