Ing. Jiří Němec (*1971)


Funkce
zastupitel (od 2012) - Zastupitelstvo Jihomoravského kraje
zastupitel (od 2002) - Zastupitelstvo obce Přeskače
zastupitel (od 1994 do 2000) - Zastupitelstvo obce Tavíkovice
radní (od 2012 do 2016) - Rada Jihomoravského kraje
radní (od 2006) - Rada obce Přeskače
místostarosta (od 2006) - Rada obce Přeskače
starosta - Jednota Orel Přeskače
náhradník - Rada hospodářské a sociální dohody Jihomoravského kraje
kandidát (od 2012 do 2012) - kandidát KDU-ČSL ve volbách do zastupitelstva Jihomoravského kraje
kandidát (od 2010 do 2010) - kandidát KDU-ČSL ve volbách do zastupitelstva obce Přeskače
kandidát (od 2010 do 2010) - kandidát KDU-ČSL ve volbách do Poslanecké sněmovny PČR
člen (od 2009) - Celostátní konference
předseda (od 2009) - Okresní výbor KDU-ČSL Znojmo
kandidát (od 2006 do 2006) - kandidát KDU-ČSL ve volbách do zastupitelstva obce Přeskače
člen (od 2003) - Krajský výbor KDU-ČSL Jihomoravský kraj
člen (od 2003) - Krajský výbor KDU-ČSL
kandidát (od 2002 do 2002) - kandidát KDU-ČSL ve volbách do zastupitelstva obce Přeskače
člen (od 1995) - Okresní výbor KDU-ČSL
kandidát (od 1994 do 1994) - kandidát KDU-ČSL ve volbách do zastupitelstva obce Tavíkovice
člen strany (od 1990) - KDU-ČSL
Podpora politických stran
Sponzor KDU-ČSL v 2015, hodnota daru 40 800 Kč
Sponzor KDU-ČSL v 2014, hodnota daru 111 100 Kč
Sponzor KDU-ČSL v 2012, hodnota daru 200 000 Kč

Angažovanost
Angažoval se v jedné neziskové organizaci a jedné soukr.firmě. Tyto subjekty mají se státem od 2016 celkem 48 smluv v celkové výši 29 mil. Kč.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Ing. Jiří Němec

Pokud napíšete do hledání text osobaId:jiri-nemec, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Ing. Jiří Němec nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o Ing. Jiří Němec a navázaných firmách
Dotace

2 navázané společnosti na osobu Jiří Němec (z 5) dostaly 51 dotací v celkové hodnotě 68 301 037 Kč.

Ing. Jiří Němec osobně v insolvenčním rejstříku

Ing. Jiří Němec osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Ing. Jiří Němec osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Ing. Jiří Němec osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Ing. Jiří Němec v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Ing. Jiří Němec nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Ing. Jiří Němec nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Ing. Jiří Němec nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Ing. Jiří Němec

Firmy navázané na Ing. Jiří Němec jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na Ing. Jiří Němec jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

Faktura Ministerstvo Datum přijetí Datum splatnosti Datum úhrady Účastník Částka v Kč
2013-Z-5770 Ministerstvo kultury ČR
16.10.2013 30.10.2013 21.10.2013 ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR OPS
130 000 Kč
2013-Z-502 Ministerstvo kultury ČR
12.03.2013 26.03.2013 19.03.2013 ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR OPS
250 000 Kč
2016-Z-1613 Ministerstvo kultury ČR
26.04.2016 10.05.2016 28.04.2016 ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR OPS
340 000 Kč
2018-Z-399 Ministerstvo kultury ČR
12.03.2018 26.03.2018 14.03.2018 ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR OPS
800 000 Kč
2015-Z-878 Ministerstvo kultury ČR
31.03.2015 14.04.2015 02.04.2015 ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR OPS
150 000 Kč

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
KORN9VZD6Q4O Návrh zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně památkového fondu) Ministerstvo kultury Návrh zákona 29.04.2015 12.07.2017
RACK9PAGBM64 Návrh zákona o kultuře Ministerstvo kultury Návrh zákona 26.09.2014 21.03.2016
KORN9UWKS8F5 Věcný záměr zákona o poskytování služeb realitních zprostředkovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj Návrh věcného záměru zákona 24.03.2015 18.01.2016
RACK92GCVY06 Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů Ministerstvo kultury Návrh vyhlášky 28.11.2012 12.04.2013
KORNADUJMX74 Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo kultury Návrh zákona 19.09.2016 25.01.2017
ID Osoba Organizace Funkce
Detail Ing. Jiří Němec Obec Příbraz starosta
Detail Ing. Jiří Němec Město Třebechovice pod Orebem člen Rady, starosta
Detail Ing. Jiří Němec Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod, Obec Přeskače člen řídícího orgánu, místostarosta / zástupce starosty
Detail Ing. Jaroslav Kacer Statutární město Brno místostarosta / zástupce starosty
ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S623/03 I. 26.02.2004 Ministerstvo zemědělství ČR, Zemědělská agentura a Pozemkový úřad Mělník, Bezručova 109, 276 01 Mělník, zast. ing. Liborem Jel dodávka návrhu komplexní pozemkové úpravy a dodávka geodetiských prací pro pozemkovou úpravu v katastrálním území Vrbno u Mělníka Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S264/06 I. 26.10.2006 Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4 Stejnokroj pánský s dámský Veřejná zakázka
ÚOHS-R44/2010/VZ-127 II. 02.09.2010 OTAVAN Třeboň a. s.
Oděv k údržbě techniky Veřejná zakázka
Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 2.12.1998 Schůze 7/1998 Milan Cabrnoch (*1962) do minuty Ing. Jiří Němec (*1971) a Taťána Jirousová (*1954)
ID transakce Číslo účtu Částka Číslo protiúčtu Zpráva Datum
a561d11997... 2401286707/2010 5360 DAR, Ing. Jiří Němec, Třebechovicep.O. Němcová Pavla 18.10.2018

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Ing. Jiří Němec s firmou
Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. - soukromá firma 48 smluv
celkem 29 mil. Kč
Člen správní rady v Český filharmonický sbor Brno, o.p.s. (od 1. 4. 2017)

Ing. Jiří Němec se angažuje či angažoval v jedné firmě, které nemají žádné obchodní vztahy se státem (uložené v registru smluv).

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 442 lidí darovalo 1 259 298 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy