Teplárny Brno, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost. Řídí 3 podřízené organizace.


Založeno 01.05.1992
IČO 46347534
Datová schránka d7wgmq5

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

JIŘÍ HERMAN (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
JAN ŠMÍDEK (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
TOMÁŠ PSOTA (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
PAVEL SÁZAVSKÝ (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
DAVID POKORNÝ (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
PETR FAJMON (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
PETER KRUPKA (zapsán 24.03.2021 )
přímý skutečný majitel; null
 

Vymazaní majitelé

Robert Kerndl (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
Jan Šmídek (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
Tomáš Psota (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
Pavel Sázavský (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
David Pokorný (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
Petr Fajmon (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno
Jiří Herman (zapsán 25.11.2019 - 24.03.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o Teplárny Brno, a.s.
Změny i ve 3 dceřiných společnostech

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Dominance zakázek u dodavatelů se objevuje v 4 oborech.

Zakázky s podezřelou cenou uzavřelo více dodavatelů, žádný nedominuje.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2022

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 154 smluv bez uvedené ceny. Tj. 15,59 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 25 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 2,53 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 15 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,52 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u jedné smlouvy. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 18 smluv.

V registru smluv evidujeme 4839 smluv za celkem 23 mld. Kč

V roce 2023 uzavřel subjekt 404 smluv za 9 mld. Kč (nárůst o 216,16 % oproti roku 2022)

V 2023 neuvedl hodnotu smlouvy u 80 smluv, což je celkem 19,80 % ze všech.

Největší smlouvy v 2023 byly uzavřeny v oblastech Stavebnictví (4 mld. Kč), Energie (189 mil. Kč), Veřejné služby pro energie (177 mil. Kč), IT (5 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Teplárny Brno, a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 5 profilů zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Teplárny Brno, a.s. dostala 105 dotací v celkové hodnotě 309 099 236 Kč.

0 dceřiných společností firmy Teplárny Brno, a.s. nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Teplárny Brno, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Teplárny Brno, a.s. uzavřel 712 smluv smluv (tj. 14,71 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2023 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 39 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Řídí 3 podřízené organizace.

Zobrazit další informace