Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 01.07.1995
IČO 63217066
Datová schránka wk3drnu

Data firem nám poskytuje Merk.cz.
Moc děkujeme

Skuteční majitelé

Robert Klčo (zapsán 18.12.2019 )
Znepřístupněno
Tomáš Pelikán (zapsán 18.12.2019 )
Znepřístupněno
Patrik Dospěl (zapsán 18.12.2019 )
Znepřístupněno
Petr Netolický (zapsán 18.12.2019 )
Znepřístupněno
Martin Slezák (zapsán 18.12.2019 )
Znepřístupněno
 


Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní podnik města Pardubic

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Částečně umožňuje rizikové jednání.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Zásadní nedostatky u 5 smluv z 247 smluv.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2023

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Vysoké riziko, celkem 44 smluv bez uvedené ceny. Tj. 17,81 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 2 smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 0,81 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 5 smluv bez uvedené ceny. Tj. 2,02 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 10 smluv.

V registru smluv evidujeme 1729 smluv za celkem 8 mld. Kč

V roce 2024 uzavřel subjekt 129 smluv za 2 mld. Kč (pokles o -44,04 % oproti roku 2023)

V 2024 neuvedl hodnotu smlouvy u 14 smluv, což je celkem 10,85 % ze všech.

Největší smlouvy v 2024 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (2 mld. Kč), Bankovní služby a poplatky (97 mil. Kč), Paliva a oleje (17 mil. Kč), Stavebnictví (14 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní podnik města Pardubic a.s. se vyskytuje


U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní podnik města Pardubic a.s. dostala 74 dotací v celkové hodnotě 1 045 195 653 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní podnik města Pardubic a.s. uzavřel 278 smluv smluv (tj. 16,08 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2024 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 45 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 61 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace