Hlídač Dotací: Hledání ico:61388971

Databáze ještě neobsahuje všechny dostupné dotace, protože MFČR zatím neuveřejnila aktuální údaje.

Nalezené dotace 1 332 výsledků

V celkové hodnotě 6 270 193 555 Kč. *)

Příjemce IČO příjemce Název projektu Datum podpisu Čerpaná částka
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Dynamika stresových granulí a přežití teplotního stresu 22.02.2017 2 650 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Podpora činnosti pracovišť 04.05.2021 947 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 206/08/1683 11.01.2008 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Energetické obchody v symbióze – přerozdělování uhlíku v mykorrhizních společenstvech 24.02.2015 1 901 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Molekulární mechanismy přežití bakterií v nepříznivých podmínkách 24.02.2015 879 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Protínání hranic: analýza funkčních mRNA elementů zajišťujících mechanismus translační reiniciace v nižších i vyšších eukaryontech. 18.12.2014 2 239 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Mobilita proteinů tylakoidní membrány a fotosyntéza 22.02.2017 1 637 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Interakce řas a predátorů: Jak vycítit a reagovat na hrozbu 04.03.2019 1 813 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 RNA polymeráza: Průsečík regulačních sítí 18.01.2011 2 378 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Výzkum mechanismů signalizace G proteinu ?2-adrenergním receptorem 25.11.2016 900 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 526/07/0620 04.04.2008 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Růst a buněčný cyklus – regulace vstupu do buněčného cyklu a výstupu z něj 05.12.2018 3 402 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 206/07/0378 04.04.2008 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Neutrální oligosacharidy z mateřského mléka jako ligandy pro galektiny 25.11.2019 1 937 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Růst a buněčný cyklus – mechanismy vzájemné koordinace 18.12.2014 1 952 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 204/06/0009 04.04.2008 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Růst a dělení ve stabilních izotopech - více než metabolické značení 25.11.2016 2 789 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 1P04ME827 01.01.2005 87 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Isosilybin: kombinované chemo-enzymatické přístupy pro přípravu opticky čistých stereoisomerů a derivátů. 03.04.2013 1 006 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Kosmické počasí: Údálosti ve slunečním větru jako prediktory geomagnetické aktivity 01.03.2006 350 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Protínání hranic: analýza funkčních mRNA elementů zajišťujících mechanismus translační reiniciace v nižších i vyšších eukaryontech. 22.02.2017 2 278 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 305/02/1425 30.01.2004 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Molekulární mechanizmy teplotní adaptace fotosyntetických reakčních center druhého typu 22.02.2017 1 662 000 Kč
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 203/05/0172 31.01.2006 Hodnota neznámá
Detail Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. 61388971 Rozhodnutí o poskytnutí dotace na zajištění činnosti AV ČR 08.01.2010 21 700 000 Kč