Hlídač Smluv: Hledání

Hlídání nových smluv
Máme pro vás denné sledovat nové smlouvy odpovídající tomuto dotazu a upozornit vás emailem, že se objevily nové?
Hlídat nové smlouvy pro hledání 'icoPlatce:70890021 AND...'

našli jsme 43 výsledků na výraz icoPlatce:70890021 AND icoPrijemce:46347526

Celková cena nalezených smluv 93 mil. Kč

  Smlouva podepsána Smlouva zveřejněna   Plátce Dodavatel/é Popis smlouvy Hodnota smlouvy
4. 4. 2019 24. 4. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. dodatek smlouvy o dílo - Modernizace MVE VD Šance (studie) Neuvedena
30. 6. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. projektová dokumentace - dílčí stavba 02.030 Opatření pod přehradní hrází Nové Heřminovy, aktualizace DUR 573 540  Kč
22. 2. 2018 5. 3. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. dodatek smlouvy o dílo - PD-DUR pro akci „Opatření Krnov, OHO, dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov–město, aktualizace DUR, stavba číslo 5883 Neuvedena
25. 10. 2017 8. 11. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - Propojení nádrží Těrlicko a Žermanice - dodatek Neuvedena
5. 5. 2017 15. 5. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. VD Šance, rekonstrukce ŘS MVE - projektová dokumentace 94 380  Kč
7. 9. 2017 12. 9. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - VD Žermanice-MVE, DPS 762 300  Kč
4. 11. 2016 28. 3. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - Studie proveditelnosti MVE Nové Heřminovy 175 148  Kč
17. 5. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD Aktualizace studie proveditelnosti MVE na jezu Vítkovice 387 200  Kč
1. 9. 2017 5. 9. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - VD Morávka - rekonstrukce MVE (DSP) 1 197 900  Kč
13. 6. 2018 21. 6. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - "Určení významnosti vlivů v dílčím povodí Horní Odry" 145 200  Kč
25. 5. 2017 1. 6. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka aktualizace záplavového území na řece Opavě 278 300  Kč
7. 1. 2019 21. 1. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka studie "Provozní monitoring koryta řeky Opavy (rozramenění mezi obcí N.Heřminovy a osadou Kunov) - 2019" 205 700  Kč
7. 4. 2017 10. 4. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - VD Žermanice - MVE, aktualizace DSP 393 250  Kč
6. 9. 2019 11. 9. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - 3D posouzení nátoku velkých vod - Nové Heřminovy 223 850  Kč
21. 7. 2017 18. 8. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. smlouva - VD Těrlicko - oprava injekční štoly" 585 640  Kč
9. 10. 2017 19. 10. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. obj. - Videoprogram Obec Nové Heřminovy, opatření na horní Opavě - aktualizace 94 380  Kč
3. 7. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik
  1. AQUATIS a.s.
  2. GEOtest, a.s.
+1 dodavatel
SoD Opatření na horní Opavě, příprava akce v období 2013-2016; dodatek 63 914 095  Kč
6. 11. 2018 28. 11. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. dodatek smlouvy o dílo "Zpracování Aktualizace Plání dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ Neuvedena
14. 12. 2018 14. 12. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. dodatek smlouvy o dílo Jez Vítkovice -MVE, DUR, DSP, DPS Neuvedena
26. 11. 2018 26. 11. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. smlouva o dílo - technická dokumentace k návrhu změny ochr. pásma II.stupně vodního zdroje VN Kružberk 324 038  Kč
18. 5. 2017 23. 5. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - Dokumentace pro provádění stavby - Suchá nádrž Jelení, OHO - dodatek č.1 2 412 740  Kč
11. 7. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633 - projektová dokumentace 1 568 160  Kč
26. 6. 2019 28. 6. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. dodatek smlouvy o dílo Jez Vítkovice - MVE, DUR DSP DPS 3 375 900  Kč
11. 1. 2018 17. 1. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. dodatek smlouvy o dílo - Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, koryto, km 0,000-3,633 - projektová dokumentace Neuvedena
8. 6. 2017 3. 7. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD MVE Kunov-dodatek č. 2 Neuvedena
7. 6. 2019 12. 6. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - autorský dozor v rámci akce VD Těrlicko - oprava injekční štoly 71 124  Kč
6. 6. 2019 11. 6. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. VD Lobník - rekonstrukce koruny hráze č.st. 4144 826 793  Kč
11. 7. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - studie přípravy akce Propojení nádrží Těrlicko a Žermanice 477 950  Kč
30. 1. 2019 1. 2. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. smlouva o dílo - studie Modernizace MVE VD Šance 586 850  Kč
3. 4. 2018 16. 4. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - zpracování programu TBD pro SN Jelení 106 286  Kč
19. 9. 2017 25. 9. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD Aktualizace studie proveditelnosti MVE na jezu Vítkovice; dodatek Neuvedena
24. 4. 2019 30. 4. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - studie DVT Vlčok a jeho přítoků 289 190  Kč
27. 4. 2017 7. 6. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD VD Žermanice-MVE, aktualizace DSP - dodatek Neuvedena
17. 10. 2017 23. 10. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. obj. - výkon autorského dozoru - st.č. 5039 Odra - sanace důlních vlivů - Ostrava Zábřeh, Dubí 181 500  Kč
12. 10. 2018 12. 10. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. smlouva o dílo - Jez Vítkovice-MVE, DUR, DSP, DPS 3 375 900  Kč
23. 10. 2018 25. 10. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. smlouva o dílo „Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry“ 7 895 492  Kč
20. 8. 2018 30. 8. 2018 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka zpracování DPS "Přivaděč Vyšní Lhoty - Žermanice, km 0,000-3,633 - 1. etapa" 104 907  Kč
19. 9. 2017 21. 9. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD Opatření Krnov, OHO dílčí stavba 02.090 Opatření v úseku Krnov-město, aktualizace DUR 1 174 910  Kč
19. 2. 2019 26. 2. 2019 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. objednávka - Provozní studie drobného vodního toku Bukovský potok 108 900  Kč
11. 7. 2017 19. 7. 2017 Detail smlouvy Povodí Odry, státní podnik AQUATIS a.s. SoD - dílčí stavba 02.040 Opatření v úseku Zátor - Loučky, aktualizace DUR 675 180  Kč

Formální problém

Formální nedostatek či malá nepřenost.

Malý nedostatek

Malý nedostatek bez podstatného vlivu na přesnost dat, malý chyba.

Vážný nedostatek

Závažná chyba v informacích o smlouvě anebo chybějící důležitý údaj.

Zásadní nedostatek s vlivem na platnost smlouvy

Zásadní chyba či chybějící údaj v rozporu se zákonem anebo ohrožující platnost smlouvy.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 287 lidí darovalo 768 189 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomožte nám i vy