Dopravní podnik města Brna, a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou.


Založeno 01.01.1998
IČO 25508881
Datová schránka bj6cd4x

Skuteční majitelé

Markéta Vaňková (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Petr Hladík (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Tomáš Koláčný (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Oliver Pospíšil (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Robert Kerndl (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Róbert Čuma (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Marek Fišer (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
David Grund (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Filip Chvátal (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Petr Kratochvíl (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
Jaroslav Suchý (zapsán 18.12.2018 )
nepřímý skutečný majitel; null
 

Chci hlídat

Všechny změny o Dopravní podnik města Brna,

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Dominance zakázek u dodavatelů je výrazná v 2 oborech.

U většiny smluv netají ceny.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Nízké riziko, celkem 25 smluv bez uvedené ceny. Tj. 1,62 % z celkového počtu.

Smlouvy s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky
Střední riziko, celkem 80 smluv s cenou těsně pod limitem pro veřejné zakázky. Tj. 5,18 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Střední riziko, celkem 14 smluv bez uvedené ceny. Tj. 0,91 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, smlouvy se koncentrují u malého počtu partnerů.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Zásadní nedostatky za letošní rok v rozporu se zákonem jsme zjistili u 4 smluv. Tyto smlouvy jsou velmi pravděpodobně neplatné.

Zároveň vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 22 smluv.

V registru smluv evidujeme 8424 smluv za celkem 57 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 1 162 smluv za 7 mld. Kč (pokles o -54,77 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 45 smluv, což je celkem 3,87 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Hromadná autobusová a vlaková doprava (4 mld. Kč), Stavebnictví (2 mld. Kč), Energie (713 mil. Kč), Dary a dotace (264 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

Dopravní podnik města Brna, a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme 2 profily zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma Dopravní podnik města Brna, a.s. dostala 159 dotací v celkové hodnotě 8 037 673 645 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

Dopravní podnik města Brna, a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

Dopravní podnik města Brna, a.s. uzavřel 501 smluv smluv (tj. 5,95 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 43 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 77 výsledků v 6 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace