Textová podoba smlouvy Smlouva č. 7778379: Pyrotechnické efekty v rámci novoročních oslav pořádaných městem Česká

Příloha Akceptace_objednavky_612018OPOCRIZ.pdf

Upozornění: Text přílohy byl získán strojově a nemusí přesně odpovídat originálu. Zejména u strojově nečitelných smluv, kde jsme použili OCR. originál smlouvy stáhnete odsud


            ¢£¤¥ ¦£§¥¤¨©  !"#$%&"'
        45% 67!8#& 49@5 @AB4C
       6GH#
()0123    S&6H& TG#UVSW
D3EF
IP(EQR

XY`abcdef gheaipqrYd st uvwxyv€w‚ƒ„w…† r b‡pˆ‰ p‘p’t
X‡a“ ”g’•aY

        ¡
          

Pomozte nám udržovat český stát transparentní

Za tři roky nám 750 lidí darovalo 2 255 678 Kč .

 • Kontrolujeme politiky a úředníky, zda s našimi penězi zacházejí správně.
 • Stali jsme se důležitým zdrojem informací pro novináře.
 • Zvyšujeme transparentnost českého státu.
 • Pomáháme státu zavádět moderní e-government.

Pomozte nám i vy