EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Firma (spolu)vlastněná státem či samosprávou. Akciová společnost.


Založeno 09.02.1993
IČO 48154938
Datová schránka w4cdtb6

Skuteční majitelé

Petr Juchelka (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Ladislav Umbraun (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Daniel Frýda (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Jan Hrabal (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Petr Šotola (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Radim Jirout (zapsán 16.05.2019 )
Znepřístupněno
Hana Šmejkalová (zapsán 15.07.2021 )
Znepřístupněno
IVAN ČECH (zapsán 15.07.2021 )
Znepřístupněno
 

Vymazaný majitel

Hana Šmejkalová (zapsán 16.05.2019 - 15.07.2021 )
Znepřístupněno

Chci hlídat

Všechny změny o EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s.

Chci sdílet s ostatními
na Facebook na Twitter
Vložit do vlastní stránky

K-Index

Index klíčových rizik - zkráceně K–Index, je ukazatel míry rizikových faktorů. Tyto faktory jsou spojovány s rizikem korupce a nehospodárným nakládáním veřejných peněz.

Vysoký výskyt rizikových faktorů.

Uzavřeli 36 smluv s firmami, jejichž majitelé či ony samy sponzorovali politické strany.

Zakázky se skrytou cenou se nekoncentrují u žádných dodavatelů.


Jak jsme spočítali podrobně popisujeme zde
Zobrazit podrobnosti o K-Indexu

Sledovaná rizika

Přehled rizik, která u jednotlivých subjektů sledujeme za rok 2021

Počet uzavřených smluv bez uvedené ceny
Střední riziko, celkem 3 smlouvy bez uvedené ceny. Tj. 9,09 % z celkového počtu.

Smlouvy se zásadními nedostatky
Žádné riziko, celkem Jedna smlouva bez uvedené ceny. Tj. 3,03 % z celkového počtu.

Koncentrace smluvních partnerů
Střední riziko, žádný smluvní partner nedominuje nad ostatními.

Zobrazit další rizika i v předchozích letech
Toto je výstup Automatické kontroly rizik transparentnosti a hospodaření u uzavřených smluv prováděný Hlídačem státu. Závěry kontroly nedokazují pochybení či porušení zákona na žádné straně smluvních vztahů. Zjištěná rizika znamenají pouze vyšší možnost výskytu námi posuzovaných a identifikovaných situací u analyzovaných smluv.

Registr smluv

Detailní informace o smlouvách uzavřených státní organizací za poslední roky uvedených v registru smluv.

Vážné nedostatky za letošní rok jsme zjistili u 3 smluv.

V registru smluv evidujeme 269 smluv za celkem 2 mld. Kč

V roce 2022 uzavřel subjekt 29 smluv za 608 mil. Kč (nárůst o 1 875,83 % oproti roku 2021)

V 2022 neuvedl hodnotu smlouvy u 7 smluv, což je celkem 24,14 % ze všech.

Největší smlouvy v 2022 byly uzavřeny v oblastech Nákup, prodej a pronájem nemovitosti (bytové i nebytové) (590 mil. Kč), Účetní, revizní a peněžní služby (9 mil. Kč), Spoření a repo operace (2 mil. Kč), Stavební služby (Architektonické, technické, inspekční, projektové, …) (2 mil. Kč) a dalších.


Zobrazit podrobnosti o registru smluv

Veřejné zakázky

Podrobné informace o veřejných zakázkách, které státní organizace vypsala či se jich zúčastnila jak z věstníku veřejných zakázek, tak z profilů zadavatelů.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. se vyskytuje

U subjektu registrujeme jeden profil zadavatele.

Zobrazit podrobnosti o veřejných zakázkách

Dotace

Podrobné informace o dotacích, které organizace dostala, z nejúplnější databáze dotací.

Firma EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. dostala 8 dotací v celkové hodnotě 246 959 709 Kč.

Zobrazit podrobnosti o dotacích

Insolvenční rejstřík

Informace o insolvenčních řízeních, kterých se organizace účastní jako dlužník, věřitel či správce.

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. se vyskytuje

Zobrazit podrobnosti o insolvencích

Obchody úřadu s firmami a osobami podporující politické strany

Podrobný přehled smluv, které organizace uzavřela s firmou, která sponzorovala politické straný (nebo její majitel).

EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. uzavřel 21 smluv smluv (tj. 7,81 % všech smluv) s firmami a osobami podporující politické strany.

Zobrazit podrobnosti o vazbách se sponzory politických stran

Statistika dodavatelů (smluvních partnerů) subjektu

Přehledná statistika největších dodavatelů pro organizaci podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními dodavateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech dodavatelích

Statistiky odběratelů subjektu

Přehledná statistika největších odběratelů zboží a služeb od této organizace podle smluv v registru smluv.

V roce 2022 byly největšími smluvními odběrateli subjektu společnosti

Zobrazit podrobnosti o všech odběratelích

Subjekt v dalších databázích

Na hlídači máme kromě hlavních databází 44 dalších menších databází. Zde vám podrobně vypíšeme, co v nich o této organizaci naleznete.

O subjektu jsme našli 11 výsledků v 5 databázích. Nejvíce v

Zobrazit výsledky z dalších databází

Další informace o organizaci

Zaměstnanci, rozpočty, organizační struktura a další informace o této organizaci ze státních rejstříků.

Zobrazit další informace