Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7609319: Objednávka - ohňostroj

Příloha 10063.docx

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            Město Litvínov
se sídlem Městský úřad Litvínov, náměstí Míru 11, 436 01 Litvínov
úsek kanceláře starosty - propagace města
	*MELTX00NLM8L*
                                MELTX00NLM8L

Váš dopis zn.: 	
Ze dne:			
Spis. zn.: 	
Čj.:		

Vyřizuje:	 Dáša Wohanková	
Telefon: 723 140 242	
E-mail:		

Datum:	13. 11. 2018	

KT/10063/18
Objednávka ÚKS 1010004/117/2018 - Ohňostroj - Rodinný Silvestr 
                                Krušnohorské Vánoce 2018
                              
Objednávám ohňostroj s hudbou dne 31. 12. 2018 ve Voigtových sadech v Litvínově (park za kostelem - vyvýšená travnatá plocha se sousoším Nejsvětější trojice). 
Ohňostroj ozvučí pan Škuba tel. 606 389 114.
Program bude zaměřen na ukončení Oslav 100 let od vzniku samostatného českosl. státu.
Žádám, aby ohňostroj byl odpálen v 18.00 hodin – po tel. domluvě. 
Diváci přijdou z náměstí Míru do Voigtových sadů po představení divadla Kvelb. 
Částka za ohňostroj 60 000 Kč bude vyplacena hotově po akci.
	Položka
	cena/ks
	
	celkem s DPH

	Ohňostroj
	
	
	60 000 Kč

	Celkem
	
	 
	60 000 Kč
…………………………………………..
Zuzana Wiednerová
vedoucí úseku kanceláře starosty

V Litvínově dne: 13. 11. 2018

Fakturujte na adresu:  Městský úřad Litvínov  
                    ÚKS - propagace                       
                    náměstí Míru 11	                      
                    436 01 Litvínov
                		
		
		
Rozpočtová skladba: 	1010004-5169-6171              městské akce - technické zabezpečení		
Příkazce operace	 	 	 	 	 		
Operaci schvaluji:        	Dne: 13. 11. 2018 	Podpis: Zuzana Wiednerová		

Správce rozpočtu 			
Operaci schvaluji:                 Dne: 9. 11. 2017 	Podpis: Bc. Miroslava Sieberová		
Komerční banka, a. s., 		
číslo účtu 921491/0100		
IČ: 002 66 027, DIČ: CZ00266027
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 748 lidí darovalo 2 201 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy