Ing. Pavel Bradík (*1950)


Funkce
kandidát (od 2008) - Občanská demokratická strana

Angažovanost
Angažoval se v 2 neziskových organizacích. Tyto subjekty mají se státem od 2016 celkem 0 smluv v celkové výši 0 Kč.
Zkratka této osoby v hlídači

Hledání informací s vazbou na Ing. Pavel Bradík

Pokud napíšete do hledání text osobaId:pavel-bradik, zobrazí se smlouvy, veřejné zakázky, dary a další informace, které mají vazbu na Ing. Pavel Bradík nebo firmy touto osobou přímo či nepřímo vlastněnou či řízenou.

Sdílení osoby na sociálních sítích na Facebook na Twitter Vložit do vlastní stránky
Novinky o této osobě do mailu Hlídat všechny změny o Ing. Pavel Bradík a navázaných firmách
Dotace
Ing. Pavel Bradík osobně v insolvenčním rejstříku

Ing. Pavel Bradík osobně není v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Ing. Pavel Bradík osobně není v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Ing. Pavel Bradík osobně není v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Firmy navázané na Ing. Pavel Bradík v insolvenčním rejstříku

Firmy navázané na Ing. Pavel Bradík nejsou v insolvečním rejstříku jako dlužník.

Firmy navázané na Ing. Pavel Bradík nejsou v insolvečním rejstříku jako věřitel.

Firmy navázané na Ing. Pavel Bradík nejsou v insolvečním rejstříku jako insolvenční správce.

Veřejné zakázky firem navázaných na Ing. Pavel Bradík

Firmy navázané na Ing. Pavel Bradík jsme ve veřejných zakázkach jako dodavatel nenašli.

Firmy navázané na Ing. Pavel Bradík jsme ve veřejných zakázkach jako zadavatel nenašli.

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ID Materiál Předkladatel Typ Datum autorizace Poslední změna
RACK796ST96R Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví a o změně některých zákonů v souvislosti s vytvořením účetnictví státu Ministerstvo financí Návrh zákona 21.11.2007 27.02.2009
KORN7JBK97PW Návrh zákona o základním registru osob Český statistický úřad Návrh zákona 09.09.2008 03.02.2009
RACK7B5J7KFQ Návrh nařízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky Ministerstvo kultury Návrh nařízení vlády 23.01.2008 12.02.2009
RACK7AABVHF6 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a o její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 27.12.2007 14.10.2008
RACK7ABJG77S Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění zákona č. 444/2005 Sb. Ministerstvo životního prostředí Návrh zákona 28.12.2007 12.02.2009

Zobrazujeme prvních 5 výsledků

ČJ Instance Nabytí právní moci Účastníci řízení Věc Typ správního řízení
ÚOHS-VZ/S0270/99 I. OÚ Hradec Králové Komunikační služby územních orgánů Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S0114/00 I. Okresní úřad Hradec Králové
Koupě osobního automobilu Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S0209/99 I. Okresní úřad Hradec Králové
Komunikační služby územních orgánů Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S248/01 I. 29.03.2002 vypracování územního plánu velkého územního celku okresu Jičín Veřejná zakázka
ÚOHS-VZ/S143/02-152/ I. 14.10.2002 Královéhradecký kraj
Územní energetická koncepce Královéhradeckého kraje Veřejná zakázka
Id Datum Schůze Osoba Téma Délka projevu Politici zmínění v projevu
Detail 27.06.2003 Schůze 18/2002 Ing. Pavel Bradík (*1950) bodu č. 37 do minuty
Detail 24.10.2003 Schůze 22/2002 Ing. Pavel Bradík (*1950) k bodu 24 2 minuty
Detail 25.11.2004 Schůze 38/2002 Ing. Pavel Bradík (*1950) Zahájení schůze 2 minuty
Detail 27.06.2003 Schůze 18/2002 Ing. Pavel Bradík (*1950) bod 50 4 minuty
Detail 27.06.2003 Schůze 18/2002 Ing. Pavel Bradík (*1950) bodu č. 37 2 minuty Jiří Patočka (*1943)

Podrobný výpis angažovanosti osoby v soukromých firmách

Přehledný výpis vazeb osoby a firem navzájem

Firma Obchody firmy se státem od 2016 Vztah Ing. Pavel Bradík s firmou

Ing. Pavel Bradík se angažuje či angažoval v dalších 2 firmách, které nemají žádné obchodní vztahy se státem (uložené v registru smluv).

Politici, osoby a jejich vazby

Pracujeme s daty politiků a dalších osob s vazbami na politiku (příbuzní, lobisté, poradci, sponzoři politických stran apod.). Pokud někde použijeme zkratkovité pojmenování "politik", vždy tím myslíme tuto širší skupinu lidí.

Pracujeme s přímými a nepřímými vazbami (majitel, statutární orgán) mezi českými ekonomickými subjekty a politiky. Zobrazujeme nejen aktuální, ale i historické (neplatné) vazby osob na firmy. U historických vazeb rozlišujeme vazby nedávné (5 let neaktuální) a historické. Nedávné a aktuální vazby jsou vazby, které nás zajímají nejvíce a pokud není určeno jinak, zobrazujeme a pracujeme s těmito vazbami. (Proč vás zajímají neaktuální vztahy? Vysvětlete mi to)

Nezobrazujeme smlouvy se subjekty vlastněné státem či místními úřady, ve kterých je angažovanost politiků daná zákony či pracovní náplní.

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 627 lidí darovalo 1 673 117 Kč .

  • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
  • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
  • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
  • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy