Textová podoba smlouvy Smlouva č. 6948247: diagnostika

Příloha Potvrzení objednávky čitel.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Potvrzení objednávky číslo
	01)1803554

	
	Císlo dokladu:
	

	Referent:
		
	Datum potvrzení:
	10.10.2018

	Navržený termín plnění:
	15.10.2018
	
	Dodavatel:

	*)
Vidia spol. s r.o.
Nad Safinou 11/365
252 50 VESTEC
IČ 16556267
DIČ CZ 16556267	
	Odběratel:

	Zdravotní ústav se sídlem v Ustí nad Labem
Sídlo: Moskevská 1531/15, 4()() Ol Ústí nad Labem
IČ 71009361	DIČ cz71009361
Místo plnění:
	Platební údaje:
	
	Obchodní údaje:

	Zůsob úhrady:
	Bankovním převodem na základě daňového dokladu
	
	Způsob dodání:
	

	Splatnost:
	Do	dnů od DUZP
	
	Smluvní pokuta za pozdní dodání:
	

	Urok z prodlení:
	S 2 nař. vl. 351/2013 Sb.
	
	Ostatní:
	

	Cena:
	bez DPH (Kč)
	sazba DPH (0%)
	DPH (Kč)
	
	s DPH (Kč)

	
	52488,00
	
	
	11022,48
	63510,48


 Akceptujeme objednávku v souladu s ustanovením S 1740 zákona č. 89/2012 Sb. s doplněním podstatně neměnícím podmínky objednávky.
	Vystavil:
	*)Kováříková
	Podpis:
	*)


Bereme na vědomí a souhlasíme s uveřejněním smlouvy (s hodnotou nad 50 tis Kč) v registru smluv zňzeném podle zák. č. 340/2015 Sb.
*/) Podbarvená pole k povinnému vyplnění
Stránka 1 z 1
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 392 lidí darovalo 1 100 566 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy