Pavol Lukša


Informace z dalších databází

  1. Příjemci podpor z registru de minimis ( 3 výsledky)
  2. Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ( 22 výsledků)
  3. Skuteční majitelé firem ( 2 výsledky)

Příjemci podpor z registru de minimis

Podpora Subjekt Podpora Výše Poskytnuta
1000480658 Lukšovi s.r.o. Záměrem projektu je vznik nového sociálního podniku Lukšovi s.r.o., jehož hlavním předmětem podnikání bude provozování řemeslné činnosti pivovarnictví. Žadatel prozatím není sociálním podnikem, ani není ekonomicky aktivní. Projekt umožní osobám zdravotně postiženým, dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaným či po výkonu trestu vstup na trh práce. Místem realizace je obec Čeladná. Předmětem projektu je pořízení technologického vybavení, které vytvoří podmínky pro zahájení sociálního podnikání. 2 109 982 Kč / 75 877 EUR 24.03.2020
1000479217 Lukšovi s.r.o. Záměrem projektu je vznik nového sociálního podniku Lukšovi s.r.o., jehož hlavním předmětem podnikání bude provozování řemeslné činnosti pivovarnictví. Žadatel prozatím není sociálním podnikem, ani není ekonomicky aktivní. Projekt umožní osobám zdravotně postiženým, dlouhodobě a opakovaně nezaměstnaným či po výkonu trestu vstup na trh práce. Místem realizace je obec Čeladná. Předmětem projektu je pořízení technologického vybavení, které vytvoří podmínky pro zahájení sociálního podnikání. 2 109 982 Kč / 82 731 EUR 10.03.2020
1000463215 Lukšovi s.r.o. Čerpání veřejné podpory v rámci projektu č.CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011890 2 990 258 Kč / 115 798 EUR 09.10.2019


Stenozáznamy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 7.02.2012 Schůze 33/2010 Pavol Lukša (*1962) Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 7. února do minuty
Detail 29.04.2011 Schůze 16/2010 Pavol Lukša (*1962) Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 29. dubna minuta
Detail 4.11.2011 Schůze 30/2010 Pavol Lukša (*1962) Zahájení schůze do minuty
Detail 24.10.2012 Schůze 47/2010 Pavol Lukša (*1962) Pokračování schůze Poslanecké sněmovny 24. října minuta
Detail 15.12.2011 Schůze 32/2010 Pavol Lukša (*1962) 141. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace do minuty Miroslav Váňa (*1961) a 3 další politiky


Skuteční majitelé firem

Detail Subjekt Skutečný majitel
07523696 Lukšovi s.r.o. Pavol Lukša (*1962),
27784657 Nadace bratrů Šuškových Rudolf Šuška (*1967), Peter Šuška (*1965), Markéta Mohylová (*1975), František Lobkowicz (*1948), Ing. Petr Baránek (*1960), Pavol Lukša (*1962), Petr Šiška (*1965),


Pomozte nám udržovat český stát transparentní

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy