České Švýcarsko o.p.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Obecně prospěšná společnost.


Založeno 17.10.2001
IČO 25436911
Datová schránka jwt8a4m

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

MARIAN ČAPEK (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN EICHLER (zapsán 05.05.2024 )
nepřímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ ANDĚL (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN EICHLER (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN KOLÁŘ (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ VÁLKA (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
RICHARD NAGEL (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETR KŘÍŽ (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PETRA KULHÁNKOVÁ (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
ZBYNĚK LINHART (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
LIBOR AMBROZEK (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
TOMÁŠ ADAMOV (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ ŘEHÁK (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JIŘÍ KALOUS (zapsán 05.05.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
 

Vymazaní majitelé

PETR BLAŽEK (zapsán 09.05.2022 - 21.05.2023 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
PAVEL BENDA (zapsán 09.05.2022 - 18.04.2023 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6
JAN ŠMÍD (zapsán 02.10.2022 - 29.02.2024 )
přímý skutečný majitel; SM_PODLE_PARAGRAFU_6


Chci hlídat

Všechny změny o České Švýcarsko o.p.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Nevykazuje téměř žádné rizikové faktory.

Zakázky z jednotlivých oborů se u dodavatelů nekoncentrují.

Zásadní nedostatky u 11 smluv z 130 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,38 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,38 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 2,38 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 2 smluv.

V registru smluv evidujeme 279 smluv za celkem 107 mil. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 16 smluv za 8 mil. Kč (pokles o -51,36 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 2 smluv, což je celkem 12,50 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (4 mil. Kč), Reklamní a marketingové služby (2 mil. Kč), Průzkum veřejného mínění a statistiky (2 mil. Kč), Právní služby (121 000 Kč)


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

České Švýcarsko o.p.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma České Švýcarsko o.p.s. dostala 79 dotací v celkové hodnotě 67 424 102 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

České Švýcarsko o.p.s. uzavřel 10 smluv smluv (tj. 3,58 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 14 výsledků ve 4 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace