Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:00063631 AND...'

Nalezené smlouvy 14 výsledků

Celková cena nalezených smluv 2 mil. Kč


  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna Plátce Dodavatel/é Maximální hodnota
smlouvy s DPH
 13736472 9. 9. 2020 9. 9. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 49 658 Kč
Zajištění výkonu technického dozoru stavebníka nad akcí: „Vybudování chlazení kanceláří v objektu Štefánikova 247/17, Praha 5“  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 11658696 11. 2. 2020 12. 2. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 132 559 Kč
Dodatek č.1 k SoD na TDI k akci „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu – technický dozor investora“  | Obor smlouvy: Konstrukční a stavební práce
 13187472 3. 7. 2020 7. 7. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 186 219 Kč
Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby „ZŠ Praha 5 – Hlubočepy, Pod Žvahovem 463, rekonstrukce objektu“ - smlouva je uzavřena na základě Rámcové smlouvy  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 14402648 5. 11. 2020 9. 11. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 82 764 Kč
Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby "ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 - Jinonice - spojovací krček"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 10598627 30. 9. 2019 1. 11. 2019 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 110 516 Kč
Koordinátor BOZP na akci- Přístavba výtahu pro bytový dům,Praha 5- Košíře, Plzeňská 2076/174  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví
 13097940 26. 6. 2020 26. 6. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 124 146 Kč
Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci akce „ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 178/1, Praha 5 – Smíchov – Rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení“ - tato smlouva  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13062864 23. 6. 2020 23. 6. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 132 422 Kč
Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka na akci: "Na Hřebenkách 2765 - zateplení hospodářského pavilonu jeslí"  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 12643536 15. 5. 2020 15. 5. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 42 806 Kč
Dodatek č.2 k SoD na TDI k akci: „ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu – technický dozor investora“  | Obor smlouvy: IT Vývoj (na zakázku, včetně možné následné podpory)
 13187476 3. 7. 2020 7. 7. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 365 541 Kč
Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci akce ,,Vybudování inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka, Praha 5'' - uzavřena na základě Rámcové smlouvy č. 0043/0/OMI/19  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 7862147 10. 1. 2019 10. 1. 2019 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 586 850 Kč
„ZŠ Waldorfská, obj. Mezi Rolemi 34/8, Praha 5 – Jinonice – provedení nového pavilonu – technický dozor investora“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Stavebnictví / Konstrukční a stavební práce
 11783764 25. 2. 2020 25. 2. 2020 Městská část Praha 5
  1. OWO.CZ, s.r.o.
  2. Inženýring dopravních staveb a.s.
+4 další dodavatelé
Neuvedena
Rámcová dohoda na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním staveb - Na základě této Rámcové smlouvy budou uzavírány jednotlivé smlouvy (uvedené v příloze č.2 ) s vybranými konzultanty.  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 14704605 24. 9. 2020 1. 12. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 68 970 Kč
Smlouva o zajištění výkonu technického dozoru stavebníka při realizaci stavby ,, Stavební úpravy dvorní fasády a komínových těles v objektu Vltavská 585/14, Praha 5"  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 13062868 23. 6. 2020 23. 6. 2020 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 144 837 Kč
ZŠ a MŠ U Santošky, obj. U Santošky 1007/1, Praha 5 - Smíchov - nová VZT pro ŠJ a kuchyň vč. stavebních úprav  | Obor smlouvy: Stavebnictví / Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) / Konstrukční a stavební práce
 9770159 22. 7. 2019 1. 8. 2019 Městská část Praha 5 REINVEST spol. s r.o. 70 785 Kč
TDS a činnost Koordinátora BOZP na akci „ZŠ a MŠ Tyršova, obj. U Tyršovy školy 430/1, Praha 5 – Jinonice – stavební úpravy tělocvičny“  | Obor smlouvy: Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …)

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 716 lidí darovalo 1 972 467 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy