České vysoké učení technické v Praze

Úřad - orgán veřejné moci. Vysoká škola (veřejná, státní). Řídí 10 podřízených organizací. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.


Zastupovaný

Vojtěch Petráček

změna 20.03.2018

Založeno 01.01.1999
IČO 68407700
Datová schránka p83j9ee


Chci hlídat

Všechny změny o České vysoké učení technické v
Změny i v 10 podřízených organizacích

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Chování s malou mírou rizikových faktorů.

Zakázky se nekoncentrují u žádných dodavatelů.

Zakázky s podezřelou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 454 smluv bez uvedené ceny. Tj. 11,68 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Nízké riziko, celkem 57 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 1,47 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Nízké riziko, celkem 48 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,23 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Žádné riziko, smlouvy se nekoncentrují u u žádných smluvních partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených úřadem za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 34 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 164 smluv.

V registru smluv evidujeme 21673 smluv za celkem 38 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel úřad 3 827 smluv za 5 mld. Kč (pokles o -8,21 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 397 smluv, což je celkem 10,37 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Dary a dotace (1 mld. Kč), Stavebnictví (1 mld. Kč), Věda, výzkum a vzdělávání (1 mld. Kč), Podnikatelské a manažerské poradenství a související služby (882 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které úřad vypsal jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

České vysoké učení technické v Praze se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které úřad dostal, z nejúplnější databáze dotací.

Úřad České vysoké učení technické v dostal 5399 dotací v celkové hodnotě 82 100 769 969 Kč.

0 podřízených organizací úřadu České vysoké učení technické v nedostaly žádné dotace.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se úřad účastní jako dlužník, věřitel či správce.

České vysoké učení technické v Praze se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) úřadu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro úřad podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů úřadu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od tohoto úřadu podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli úřadu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Úřad v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o tomto úřadu naleznete.

O úřadu jsme našli 475 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o tomto úřadu ze státních rejstříků.

Řídí 10 podřízených organizací. Je součástí 4 kategorií orgánu veřejné moci.

Zobrazit další informace