Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7275467: objednávka silvestrovkého ohňostroje 2018

Příloha image_Redigovano.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ' '

     Statutární město Ostrava                                       OblednaVka

     městský obvod Radvanice a Bartovice

Vaše značka:

Ze dne:                                  -   „.       SIPO s.r.o.    1

č. j.:    RaB/06532/18/OaVV/Sed                   í  Ohnostroje

       S-RaB/06532/Sed-1                        Nova 229 w

Sp. zn.:                                   664 56 Blucma

Vyřizuje:   Jana Sedláková

Telefon:   599 416 113                               *

                                                                        J

Email:,    jsedlakova@radvanice.ostrava.cz

Datum:    23. října 2018

OBJEDNÁVKA číslo: 0'0408/2018                      Dodavatel:
                                     Ohňostroje SIPO s.r.o.
Objednatel:                               Nová 229
Statutární město Ostrava                         664 56 Blučina
Prokešovo nám. 1803/8                          IC:26942798
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava                     DIC:CZZ6942798
IC:90844551
DIC :CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa)

městský obvod Radvanice a Bartovice
Těšínská 87/281
716 00 Ostrava-Radvanice
Bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Ostrava

Předmět plnění:

Objednáváme u Vás, dle předchozí dohody, realizaci ohňostroje u příležitosti pořádání Silvestrovského
                          obvodu Radvanice s Bartovice. Ohňostroj požadujeme
ohňostroje před budovou radnice Úřadu městského  pozemku _v prostorách společnosti PHARMOS v
připravit dne 31. prosince 2018 ve 21:00 hodin na

                                   -
Ostravě-Radvanicích.

Upozornění:

' na faktuře uvádějte vždy čislo objednávky
' splatnost faktury je 14 dnů od dne doručení faktury (daňového dokladu) s tím, že pokud

  připadne 14. den na sobotu či neděli, splatnost se posouvá na pondělí
           ' v případě, že se dodavatel stane neSpolehlivým plátcem, bude platba DPH

             zaslána přímo příslušnému FÚ

Lhíltáplnční: " .             31.prosinee 2018

Cena vč. DPH: " ~. “            50.000,-Kč
Vyřizuje/telefon:             Sedláková/5994 1 61 13

V Ostravě dne:               23. října 2018

                      _   Bc. Sárka Krk š ova o erena ve ením o oru OaVV

Schválení správkyní rozpočtu:         _                                         -

Due: 23 -1[]- 2013                                                . . "mh'l MĚSTO

Schválení starostkou městského obvodu:                    ......          S:*“ - 'U“TMARR AVA ,

Dne.- 23 'lll' 2313                                                     'abvod _

Těšínská 87/281, 716 00 Ostrava-Radvanice   IČ: 00345451 DIČ: cz 00845451                               f "t ;“ÍOVIÉB

www.radvanice.ostrava.cz                                    ,    OST RAVA! ! !
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy