Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'ico:70890013 AND ico:26003236'

Nalezené smlouvy 18 výsledků

Celková cena nalezených smluv 24 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
  15701515 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
6 039 473 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  15701763 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
3 893 756 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část D. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže ostatní - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  3625660 30.10.2017 01.11.2017 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 273 460 Kč
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo-Strhanec-posouzení současného toku,objektů z pohledu správy toku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Zemědělství
  17049103 29.06.2021 29.06.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
0 Kč
Dodatek č. 1 - SoD Vlára, Vodní dílo Vlachovice – PBO Sviborka  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870407 04.08.2020 27.09.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870343 04.08.2020 27.09.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část D. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže ostatní - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  17870715 04.08.2020 27.09.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  15702035 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
4 314 352 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část H. Povodí Vysokopolského potoka – nádrže - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  17735823 10.09.2021 13.09.2021 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 562 650 Kč
Smlouva o dílo - projektová dokumentace - VN Skalice - rekonstrukce - PD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  17870295 04.08.2020 27.09.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
Neuvedena
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část C. Povodí Vláry a Tichovského potoka – toky - SoD  | Obor smlouvy: Výstavba vodních děl
  570785 24.10.2016 11.11.2016 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 530 234 Kč
Smlouva o dílo - Senice, opatření na zachycení ledochodů - projektová dokumentace  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15701975 03.03.2021 04.03.2021 Povodí Moravy, s.p.
 1. AQUATIS a.s.
 2. ŠINDLAR s. r. o.
3 651 780 Kč
Vlára, Vodní dílo Vlachovice – přírodě blízká opatření v povodí Vláry - Část E. Povodí Vláry a Tichovského potoka – nádrže velké - SoD  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)
  11763288 28.05.2018 24.02.2020 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 2 044 900 Kč
Smlouva o dílo - Bečva,Přerov – protipovodňová ochrana pod jezem (DÚR)  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  2539110 03.07.2017 12.07.2017 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 534 094 Kč
Smlouva o dílo - Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  15912619 18.03.2021 19.03.2021 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 356 950 Kč
Smlouva o dílo - Bečva, Troubky – oprava koryta toku ř. km 1,280 – 1,827 - PD  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  20474771 25.05.2022 26.05.2022 Povodí Moravy, s.p.
 1. ŠINDLAR s. r. o.
 2. HG partner s.r.o.
1 777 490 Kč
DOHODA O VZÁJEMNÉM VYPOŘÁDÁNÍ SMLUVNÍCH STRAN V NÁVAZNOSTI NA NESPRÁVNÉ ZVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY O DÍLO A DODATKU Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO V REGISTRU SMLUV - zhotovení díla "Bečva, Přerov – protipovodňová  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  6583471 31.08.2018 04.09.2018 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 225 060 Kč
Příkazní smlouva - Podpora samovolné renaturace řeky Moravy u Štěpánova  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
  2862510 11.08.2017 14.08.2017 Povodí Moravy, s.p. ŠINDLAR s. r. o. 273 460 Kč
Smlouva o dílo - Strhanec – posouzení současného stavu toku, objektů z pohledu správy toku  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.